• Výsledky prijímacích skúšok pre školský rok 2023/2024

    • Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené v termíne určenom ministerstvom školstva - 19. mája 2023 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.) na nástenke pri vstupe do budovy školy a na stránke školy www. cgymmisikasnv.edupage.org

     Zoznam bude obsahovať poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom žiaka, zoradených podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní a informáciu, či uchádzač je prijatý alebo nie je prijatý.

      

     Zákonný zástupca prijatého uchádzača písomne potvrdí škole prijatie na vzdelávanie v stanovenom termíne, najneskôr do 24. mája 2023 (23:59 hod.)

     Potvrdenie_o_nastupeni-nenastupeni_ziaka_na_studium.pdf

      

      

     VÝSLEKDY PRIJÍMACIEHO KONANIA 2023/2024 →

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka
   • 0915 930494 - Riaditeľ školy
   • Radničné námestie 271/8 , 052 01 Spišská Nová Ves Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje