• Vzdelanie
     • Kvalita
     • Skúsenosť
     • Rodina
     • Poznanie
  • Staňte sa naším fanúšikom

  • Obmedzenie prezenčnej výučby na školách

    

   Vážení rodičia, milí žiaci,

   na základe VYHLÁŠKY 280 Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi je zakázaná prezenčná výučba na 2.stupni ZŠ a všetkých typoch SŠ s účinnosťou od 6.12.2021.

   Preto zatiaľ od 6.12.2021 do 17.12.2021 prechádzame na dištančné vyučovanie podľa aktuálneho rozvrhu hodín.

   Prosím žiakov, ktorí sú v škole, aby si zajtra zobrali domov učebnice. Žiaci, ktorí sú v karanténe si môžu prísť pre učebnice po jej skončení. Prosím, aby o tom vopred informovali triedneho učiteľa.

    

   Prajem všetkým požehnaný čas a hlavne veľa zdravia.
   Mgr. Otília Berková, riaditeľka školy

    

   Príloha: vyhlaska_280.pdf


    

    • Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka

    • Naša škola v srdci Spišskej Novej Vsi ponúka študentom úplne stredné všeobecné vzdelanie podľa inovovaného štátneho vzdelávacieho programu     v štvorročnom študijnom programe 7902 J gymnázium. 

             Je otvorená pre všetkých študentov, ktorí sa chcú kvalitne vzdelávať       a osobne i  duchovne formovať.  

     Naším najdôležitejším cieľom je pripraviť žiakov na štúdium na vysokých   školách  v súlade s kresťanskými zásadami života, a tak prekonávať mylné           a často zakorenené názory, že kresťanstvo a evanjelium je v rozpore         s vedou.

  • Najnovšie

   Novinky

     • Ocenenie primátorom mesta Spišská Nová Ves

      Pri príležitosti dňa študentstva sa každoročne koná ocenenie žiakov a študentov základných a stredných škôl, ktorí dosiahli významné úspechy na krajskej aj celoslovenskej úrovni primátorom mesta Spišská Nová Ves.

      Dnes sa pán primátor Pavol Bečarik prihovoril týmto žiakom a študentom online prostredníctvom platformy ZOOM, vyzdvihol ich úspechy a povzbudil ich do ďalšej práce.

     • Požehnanie adventných vencov

      Požehnanie adventných vencov je u nás na škole už každoročnou tradíciou. Aj včera sme spolu s našim pánom kaplánom Mgr. Martinom Bartošom spoločne rozsvietili prvú adventnú sviecu.

      Požehnaný adventný čas Vám prajeme!

     • Virtuálne dni otvorených dverí stredných škôl

      Máte doma deviataka a rozhodujete sa, na akú strednú školu si podať prihlášku?

      Srdečne Vás všetkých pozývame na Virtuálne dni otvorených dverí stredných škôl, ktoré organizuje Národné kariérne centrum pre končiacich žiakov základných škôl a ich rodičov.

      Profil našej školy si môžete pozrieť tu:

  • Partneri

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   • {#1508} 1
   • {#1508} 3
   • {#1508} 2
  • Zvonenia

   Sobota 4. 12. 2021
  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka
   • gym.misika@gmail.com
   • 0915 930494 - Riaditeľ školy
   • Radničné námestie 271/8 , 052 01 Spišská Nová Ves
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje