• Novinky

      • Rozlúčka s maturantmi

      • Ďakovná svätá omša, maturitné tablo, slová lúčiacich sa maturantov, kytice vďaky, slávnostný príhovor pani riaditeľky, ocenenia najlepších žiakov za výborné študijné výsledky a úspešnú reprezentáciu školy. Aj takýto bol slnečný piatok 19. mája 2023 pre našich štvrtákov - maturantov 💙

       Teraz im už zostáva len naplno využiť akademický týždeň, aby úspešne zvládli ďalší míľnik vo svojom živote – ústnu maturitnú skúšku.

      • Hodnotiaci seminár k výstave Životný príbeh Anny Frankovej

      • Definitívnou bodkou za putovnou výstavou s názvom „Nechajte ma byť takou, aká som – Putovný príbeh Anny Frankovej“, ktorá sa počas minulého mesiaca realizovala na pôde našej školy, bol hodnotiaci seminár a workshop, ktorý sprevádzajúci žiaci absolvovali za prítomnosti dvoch skvelých lektoriek – Zuzany a Kristíny.

       Touto cestou by sme sa im chceli poďakovať za ich korektný prístup a za možnosť diskutovať o všetkých témach racionálne, no s otvoreným srdcom. Ešte raz veľká vďaka patrí aj našim žiakom, ktorí boli ochotní obetovať svoj čas i energiu a ktorí využili unikátnu šancu rásť nielen po vedomostnej a odbornej, ale hlavne po ľudskej stránke. Naučili sa profesionálne vystupovať pred verejnosťou, posilnili svoje komunikačné zručnosti a schopnosť zaujať celkom neznáme publikum tvorené ich rovesníkmi z rôznych škôl. Andrej, Nina, Ráchel, Renátka, Samo, Emo, Senky, Betka, Laura, Sára, Dominika a Kristína – ĎAKUJEME.

      • Exkurzia občiankárov na Okresnom súde v Spišskej Novej Vsi

      • Naši štvrtáci dnes v rámci seminára z občianskej náuky navštívili verejné súdne pojednávanie z oblasti trestného práva. Bol to naozaj veľmi intenzívny zážitok, ktorý nás utvrdil v tom, že porušovať zákony sa nevypláca a že ich nedodržiavanie prináša nepriaznivé dôsledky nielen pre právoplatne odsúdených, ale aj pre poškodených občanov.

       Na vlastnej koži sme precítili atmosféru pojednávania v súdnej sieni a po vynesení rozsudku nám pani sudkyňa ochotne odpovedala na množstvo zvedavých otázok nielen z oblasti trestného práva. Aj takýmto spôsobom sa snažíme našich maturantov čo najkvalitnejšie pripraviť na blížiacu sa maturitnú skúšku.

   • Kontakty

    • Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka
    • 0915 930494 - Riaditeľ školy
    • Radničné námestie 271/8 , 052 01 Spišská Nová Ves Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje