• 2% dane

    • Vážení rodičia a priatelia školy,

    • pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

     Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

     Finančné prostriedky budú použité na:

     • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
     • skvalitnenie vybavenia školy

      

     Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

  • Ak ste zamestnanec a do 15.2.2023 ste požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň:
   - požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie_o_zaplateni_dane.pdf
   - z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
   - stiahnite si a vyplňte Vyhlasenie_o_poukazani_2_.pdf
   .
   - v tlačivách potrebujete uviesť tieto údaje:

   Obchodné meno alebo názov:  Mišík, n.o.

   Sídlo-obec, PSČ, ulica, číslo:   Radničné nám. 271/8, 052 01 Spišská Nová Ves

   Právna forma:                         nezisková organizácia

   Identifikačné číslo (IČO/SID):  45731578       

    

   2. Ak ste fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie
   - vyplňte daňové priznanie
   - vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura
   - v daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť: 

        Obchodné meno alebo názov:  Mišík, n.o. 
        Sídlo-obec, PSČ, ulica, číslo:   Radničné nám. 271/8, 052 01 Spišská Nová Ves     
        Právna forma:                         nezisková organizácia 
        Identifikačné číslo (IČO/SID): 45731578
   - riadne vyplnené daňové priznanie:
      a) odošlite v lehote na podanie daňového priznania elektronicky na Finančnú správu a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
      b) ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie – vytlačte a doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2020) na daňový úrad.

    

   3. Ak ste právnická osoba
   - riadne vyplňte daňové priznanie
   - vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur)
   - v daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:)
        Obchodné meno alebo názov:  Mišík, n.o.
        Sídlo-obec, PSČ, ulica, číslo:   Radničné nám. 271/8, 052 01 Spišská Nová Ves
        Právna forma:                         nezisková organizácia
        Identifikačné číslo (IČO/SID): 45731578
   - riadne vyplnené daňové priznanie odošlite elektronicky v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania  a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov)
   - ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie s Finančnou správou, tak vyplnené daňové priznanie zašlite v lehote na Finančnú správu a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka
   • 0915 930494 - Riaditeľ školy
   • Radničné námestie 271/8 , 052 01 Spišská Nová Ves Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje