• Vzdelanie
     • Kvalita
     • Skúsenosť
     • Rodina
     • Poznanie
  • Staňte sa naším fanúšikom

    • Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka

    • Naša škola v srdci Spišskej Novej Vsi ponúka študentom úplne stredné všeobecné vzdelanie podľa inovovaného štátneho vzdelávacieho programu     v štvorročnom študijnom programe 7902 J gymnázium. 

             Je otvorená pre všetkých študentov, ktorí sa chcú kvalitne vzdelávať       a osobne i  duchovne formovať.  

     Naším najdôležitejším cieľom je pripraviť žiakov na štúdium na vysokých   školách  v súlade s kresťanskými zásadami života, a tak prekonávať mylné           a často zakorenené názory, že kresťanstvo a evanjelium je v rozpore         s vedou.

  •      Najnovšie

   Novinky

     • Opäť na nás dýchla dávna história

      Naše gymnázium pokračuje v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV, ktorého pobočka sídli v Spišskej Novej Vsi.

      Po prednáške a besede s techničkou ústavu Zuzanou Galovou a viacnásobnej návšteve archeologickej lokality pod Blaumontom – pohrebiska z doby bronzovej, kde nás sprevádzali Mgr. Tatiana Daráková a PhDr. Marián Soják, PhD., sme sa tentokrát boli pozrieť na ďalšiu fázu výskumu – čistenie, spracovanie, triedenie, časové datovanie artefaktov z nájdených v archeologických lokalitách. Naši študenti a jeden budúci nádejný archeológ z radu tretiakov mali možnosť na vlastné oči vidieť prácu historikov, archeológov a technikov nielen v teréne, ale aj na vedeckom pracovisku. Dokonca sme sa mohli dotknúť a vyskúšať si 8000 rokov staré nástroje. V ktorom múzeu na svete Vám to dovolia? Myslím, že nikde. Fotky našich študentov však poskytujú dôkaz, že oni tú príležitosť mali.

     • Zážitkové vyučovanie v Košiciach

      Je možné spojiť dejepis, fyziku a kultúru do jedného podujatia? Určite áno.

      Naši študenti sa o tom presvedčili dňa 19. mája, kedy v rámci zážitkového vyučovania navštívili mesto Košice. Študenti sa počas dňa mohli vžiť do role astronóma v planetáriu a do role vedca v sieni výbojov v technickom múzeu. Znalosti o hviezdach preukázal hlavne študent Marek, ktorý ohúril aj samotnú pani sprievodkyňu. V sieni výbojov si na svoje prišli zanietení fyzici, no vyskúšanie si fyzikálnych zákonov v praxi ocenila väčšina.

     • Relikvie Titusa Zemana na našej škole

      V pondelok, 16. mája 2022 zažilo naše gymnázium slávnostné chvíle.

      Po slávnostnej svätej omši o 10:30, ktorú celebroval don Jozef Luscoň spoločne s dekanom našej farnosti, Mgr. Slavomírom Gallikom a biskupským vikárom ThDr. Viktorom Pardeľom, PhD., boli v priestoroch nášho gymnázia uložené relikvie blahoslaveného Titusa Zemana.

  • Partneri

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   • {#1508} 1
   • {#1508} 3
   • {#1508} 2
  • Zvonenia

   Sobota 28. 5. 2022
  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka
   • gym.misika@gmail.com
   • 0915 930494 - Riaditeľ školy
   • Radničné námestie 271/8 , 052 01 Spišská Nová Ves Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje