• Novinky

      • Online DOD 2022

      • Poďme sa stretnúť online!

       Už 3. februára 2022 o 18:00 na @GymMisika sa môžete dozvedieť zaujímavé informácie nielen o štúdiu na našom gymnáziu, ale aj o našom študentskom živote.

       Všetci ste srdečne vítaní.

      • Piráti krásy

      • Srdečne blahoželáme našim študentkám Petre Olejníkovej a Sáre Márii Hollaarovej ku krásnym prvým miestam v diecéznom kole recitačnej súťaže Piráti krásy v kategórii poézie a prózy.

      • Navždy sa zachová v pamäti stužková...

      • Keď atmosféra dýcha krásnymi vôňami, elegantnými šatami, dobrou náladou, úsmevmi na tvárach, ale aj očakávaním, ako to všetko dopadne... S malým oneskorením Vám prinášame pár výnimočných záberov z odovzdávania zelených stužiek našim štvrtákom, ktoré sa uskutočnilo ešte v októbri.

        

      • Raccontare in Italiano

      • Pri príležitosti konania “XXI. týždňa talianskeho jazyka vo svete”, ktorého cieľom je propagovať taliansky jazyk, vyhlásilo Talianske veľvyslanectvo v Bratislave v spolupráci s asociáciou Eduitalia prvý ročník súťaže “Raccontare in Italiano”, určenej študentom stredných škôl na Slovensku študujúcim taliansky jazyk. 

       Naša žiačka Dominika Štiavnická (III.roč.) sa zúčastnila tejto esejistickej súťaže s témou Mládež a životné prostredie. 

       Dominike ďakujeme za účasť a reprezentáciu školy.

      • Spolupráca so strednou školou v Bologni

      • Sme veľmi radi, že naďalej pokračujeme v spolupráci so strednou školou v Bologni.

       Naši žiaci mali teraz možnosť pozrieť si video o živote na strednej škole a v ich meste, ktoré si pre nás naši taliansky spolužiaci pripravili.

       Dúfame, že už čoskoro sa s nimi stretneme aj osobne, či už u nás alebo v Bologni. 

      • Pravda a lož na internete

      • Tento rok sa naše žiačky Tímea Nováková, Erika Lesňáková (II. roč.) a Petra Olejníková (III. roč.), absolventky predmetu Mediálna výchova, zapojili do Esejistickej súťaže, ktorú organizoval Inštitút etiky a bioetiky v spolupráci s Katedrou bioetiky UNESCO, FF Prešovskej univerzity s názvom Pravda a lož na internete.

       Žiačky vo svojich prácach kriticky poukázali novodobé negatívne správanie sa ľudí, spôsobené neuvedomelým používaním sociálnych sietí a internetu. Vyzdvihli potrebu kritického prístupu a zvyšovania mediálnej gramotnosti. Inak sa ľudia a najmä mladí ľudia môžu stať obeťou rôznych foriem klamstva, konšpirácii i závislostí, ktoré sú okrem iných dobrých vecí tiež súčasťou online priestoru. 

       Za ich tvorivosť a ochotu prezentovať svoje myšlienky k tejto téme im ďakujeme. 

      • Novoročné požehnanie školy

      • Prvý deň v škole v novom kalendárnom roku sme začali s požehnaním a posvätením priestorov školy vdp. dekanom Slavomírom Gallikom. K sviatočnej atmosfére prispeli aj koledy v podaní našich žiakov a  nechýbal ani vianočný punč. 

   • Kontakty

    • Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka
    • 0915 930494 - Riaditeľ školy
    • Radničné námestie 271/8 , 052 01 Spišská Nová Ves Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje