• Vzdelanie
     • Kvalita
     • Skúsenosť
     • Rodina
     • Poznanie
  • Staňte sa naším fanúšikom

    • Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka

    • Naša škola v srdci Spišskej Novej Vsi ponúka študentom úplne stredné všeobecné vzdelanie podľa inovovaného štátneho vzdelávacieho programu     v štvorročnom študijnom programe 7902 J gymnázium. 

             Je otvorená pre všetkých študentov, ktorí sa chcú kvalitne vzdelávať       a osobne i  duchovne formovať.  

     Naším najdôležitejším cieľom je pripraviť žiakov na štúdium na vysokých   školách  v súlade s kresťanskými zásadami života, a tak prekonávať mylné           a často zakorenené názory, že kresťanstvo a evanjelium je v rozpore         s vedou.

  •             Najnovšie

      Novinky

     • Rozlúčka s maturantmi

      Ďakovná svätá omša, maturitné tablo, slová lúčiacich sa maturantov, kytice vďaky, slávnostný príhovor pani riaditeľky, ocenenia najlepších žiakov za výborné študijné výsledky a úspešnú reprezentáciu školy. Aj takýto bol slnečný piatok 19. mája 2023 pre našich štvrtákov - maturantov 💙

      Teraz im už zostáva len naplno využiť akademický týždeň, aby úspešne zvládli ďalší míľnik vo svojom živote – ústnu maturitnú skúšku.

     • Hodnotiaci seminár k výstave Životný príbeh Anny Frankovej

      Definitívnou bodkou za putovnou výstavou s názvom „Nechajte ma byť takou, aká som – Putovný príbeh Anny Frankovej“, ktorá sa počas minulého mesiaca realizovala na pôde našej školy, bol hodnotiaci seminár a workshop, ktorý sprevádzajúci žiaci absolvovali za prítomnosti dvoch skvelých lektoriek – Zuzany a Kristíny.

     • Exkurzia občiankárov na Okresnom súde v Spišskej Novej Vsi

      Naši štvrtáci dnes v rámci seminára z občianskej náuky navštívili verejné súdne pojednávanie z oblasti trestného práva. Bol to naozaj veľmi intenzívny zážitok, ktorý nás utvrdil v tom, že porušovať zákony sa nevypláca a že ich nedodržiavanie prináša nepriaznivé dôsledky nielen pre právoplatne odsúdených, ale aj pre poškodených občanov.

  •      

  • Partneri

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   • {#1508} 1
   • {#1508} 3
   • {#1508} 2
  • Zvonenia

   Piatok 2. 6. 2023
  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka
   • 0915 930494 - Riaditeľ školy
   • Radničné námestie 271/8 , 052 01 Spišská Nová Ves Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje