• Novinky

      • Netradičné online hodiny občianskej náuky a dejepisu

      • V predvianočnom čase  sme si spestrili vyučovanie občianskej náuky a dejepisu netradičnými formami a metódami, ktoré  v plnom rozsahu navrhli a zrealizovali  samotní žiaci.

       Druháci si pomocu aplikácie Gartic Phone preverili, či vedia správne odhadnúť rôzne modelové situácie z oblasti psychológie a sociológie. Keďže tieto situácie museli zároveň aj popísať slovne a aj nakresliť,  vyskúšali si svoje praktické aj kreatívne zručnosti.  

       Tretiaci zorganizovali špeciálne „Inkognito a Radom Voštinárom“ a do štúdia si pozvali rôznych filozofov.  V rámci skupín mali pomocou zverejnenej indície a následných otázok uhádnuť, o ktorých filozofov išlo. Nechýbal ani tajný hosť, ktorého identitu si môžete overiť v galérii.

       Maturanti sa vžili do úlohy investigatívnych reportérov a priniesli nám zaujímavé a pestré, často aj alternatívne  informácie zo súčasného spoločenského i politického diania.  Svojich úloh sa zhostili naozaj veľmi zodpovedne a mnohí aj svoj celkový vzhľad, oblečenie  alebo dokonca pozadie na Zoome prispôsobili svojej role.

       Na dejepisnom seminári si zase maturanti pripravili prezentáciu s mnohými zaujímavosťami z histórie vianočných sviatkov a tradícií.  Potom sa pomocou kvízu Kahoot  pobavili na najnetradičnejších a najbizarnejších faktoch o vianočných  zvykoch v rôznych krajinách sveta.

       Milí žiaci, nech vás kreativita, skvelé nápady a chuť pracovať neopúšťajú ani v Novom roku.

      • Micro:bit Vianoce

      • Dnes sa u nás rozblikali farebné LED svetielka na vianočnom stromčeku a zaznela známa vianočná melódia Jingle bells. Naše dievčatá absolvovali online workshop Micro:bit Vianoce organizovaný občianskym združením Aj Ty v IT, ktoré pomáha dievčatám a ženám objaviť svet IT, vzdelávať, motivovať a naštartovať ich kariéru v IT sektore.

      • Piráti krásy 2021

      • Témou tohtoročnej diecéznej recitačnej súťaže Piráti krásy bola rodina. Recitátori sa mali zamerať na texty slovenských autorov, ktoré odrážajú bohatstvo rodiny a rodinných vzťahov. Napriek súčasným opatreniam a náročným okolnostiam sa do súťaže zapojilo viac než 30 súťažiacich z celej našej diecézy. Našu školu v II.kategórii žiakov gymnázií a SOŠ reprezentovali dve žiačky - v umeleckom prednese poézie Petra Olejníková, žiačka III.A triedy s textom od Ján Smreka Krásna matka  a v prednese prózy Sára Mária Hollaarová, žiačka I.A triedy s textom od Tomáša Repčiaka Krosná.

       Obe dievčatá sa umiestnili na krásnych prvých miestach.

       Ďakujeme za reprezentáciu a srdečne blahoželáme!

        

        

        

        

      • Časopis Farská rodina o nás

      • O tom, čo všetko sme prežili počas prvých dvoch mesiacov v škole, že sme častokrát prekonali samých seba a dokázali, že talent a zanietenie nám nechýba, aké stretnutia a aktivity sú za nami, ktoré nás nielen niečo nové naučili, ale obohatili myseľ i dušu, o tom všetkom sa dočítate v najnovšom čísle Farskej rodiny.

      • Tínedžer vo virtuálnom svete

      • Dňa 3. decembra 2021 sa uskutočnilo vyhodnotenie súťaže vo výtvarnej a literárnej tvorbe zameranej na ochranu pred násilím na deťoch a mládeži Tínedžer vo virtuálnom svete, ktorú usporiadalo Spišské kultúrne centrum a knižnica v spolupráci s koordinátorkou Národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím, Mgr. Zuzanou Plíhalovou a s podporou školských psychológov. 

        

       Študenti našej školy získali krásne 3 prvé miesta a 1 druhé miesto v nasledujúcich kategóriách:

       V kategórii výtvarná tvorba:

       1. miesto: Daniel Klešč

        

       V kategórii literárnej tvorby boli udelené dve prvé miesta:

       1. miesto: Natália Omastová + Erika Lesňáková

       1. miesto: Martina Zakuciová

       2. miesto: Dominika Vojtkovská

       Ďakujeme a všetkým oceneným srdečne blahoželáme!

      • Sviatok sv. Mikuláša

      • Malí, či veľkí, na dnešný deň sa teší každý z nás. Svätý Mikuláš zavítal v predstihu aj k nám na školu, kde ešte v piatok, posledný deň, kedy sme boli všetci spolu v škole, priniesol dobroty a sladkosti pre našich žiakov. A dnes rozžiaril detské očká v Špeciálnej materskej škôlke na Základnej škole sv. Maximiliána Kolbeho a v súkromnej materskej škôlke Alžbetka.

      • Ocenenie primátorom mesta Spišská Nová Ves

      • Pri príležitosti dňa študentstva sa každoročne koná ocenenie žiakov a študentov základných a stredných škôl, ktorí dosiahli významné úspechy na krajskej aj celoslovenskej úrovni primátorom mesta Spišská Nová Ves.

       Dnes sa pán primátor Pavol Bečarik prihovoril týmto žiakom a študentom online prostredníctvom platformy ZOOM, vyzdvihol ich úspechy a povzbudil ich do ďalšej práce.

       Medzi ocenenými žiakmi je aj žiak nášho gymnázia Samuel Repaský zo IV.A triedy.

       Srdečne blahoželáme!

   • Kontakty

    • Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka
    • 0915 930494 - Riaditeľ školy
    • Radničné námestie 271/8 , 052 01 Spišská Nová Ves Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje