• učiteľ/ka MATEMATIKY A INFORMATIKY

   • Úväzok:
    100%
    Dátum nástupu:
    1.9.2020
   • Požiadavky:
    Kliknite vyššie pre zobrazenie viac podrobnosti.
  • PEDAGOGICKÝ ASISTENT

   • Úväzok:
    100%
    Dátum nástupu:
    1.9.2020
   • Požiadavky:

    Kvalifikačné predpoklady:
    • v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou MŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

    Zoznam požadovaných dokladov:
    • žiadosť o prijatie do zamestnania
    • profesijný životopis
    • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
    • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
    • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

    Od úspešného uchádzača bude požadované aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

    Doplňujúce informácie
    • pracovné miesto bude obsadzované v rámci národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II
    • žiadosť o prijatie do zamestnania s požadovanými dokladmi môžete posielať na adresu školy, elektronicky na emailovú adresu: gym.misika@gmail.com. alebo osobným doručením do 21.08.2020
    • na osobný pohovor budú pozvaní iba vybraní uchádzači

    Kontakt: Mgr. Otília Berková
    gym.misika@gmail.com; 0915930494
  • ŠKOLSKÝ ŠPECIÁLNY PEDAGÓG

   • Úväzok:
    100%
    Dátum nástupu:
    1.9.2020
   • Požiadavky:

    Kvalifikačné predpoklady:
    • v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou MŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

    Zoznam požadovaných dokladov:
    • žiadosť o prijatie do zamestnania
    • profesijný životopis
    • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
    • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
    • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

    Od úspešného uchádzača bude požadované aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

    Doplňujúce informácie
    • pracovné miesto bude obsadzované v rámci národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II
    • žiadosť o prijatie do zamestnania s požadovanými dokladmi môžete posielať na adresu školy, elektronicky na emailovú adresu: gym.misika@gmail.com. alebo osobným doručením do 21.08.2020
    • na osobný pohovor budú pozvaní iba vybraní uchádzači

    Kontakt: Mgr. Otília Berková
    gym.misika@gmail.com; 0915930494