• Novinky

      • Právnický workshop

      • Naši absolventi sa k nám radi vracajú, čoho dôkazom je aj štvrtkový workshop spojený s besedou, ktorý si pre maturantov – občiankárov pripravil Rafael Štofaník. Rafo je študentom druhého ročníka Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Študentov najprv zorientoval v problematike štruktúry a orgánov súdnej moci,  v systéme ochrany ľudských práv a potom sa začalo modelové „súdne pojednávanie“. Študenti boli rozdelení do viacerých skupín, vyskúšali si vžiť sa do roly sudcu či obžalovaného. Po vynesení „rozsudkov“ sa dozvedeli, ako by mohol byť proces vyriešený v reálnej praxi a taktiež analyzovali podobný prípad, ktorý sa skutočne odohral.
       Ďakujeme Rafaelovi za ochotu podeliť sa s nami o vedomosti a praktické zručnosti z oblasti trestného práva, ľudských práv a ochrany osobnosti. Je radosť vidieť spokojných bývalých študentov, ktorí úspešne pokračujú v štúdiu na vysokých školách so zápalom a jasnou víziou do budúcna, inšpirujúc mladších spolužiakov svojím entuziazmom a nasadením pre zvolený študijný odbor.

        

      • Zážitkové vyučovanie regionálnych dejín

      • Naši maturanti z dejepisu navštívili ešte v decembri v Múzeu Spiša výstavu obohatenú o nové interaktívne prvky. Pomocou virtuálnej reality sme sa preniesli do obdobia stredoveku na Spiši a mohli sme vidieť, ako žili a pracovali roľníci, remeselníci - napríklad obuvníci, súkenníci či garbiari  i mešťania a šľachta. Taktiež sme mali možnosť vidieť, ako to mohlo vyzerať na miestnom stredovekom trhovisku. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavostí z dejín spišskej župy a nabudúce si určite nenecháme ujsť  aktuálnu výstavu s názvom Spišská župa – 100 rokov od zániku. 

        

      • Zážitkové vyučovanie v Košiciach

      • Pondelok, 28. novembra 2022 sa celá naša škola presunula do budovy Štátneho divadla Košice, kde sme mohli sledovať najznámejší klasický balet na svete, Labutie jazero Petra Iľjiča Čajkovského.

       Po umeleckom zážitku študenti 1., 3. a 4. ročníka navštívili Múzeum obetí komunizmu, ktoré otvára tému obetí, ktoré počas 40 rokov trvania komunizmu boli perzekvovaní z rozličných politických dôvodov. Okrem zaujímavej prehliadky a výkladu absolvovali aj workshop zameraný na samizdat a exilovú literatúru, či prakticky vyskúšať unikátnu mapu, vďaka ktorej mohli vyhľadať obete tohto režimu vo svojom okolí.

       Študenti 2. ročníka navštívili  v tento deň botanickú záhradu. Okrem prehliadky  v skleníkoch si plnili úlohový checklist zameraný na tropické, vodné a úžitkové  rastliny. Po exkurzii v skleníkoch nasledovala prehliadka priestorov katedry botaniky, kde nás sprevádzal doc. Peter Paľove-Balang, PhD. Naši študenti zavítali aj do priestorov laboratórií, kde sa vykonávajú praktické cvičenia z botaniky.

      • Duchovné obnovy

      • Naši tretiaci sa s pánom kaplánom Adamom zúčastnili minulý týždeň duchovnej obnovy, ktorá sa realizovala vo Svite. 

       Spolu prežili tri dni, ktoré neboli len o modlitbe, ale aj o radosti a spoločenstve...

      • Študentské relaxačné zóny

      • Aj vďaka podpore Košického samosprávneho kraja sa nám podarilo vytvoriť príjemné prostredie na stretávanie a komunikáciu žiakov a učiteľov a tak zútulniť spoločné priestory našej školy. 

       Ďakujeme!

      • Súťaž v bedmintone

      • Dňa 3. novembra 2022 sa naši chlapci zúčastnili krajského kola v bedmintone v Košiciach. So silnými súpermi držali krok, no napokon obsadili 5. miesto.

       To, čo sa im nepodarilo na kraji, vylepšili v regionálnom finále, kde nenašli svojho premožiteľa. Získali najkrajšie 1. miesto.

       Dievčatám sa darilo o niečo menej a v regionálnom finále obsadili 5. miesto.

       Ráchel, Natália, Kaja, Michal, Janko a Benjamín blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu.

      • Workshop barokovej hudby

      • Dňa 8. 11. sa naša škola rozozvučala tónmi barokovej hudby. Workshop viedli naši hostia - Jakub Mitrík (teorba), Hilda Gulyás (soprán) z hudobného telesa Le nuove musiche. Naším študentom bola predstavená baroková hudba - jej predstavitelia, spôsob kompozície hudby, zaujímavosti z histórie či spôsob hrania na daný nástroj. Počas workshopu boli predstavené 2 barokové nástroje - lutna a teorba. Vedeli ste, že existuje prepojenie medzi črevami a strunami? Naši študenti to už vedia :) Medzi hovoreným slovom zazneli aj 4 ukážky skladieb, vďaka ktorým sme sa povzniesli na duchu.

       Aj umenie a kultúra sa dá učiť zaujímavým a pútavým spôsobom, a táto hodina bola jedna z nich. 

        

      • Odkaz štúrovskej generácie

      • Naši žiaci navštívili v miestnej pobočke Matice slovenskej putovnú výstavu s názvom Odkaz štúrovskej generácie.

       Pani Prochotská nás ochotne a s nadšením previedla udalosťami a osobnosťami revolučných rokov a dozvedeli sme sa množstvo zaujímavých informácií o rôznorodých aktivitách štúrovského a hurbanovského hnutia, o troch slovenských revolučných výpravách i o založení Matice slovenskej.

      • Piráti krásy

      • V pondelok 7. 11. 2022 sa uskutočnil 9. ročník oblastného kola recitačnej súťaže "Piráti krásy" s takmer 50 súťažiacich, ktorí si zmerali svoje recitačné schopnosti v troch kategóriách.

        

       Naše študentky Sára Hollaarová a Petra Olejníková obsadili vo svojej kategórii 1. a 2. miesto a postupujú na diecézne kolo!

       Dievčatá držíme palce!

      • Saleziánske misijné DOBROvoľníctvo

      • Dnes sme na našej škole privítali misionára saleziána dona Štefana Kormančíka, ktorý našim študentom po odslúžení svätej omše priblížil činnosť misionárov aj misijných laických pomocníkov a pútavo porozprával o situácii v krajinách, kde saleziáni pôsobia, teda o Azerbajdžane, Jakutsku, Južnom Sudáne, v ktorých aj pôsobil. Ďakujeme za zaujímavé rozprávanie.

      • Projekt EXPLORER

      • Ako pritiahnuť mladých ľudí bližšie k prírodným vedám? Určite praktickými aktivitami. Na škole prebiehal projekt Explorer od konca júna do septembra. Bol zameraný na rozvíjanie prírodovednej digitálnej gramotnosti, laboratórnych zručností a analytického myslenia. V rámci projektu boli zakúpené digitálne meracie prístroje so senzormi, s ktorými naši študenti merali napr. vodivosť vôd, zmenu teploty počas chemických reakcií, meranie zmien teplôt rôznymi metódami.

       Myslieť ako bádateľ nie je jednoduché, ale vďaka praktickým aktivitám na hodinách prírodných vied sa naši študenti naučili analyzovať problémy a prichádzať s riešeniami, ktoré odpovedajú na otázky AKO? a PREČO? to tak funguje.

       Projekt Explorer podporili: Nadácia Pontis Embraco .

       Ďakujeme !

       PS: Príď na CGŠM a zamiluješ si vedu :)

      • OŽAZ

      • Príjemné jesenné počasie ponúklo v piatok, 14. októbra 2022 v Šulerlochu ideálne miesto na plnenie úloh účelového cvičenia, ktoré si pripravili žiaci tretieho ročníka pre svojich mladších spolužiakov. Naši žiaci sa naučili rozpoznať nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie, osvojiť si praktické zručnosti v sebaochrane, pochopiť dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia, vedieť poskytnúť prvú predlekársku pomoc, či orientovať sa v teréne.

        

      • Okresné kolo v bedmintone

      • 11. októbra 2022 sa na SOŠ ekonomickej konalo okresné kolo v bedmintone chlapcov a dievča stredných škôl. 

       Naši žiaci opäť potvrdili, že im šikovnosť a obratnosť s raketou v ruke nechýba. Chlapci obsadili 1. miesto a postúpili do krajského kola. Dievčatá obsadili pekné 2. miesto.

       Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu.

      • Plavecká štafeta

      • 7. októbra sme sa zapojili do plaveckej súťaže, ktorú zorganizovala Asociácia športu v rámci programu "Slovensko v pohybe 2022" pre všetky vekové kategórie, deti, mládež, dospelých aj seniorov. Cieľom bolo odplávať spoločne čo najviac metrov s čo najvyšším počtom účastníkov. Žiaci si mohli zvoliť spôsob plávania a počet odplávanej dĺžky. Celkovo náš tím odplával 1375m.

       Ďakujeme všetkým za reprezentáciu!

        

      • Štrba Race 2022

      • V stredu 5. októbra 2022 sa naši žiaci zúčastnili celoslovenskej súťaže v prekážkovom behu stredných škôl Štrba Race 2022. Súťaže sa zúčastnilo vyše 300 žiakov zo 79 škôl. V náročnom teréne museli zdolať 17 rôznych prekážok - preskoky cez pneumatiky, podliezanie, streľba na cieľ, samozrejme beh a ďalšie náročné výzvy.

       Naši žiaci nás opäť veľmi úspešne reprezentovali: Benjamín Gradžilo obsadil 14. miesto, Timotej Krupa 50. miesto, Erika Lesňáková 56. miesto a Kristína Szuperáková 78. miesto. 

       Okrem náročnej športovej výzvy sa žiaci dozvedeli priamo od profesionálov zaujímavé informácie ako napríklad  začať kariéru profesionálneho vojaka, ale aj o tom, čo tomu predchádza, o podmienkach prijatia do štátnej služby profesionálneho vojaka v ozbrojených silách Slovenskej republiky, o možnosti štúdia na Akadémii ozbrojených síl či na Leteckej fakulte. 

      • Bronzová DofE ceremónia

      • Deň 12. október 2022 sa do histórie našej školy zapíše ako deň prvých ocenených dofákov.

       Bronzovú úroveň si v školskom roku 2021/2022 dokončilo 6 študentov, menovite: Katarína Hvizdošová - 2.A, Emanuel Kollár - 2.A, Daniel Klešč - 3.A, Andrej Kalík - 4.A, Radoslav Kollár - 4.A, Katarína Šebíková - 4.A.

       Splnili si ciele v oblasti šport, talent a dobrovoľníctvo. V športe sa rozvíjali niektorí v posilňovaní, v behu, či v  horolezectve. V talente si stanovili za cieľ naučiť sa variť, vytvoriť ekosystémy, naučiť sa hrať na hudobný nástroj či fotografovanie. V rámci programu DofE robili dobrovoľníkov v centre Alžbetka, či realizovali workshopy na tému "Zvládanie stresu". Spolupracovať v tíme sa naučili na dobrodružnej expedícii, ktorá sa konala v okolí Braniska. 

       A čo si naši dofáci odnášajú okrem diplomu a odznaku? Určite sú to nezabudnuteľné zážitky, rozvinutie svojho talentu, komunikačných zručností, zručnosti ako pracovať v tíme a samozrejme ako prežiť v prírode.

       Srdečne gratulujeme a sme na Vás hrdí! 

      • Po stopách minulosti

      • Štvrtok, 29. septembra 2022 sme sa vybrali na stredné Slovensko po stopách histórie. Začali sme v 18.storočí v artikulárnom kostole v Hronseku, zapísanom v zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. V Banskej Bystrici sme preskočili dve storočia a ocitli sa v Slovenskom národnom povstaní návštevou Múzea SNP, skanzenu vojenskej techniky, nazreli sme do partizánskeho bunkra, sadli do lietadla použitého v druhej svetovej vojne a pri pamätníku v Nemeckej sme si pripomenuli obete masakry v tejto obci.

      • Duchovná obnova

      • Naši štvrtáci sa ešte minulý týždeň zúčastnili  duchovnej obnovy, ktorá sa realizovala vo Svite. 

       Spolu pánom kaplánom Adamom, sr. Filoteou a triednou pani učiteľkou prežili tri dni bez mobilov plné zábavy, utužili si priateľstvá a načerpali duchovnej sily. Hlavnou témou duchovných cvičení bola katolícka kerigma - Božia láska, hriech, spása, spoločenstvo s Bohom.

        

      • Erasmus+ Murzasichle

      • Ako sa dá prepojiť tanec s 3 krajinami?

       Jednoducho, cez projekt Dance It Out. Naši 7 študenti - Rado, Elenka, Erika, Kika, Katka, Dávid, Katka si v priebehu prvých 4 dní vylepšili svoje tanečné zručnosti, komunikáciu v angličtine a takisto spoznali tradície a zvyky Poľska, Maďarska a Rumunska. Na slovenskú nôtu sa naladili aj ostatní účastníci počas medzinárodného večera.

       Viac v príbehu na našej fb stránke :)

      • CGŠM Day

      • Smiech, zábava, nové priateľstvá, ale aj utužovanie tých starých, šťastie v očiach detí a spokojnosť nás dospelých...

       ĎAKUJEME Vám všetkým, ktorí ste prišli nás spoznať, podporiť, či zaspomínať si na roky strávené na našom gymnáziu.

       Prvý ročník CGŠM Day je za nami a už teraz sa tešíme na ten ďalší!

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka
   • gym.misika@gmail.com
   • 0915 930494 - Riaditeľ školy
   • Radničné námestie 271/8 , 052 01 Spišská Nová Ves Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje