• Erasmus+

    • Erasmus+, program EÚ ktorý má za úlohu podporovať celoživotné vzdelávanie, aktivity, mobilitu študentov a študentiek, kvalitu a efektivitu vzdelávania, rovnosť, sociálnu súdržnosť a aktívne občianstvo mladých ľudí. 

     V rámci Erasmus+ sa naša škola zapojila pod vedením p.uč. Marcely Farkašovej do projektu GREENWALK.

     GREENWALK projekt zahŕňa dva hlavné ciele:

     • Zdravá a udržateľná strava
     • Fyzická aktivita ako životný návyk, ktorý znižuje a predchádza chorobám.
      

     Pomocou GREENWALK projektu chceme, aby fyzická aktivita a zdravá strava boli dva základné prvky v každodennom živote populácie a aby mladí ľudia boli ambasádormi tohto zdravého životného štýlu. Za týmto účelom budeme vykonávať školenia, osvetové a výskumné aktivity, pracovať v tímoch na získavaní kvalitných návrhov.

     Aktivity sa budú rozvíjať podľa metodiky, ktorá bude spájať praktickú a teoretickú, a to takto: Prezentácie a prezeranie obrázkov a videí,  realizácia workshopov, dynamika, tímová práca, hodnotenia.

     Hlavnými účastníkmi tohto projektu budú: Mladí ľudia vo veku 16-19 rokov. Výmena mládeže sa uskutoční 1. – 8. júla 2022. Vyvrcholí pešou púťou do celosvetovo známeho a pútnikmi vyhľadávaného miesta posledného odpočinku Sv. Jabuba - Santiago de Compostela v Španielsku. Tu denne prúdia pútnici z celého sveta, ktorí absolvujú cestu či už peši alebo akýmkoľvek dopravným prostriedkom zo svojej domoviny. Aj na Slovensku máme svätojakubskú cestu, ktorá Vás dovedie až do španielskeho Santiaga de Compostela. Tento projekt ponúka unikátne spojenie duchovna, prírody, kultúry a sebapoznania.

     Chceme využiť zhodu okolností, že Jakubovský rok sa oslavuje dva roky po sebe (2021 – 2022) a v roku 2022 sa bude oslavovať aj 
     Európsky rok mládeže.
     
     
     

      

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka
   • 0915 930494 - Riaditeľ školy
   • Radničné námestie 271/8 , 052 01 Spišská Nová Ves Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje