• Letný výcvikový kurz

     • Začiatok septembra patril našim tretiakom a letnému výcvikovému kurzu. Tentokrát sme sa zamerali na vysokohorskú turistiku a cykloturistiku.

      Prvý deň sme si plnými dúškami vychutnávali jesennú scenériu tatranskej prírody na trase Štrbské - Popradské pleso.

      Ďalšie dni sme zas dali zabrať našim bicyklom a kondičke, keď sme odkrútili 50km úsek po trase SNV - Kopanec - Dedinky. Noc sme strávili na chate Nita, kde sme nabrali nové sily na zvládnutie cesty späť a urobili si príjemnú prechádzku okolo vodnej nádrže Palcmanská Maša.

      Šťastní a spokojní sme sa vrátili domov s kopou veselých príhod a spomienok.

     • Spoznaj svojho vedca

     • V rámci Európskej noci výskumníkov sme sa aj tento rok zapojili do akcie Spoznaj svojho vedca, cieľom ktorej  je zvýšenie záujmu žiakov o štúdium prírodných vied a technických smerov na vysokých školách. Svoju prácu a život vedca nám tentokrát priblížila naša bývalá študentka RNDr. Margaréta Marcinčinová z Ústavu biologických a ekologických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. 

     • 40 dní za život

     • Počas najbližších 40 dní sa môžete spolu s nami modliť za novú nádej pre nenarodené deti, ich matky i otcov, lekárov a zdravotníckych pracovníkov vykonávajúcich interrupcie, ako aj celú spoločnosť.

      Viac informácií o tejto pro-life kampani a zamyslenie na každý deň nájdete na našej fb stránke.


      ...pretože záleží na každom počatom živote...

     • Oznam o udelení riaditeľského voľna

     • V súvislosti s návštevou Svätého Otca a v súlade s §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) riaditeľka Cirkevného gymnázia Štefana Mišíka, Radničné námestie 271/8, 052 01 Spišská Nová Ves 

      dňa 14.09.2021 udeľuje žiakom  riaditeľské voľno.

     • Duchovná obnova

     • Každoročne na začiatku nového školského roka vyprosujeme pomoc a Božie požehnanie na duchovnej obnove. Tento raz sme navštívili Svätyňu Božieho milosrdenstva a Kalváriu v Smižanoch.

      Vďaka Bohu za milostivý čas i krásne počasie.

     • Začíname...

     • Dnes, 2.septembra, sme slávnostnou svätou omšou Veni Sancte, ktorú celebroval emeritný spišský biskup Mons. Andrej Imrich, vykročili do nového školského roku 2021/2022. Všetkým Vám prajeme veľa osobných a pracovných úspechov a hlavne veľa zdravia.