• Prelistujte si časopis Kam po strednej

        Veríme, že informácie, ktoré sú v časopise, pomôžu študentom pri získaní prehľadných informácií o pomaturitnom štúdiu a zamestnávateľoch a uľahčia im  rozhodovanie.