• Novinky

      • Čo vieš o hviezdach?

      • Včerajší deň patril všetkých nadšencom astronómie, ktorí si preverili svoje vedomosti v regionálnom kole celoslovenskej vedomostnej súťaže "Čo vieš o hviezdach?". Čakali na nich otázky z všeobecnej astronómie, astrofyziky, histórie astronómie, slnečnej sústavy, či využití kozmonautických prostriedkov v astronómii.

       V krajskom kole nás bude reprezentovať Marek Grečko, ktorý sa včera umiestnil na 2. mieste v III. kategórii.

       Marekovi srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu!

      • Svetový deň Downovho syndrómu

      • Dnes, 21. marca 2022 si pripomíname Svetový deň Downovho syndrómu. Tento deň sa na znak podpory ľudí s DS a oslavy ľudskej jedinečnosti, ktorá robí tento svet krajším, pestrejším a zaujímavejším a že byť odlišný je normálne, nosia dve rozdielne ponožky.

       Aj naši žiaci aj učitelia sa dnes zapojili do „Ponožkovej výzvy“ a tak prejavili solidaritu a podporili ľudí s Downovým syndrómom a ich rodiny.

      • Kvalifikačné preteky

      • Naši chlapci a dievčatá sa dňa 15. marca 2022 zúčastnili kvalifikácie o postup na Medzinárodné školské majstrovstvá v cezpoľnom behu, ktoré sa konali v obci Látky, neďaleko Detvy.

       V sťažených podmienkach a teréne s vysokým prevýšením sa opäť pokúsili prekonať samých seba. Chlapci v behu na 5000m, rovnako aj dievčatá v behu na 3000m obsadili ako družstvo krásne 4-té miesta.

       Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu.

      • Netradičná hodina dejepisu

      • Snažíme sa našim žiakom vytvárať hodiny, z ktorých si odnesú čo najviac vedomostí, ale aj zážitkov.

       Na hodine dejepisu si žiaci tentokrát zahrali scénku príchodu Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu. Scénku si žiaci pripravovali sami, museli si naštudovať informácie k jednotlivým scénam. Takýmto spôsobom si z hodiny odniesli viac ako z tradičnej výkladovej hodiny.

      • Výtvarné spektrum 2022

      • Vo februári 2022 sa uskutočnilo regionálne kolo 59. ročníka celoštátnej výtvarnej súťaže Výtvarné spektrum, kde našu školu reprezentovali svojimi prácami žiačky druhého ročníka Natália Omastová a Erika Lesňáková.

       Obe dievčatá boli úspešné vo vekovej kategórii 15-25 rokov. 

       Natália získala ako jediná čestné uznanie v kategórii maľba.

       Erika Lesňáková získala 1. miesto v kategórii priestorová tvorba a postupuje do krajského kola, ktoré sa uskutoční v Košiciach.

       Ak budete chcieť trošku duševne pookriať pri umeleckých dielach, srdečne Vás poývame na vernisáž výstavy diel celoštátnej postupovej súťaže v Spišskom kultúrnom centre, ktorá sa bude konať 24. februára 2022.

       Výstava potrvá do konca marca a jej súčasťou budú aj diela našich žiačok.

      • Online DOD 2022

      • Poďme sa stretnúť online!

       Už 3. februára 2022 o 18:00 na @GymMisika sa môžete dozvedieť zaujímavé informácie nielen o štúdiu na našom gymnáziu, ale aj o našom študentskom živote.

       Všetci ste srdečne vítaní.

      • Piráti krásy

      • Srdečne blahoželáme našim študentkám Petre Olejníkovej a Sáre Márii Hollaarovej ku krásnym prvým miestam v diecéznom kole recitačnej súťaže Piráti krásy v kategórii poézie a prózy.

      • Navždy sa zachová v pamäti stužková...

      • Keď atmosféra dýcha krásnymi vôňami, elegantnými šatami, dobrou náladou, úsmevmi na tvárach, ale aj očakávaním, ako to všetko dopadne... S malým oneskorením Vám prinášame pár výnimočných záberov z odovzdávania zelených stužiek našim štvrtákom, ktoré sa uskutočnilo ešte v októbri.

        

      • Raccontare in Italiano

      • Pri príležitosti konania “XXI. týždňa talianskeho jazyka vo svete”, ktorého cieľom je propagovať taliansky jazyk, vyhlásilo Talianske veľvyslanectvo v Bratislave v spolupráci s asociáciou Eduitalia prvý ročník súťaže “Raccontare in Italiano”, určenej študentom stredných škôl na Slovensku študujúcim taliansky jazyk. 

       Naša žiačka Dominika Štiavnická (III.roč.) sa zúčastnila tejto esejistickej súťaže s témou Mládež a životné prostredie. 

       Dominike ďakujeme za účasť a reprezentáciu školy.

      • Spolupráca so strednou školou v Bologni

      • Sme veľmi radi, že naďalej pokračujeme v spolupráci so strednou školou v Bologni.

       Naši žiaci mali teraz možnosť pozrieť si video o živote na strednej škole a v ich meste, ktoré si pre nás naši taliansky spolužiaci pripravili.

       Dúfame, že už čoskoro sa s nimi stretneme aj osobne, či už u nás alebo v Bologni. 

      • Pravda a lož na internete

      • Tento rok sa naše žiačky Tímea Nováková, Erika Lesňáková (II. roč.) a Petra Olejníková (III. roč.), absolventky predmetu Mediálna výchova, zapojili do Esejistickej súťaže, ktorú organizoval Inštitút etiky a bioetiky v spolupráci s Katedrou bioetiky UNESCO, FF Prešovskej univerzity s názvom Pravda a lož na internete.

       Žiačky vo svojich prácach kriticky poukázali novodobé negatívne správanie sa ľudí, spôsobené neuvedomelým používaním sociálnych sietí a internetu. Vyzdvihli potrebu kritického prístupu a zvyšovania mediálnej gramotnosti. Inak sa ľudia a najmä mladí ľudia môžu stať obeťou rôznych foriem klamstva, konšpirácii i závislostí, ktoré sú okrem iných dobrých vecí tiež súčasťou online priestoru. 

       Za ich tvorivosť a ochotu prezentovať svoje myšlienky k tejto téme im ďakujeme. 

      • Novoročné požehnanie školy

      • Prvý deň v škole v novom kalendárnom roku sme začali s požehnaním a posvätením priestorov školy vdp. dekanom Slavomírom Gallikom. K sviatočnej atmosfére prispeli aj koledy v podaní našich žiakov a  nechýbal ani vianočný punč. 

      • Netradičné online hodiny občianskej náuky a dejepisu

      • V predvianočnom čase  sme si spestrili vyučovanie občianskej náuky a dejepisu netradičnými formami a metódami, ktoré  v plnom rozsahu navrhli a zrealizovali  samotní žiaci.

       Druháci si pomocu aplikácie Gartic Phone preverili, či vedia správne odhadnúť rôzne modelové situácie z oblasti psychológie a sociológie. Keďže tieto situácie museli zároveň aj popísať slovne a aj nakresliť,  vyskúšali si svoje praktické aj kreatívne zručnosti.  

       Tretiaci zorganizovali špeciálne „Inkognito a Radom Voštinárom“ a do štúdia si pozvali rôznych filozofov.  V rámci skupín mali pomocou zverejnenej indície a následných otázok uhádnuť, o ktorých filozofov išlo. Nechýbal ani tajný hosť, ktorého identitu si môžete overiť v galérii.

       Maturanti sa vžili do úlohy investigatívnych reportérov a priniesli nám zaujímavé a pestré, často aj alternatívne  informácie zo súčasného spoločenského i politického diania.  Svojich úloh sa zhostili naozaj veľmi zodpovedne a mnohí aj svoj celkový vzhľad, oblečenie  alebo dokonca pozadie na Zoome prispôsobili svojej role.

       Na dejepisnom seminári si zase maturanti pripravili prezentáciu s mnohými zaujímavosťami z histórie vianočných sviatkov a tradícií.  Potom sa pomocou kvízu Kahoot  pobavili na najnetradičnejších a najbizarnejších faktoch o vianočných  zvykoch v rôznych krajinách sveta.

       Milí žiaci, nech vás kreativita, skvelé nápady a chuť pracovať neopúšťajú ani v Novom roku.

      • Micro:bit Vianoce

      • Dnes sa u nás rozblikali farebné LED svetielka na vianočnom stromčeku a zaznela známa vianočná melódia Jingle bells. Naše dievčatá absolvovali online workshop Micro:bit Vianoce organizovaný občianskym združením Aj Ty v IT, ktoré pomáha dievčatám a ženám objaviť svet IT, vzdelávať, motivovať a naštartovať ich kariéru v IT sektore.

      • Piráti krásy 2021

      • Témou tohtoročnej diecéznej recitačnej súťaže Piráti krásy bola rodina. Recitátori sa mali zamerať na texty slovenských autorov, ktoré odrážajú bohatstvo rodiny a rodinných vzťahov. Napriek súčasným opatreniam a náročným okolnostiam sa do súťaže zapojilo viac než 30 súťažiacich z celej našej diecézy. Našu školu v II.kategórii žiakov gymnázií a SOŠ reprezentovali dve žiačky - v umeleckom prednese poézie Petra Olejníková, žiačka III.A triedy s textom od Ján Smreka Krásna matka  a v prednese prózy Sára Mária Hollaarová, žiačka I.A triedy s textom od Tomáša Repčiaka Krosná.

       Obe dievčatá sa umiestnili na krásnych prvých miestach.

       Ďakujeme za reprezentáciu a srdečne blahoželáme!

        

        

        

        

      • Časopis Farská rodina o nás

      • O tom, čo všetko sme prežili počas prvých dvoch mesiacov v škole, že sme častokrát prekonali samých seba a dokázali, že talent a zanietenie nám nechýba, aké stretnutia a aktivity sú za nami, ktoré nás nielen niečo nové naučili, ale obohatili myseľ i dušu, o tom všetkom sa dočítate v najnovšom čísle Farskej rodiny.

      • Tínedžer vo virtuálnom svete

      • Dňa 3. decembra 2021 sa uskutočnilo vyhodnotenie súťaže vo výtvarnej a literárnej tvorbe zameranej na ochranu pred násilím na deťoch a mládeži Tínedžer vo virtuálnom svete, ktorú usporiadalo Spišské kultúrne centrum a knižnica v spolupráci s koordinátorkou Národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím, Mgr. Zuzanou Plíhalovou a s podporou školských psychológov. 

        

       Študenti našej školy získali krásne 3 prvé miesta a 1 druhé miesto v nasledujúcich kategóriách:

       V kategórii výtvarná tvorba:

       1. miesto: Daniel Klešč

        

       V kategórii literárnej tvorby boli udelené dve prvé miesta:

       1. miesto: Natália Omastová + Erika Lesňáková

       1. miesto: Martina Zakuciová

       2. miesto: Dominika Vojtkovská

       Ďakujeme a všetkým oceneným srdečne blahoželáme!

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka
   • 0915 930494 - Riaditeľ školy
   • Radničné námestie 271/8 , 052 01 Spišská Nová Ves Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje