• eTwining

    • eTwining

    • ⇒ eTwinning = partnerstvá škôl v Európe

     ⇒ eTwinning = komunita európskych škôl a európskych učiteľov

      

     A year of inclusion in eTwinning

     Program eTwinning je súčasťou európskeho programu celoživotného vzdelávania Life Long Learning.

     Od roku 2014 - 2020 v novej európskej platforme Erasmus+ má eTwinning, ako jediný z doterajších programov, pevnú pozíciu. Je považovaný za dôležitý fenomén v ďalšom vzdelávaní učiteľov.

     Program eTwinning sa zameriava na podporu využívania moderných informačných a komunikačných technológií za účelom vytvorenia partnerstiev európskych škôl . "E" je skratka pre "elektronický" a "twinning" znamená "partnerstvo, družba". eTwinning  umožňuje nájsť partnerskú školu, s ktorou môžete realizovať inovatívne školské projekty v rámci vyučovania v bezpečnom virtuálnom prostredí (TwinSpace). To ale nie je všetko. eTwinning je ideálny na výmenu informácií a skúseností s kolegami-učiteľmi z Európy a ponúka tiež možnosti ďalšieho vzdelávania.

      

     eTwinning je spolupráca medzi učiteľmi, študentmi, školami, rodičmi a miestnymi orgánmi. V programe eTwinning učitelia pracujú spoločne a organizujú činnosti pre svojich študentov. Majú aktívnu úlohu, komunikujú, zisťujú, robia rozhodnutia, vzájomne sa rešpektujú a učia sa zručnosti 21. storočia. 

      

     Prečo sa zapojiť?

     Pretože okrem radosti a zábavy pri učení eTwinning ponúka:

     * bezplatný prístup

     * zábavu v triede *zmysel pre komunitu 

     *bezpečné prostredie  

     *projekty zamerané na spoluprácu škôl

     *podporu

     *možnosť profesionálneho rastu  

     *žiadnu byrokraciu  

      

      

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka
   • gym.misika@gmail.com
   • 0915 930494 - Riaditeľ školy
   • Radničné námestie 271/8 , 052 01 Spišská Nová Ves Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje