• Vzdelanie
     • Kvalita
     • Skúsenosť
     • Rodina
     • Poznanie
  • Staňte sa naším fanúšikom

    • Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka

    • Naša škola v srdci Spišskej Novej Vsi ponúka študentom úplne stredné všeobecné vzdelanie podľa inovovaného štátneho vzdelávacieho programu     v štvorročnom študijnom programe 7902 J gymnázium. 

             Je otvorená pre všetkých študentov, ktorí sa chcú kvalitne vzdelávať       a osobne i  duchovne formovať.  

     Naším najdôležitejším cieľom je pripraviť žiakov na štúdium na vysokých   školách  v súlade s kresťanskými zásadami života, a tak prekonávať mylné           a často zakorenené názory, že kresťanstvo a evanjelium je v rozpore         s vedou.

  •      Najnovšie

   Novinky

     • Právnický workshop

      Naši absolventi sa k nám radi vracajú, čoho dôkazom je aj štvrtkový workshop spojený s besedou, ktorý si pre maturantov – občiankárov pripravil Rafael Štofaník. Rafo je študentom druhého ročníka Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Študentov najprv zorientoval v problematike štruktúry a orgánov súdnej moci, v systéme ochrany ľudských práv a potom sa začalo modelové „súdne pojednávanie“. Študenti boli rozdelení do viacerých skupín, vyskúšali si vžiť sa do roly sudcu či obžalovaného. Po vynesení „rozsudkov“ sa dozvedeli, ako by mohol byť proces vyriešený v reálnej praxi a taktiež analyzovali podobný prípad, ktorý sa skutočne odohral.
      Ďakujeme Rafaelovi za ochotu podeliť sa s nami o vedomosti a praktické zručnosti z oblasti trestného práva, ľudských práv a ochrany osobnosti. Je radosť vidieť spokojných bývalých študentov, ktorí úspešne pokračujú v štúdiu na vysokých školách so zápalom a ja

     • Zážitkové vyučovanie regionálnych dejín

      Naši maturanti z dejepisu navštívili ešte v decembri v Múzeu Spiša výstavu obohatenú o nové interaktívne prvky. Pomocou virtuálnej reality sme sa preniesli do obdobia stredoveku na Spiši a mohli sme vidieť, ako žili a pracovali roľníci, remeselníci - napríklad obuvníci, súkenníci či garbiari i mešťania a šľachta. Taktiež sme mali možnosť vidieť, ako to mohlo vyzerať na miestnom stredovekom trhovisku. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavostí z dejín spišskej župy a nabudúce si určite nenecháme ujsť aktuálnu výstavu s názvom Spišská župa – 100 rokov od zániku.

     • Zážitkové vyučovanie v Košiciach

      Pondelok, 28. novembra 2022 sa celá naša škola presunula do budovy Štátneho divadla Košice, kde sme mohli sledovať najznámejší klasický balet na svete, Labutie jazero Petra Iľjiča Čajkovského.

      Po umeleckom zážitku študenti 1., 3. a 4. ročníka navštívili Múzeum obetí komunizmu, ktoré otvára tému obetí, ktoré počas 40 rokov trvania komunizmu boli perzekvovaní z rozličných politických dôvodov. Okrem zaujímavej prehliadky a výkladu absolvovali aj workshop zameraný na samizdat a exilovú literatúru, či prakticky vyskúšať unikátnu mapu, vďaka ktorej mohli vyhľadať obete tohto režimu vo svojom okolí.

  •      

  • Partneri

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   • {#1508} 1
   • {#1508} 3
   • {#1508} 2
  • Zvonenia

   Sobota 28. 1. 2023
  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka
   • gym.misika@gmail.com
   • 0915 930494 - Riaditeľ školy
   • Radničné námestie 271/8 , 052 01 Spišská Nová Ves Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje