• Novinky

      • Požehnanie adventných vencov

      • Požehnanie adventných vencov je u nás na škole už každoročnou tradíciou. Aj včera sme spolu s našim pánom kaplánom Mgr. Martinom Bartošom spoločne rozsvietili prvú adventnú sviecu.

       Požehnaný adventný čas Vám prajeme!

      • iBobor

      • Dňa 11. novembra si naši žiaci zmerali svoju šikovnosť v súťaži iBobor, ktorej hlavným cieľom je podporiť záujem žiakov o informačné a komunikačné technológie a tak ich posmeliť v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

       V kategórii SENIOR dosiahol Matej Marcinčin z III.A percentil 93,18, v kategórii JUNIOR dosiahla žiačka I.A triedy Alžbeta Zekuciová percentil 91,2 a Barbora Mišendová z II.A percentil 83,72.

       Srdečne blahoželáme!

        

        

      • Buon giorno!

      • Pozrite si prácu našich druhákov a tretiakov, ktorí si na hodinách taliančiny pripravili zaujímavé video, v ktorom v rámci partnerskej spolupráce so strednou školou v Bologni predstavia naše mesto svojim rovesníkom.

      • Nesmú byť zabudnutí...

      • S našimi druhákmi sme sa boli pozrieť v Spišskom kultúrnom centre na výstavu s názvom Nesmú byť zabudnutí.  Ide o putovnú výstavu výtvarných diel so židovskou tematikou. Komorná výstava nám priblížila tvorbu súčasných maliarov (nielen) židovského pôvodu, ktorých korene siahajú na východné Slovensko. Dozvedeli sme sa viacero zaujímavých informácií o židovských symboloch a tradíciách. 

      • Staroveká Sparta

      • Dejiny to nie sú len nudné údaje a letopočty, ktoré sa musíme učiť naspamäť, ale sú plné aj neuveriteľných príbehov, ktoré v žiakoch prebúdzajú záujem o tento predmet. 

       Preneste sa spolu s nami  vďaka tomuto videu, ktoré vytvorili žiaci 1. až 3. ročníka do minulosti a spoznajte život v starovekej Sparte, kde chod spoločnosti a spôsob života sa podriaďoval vojenským potrebám...

      • Sladká pomoc

      • Čokoláda...

       Dnes u nás stretnete žiakov a učiteľov v ruke iba s touto sladkou maškrtou a úplne bez výčitiek.

       Kúpou čokoládky sme podporili kampaň Sladká pomoc, ktorá je misijnou iniciatívou Pápežských misijných diel, ktorá robí našu kresťanskú lásku konkrétnejšou a umožňuje nám robiť niečo pre deti a mladých ľudí v najchudobnejších krajinách sveta.

       Žiakov navyše čaká zaujímavý online kvíz o tejto maškrte so samozrejme sladkou odmenou pre najlepšieho.

      • Medzinárodný deň boja proti násiliu a šikanovaniu na školách

      • Prvý štvrtok v novembri bol na Generálnej konferencii UNESCO v roku 2019 vyhlásený za Medzinárodný deň boja proti násiliu a šikanovaniu na školách. Ten tohtoročný je venovaný téme “Riešenie kyberšikany a iných foriem online násilia zahŕňajúceho deti a mládež”. 

       Aj na našej škole sme sa venovali tejto problematike. Vymieňali sme si navzájom názory, skúsenosti v spoločnej diskusii ale aj v skupinách. Svoje postoje a rady sme dali aj na papier vo forme plagátov, básní, úvah či rozprávok. Jednoznačne sme sa zhodli, že takéto chovanie nemá miesto vo vyspelej spoločnosti.

        

   • Kontakty

    • Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka
    • 0915 930494 - Riaditeľ školy
    • Radničné námestie 271/8 , 052 01 Spišská Nová Ves Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje