• Akadémia veľkých diel

    • Diskusiou o veľkých dielach spoznávame seba a svet

    • Akadémia veľkých diel je voľnočasový program pre stredoškolákov. Pozeráme dobré filmy, čítame tie najlepšie knižky, počúvame kvalitnú hudbu a zamýšľame sa               o slávnych obrazoch. Hľadáme odpovede na veľké otázky vo veľkých príbehoch. Vstupujeme do diskusie s najväčšími mysliteľmi, ktorí formovali našu civilizáciu. Nasledujeme princípy klasického a charakterového vzdelávania používané na tých najlepších svetových univerzitách. 

  • Tento program pomáha študentom rozvíjať

    • CHARAKTER
    • V príbehoch a dielach študenti objavujú hodnoty, reflektujú ich a budujú svoje postoje.

    • MYSLIEŤ KRITICKY
    • Študenti reagujú na myšlienky autorov aj spolužiakov a formulujú vlastné argumenty.

    • LEPŠIE SA SÚSTREDIŤ
    • Hoci diela sú krátke, samostatná príprava na semináre vyžaduje sústredenú prácu.

    • ČÍTAŤ S POROZUMENÍM
    • Študenti sú vedení k tomu, aby obsahu textu porozumeli bez výkladu učiteľa. 

  • Študenti sa na semináre pripravujú pomocou materiálov v online knižnici. Na jednom seminári je 7-15 študentov, ktorí spolu diskutujú      o konkrétnych dielach a o dôležitých témach, ktoré otvárajú. Učiteľ posúva diskusiu študentov pomocou metodiky Akadémie.                    Na záver programu sú študenti odmenení certifikátom.

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka
   • 0915 930494 - Riaditeľ školy
   • Radničné námestie 271/8 , 052 01 Spišská Nová Ves Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje