Žiadosť o povolenie osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky v zahraničí