• Novinky

      • Projekt "Climate is our future" Spišská Nová Ves

      • Od 20. - 24. 3. sa na našej škole konala 2. časť projektu "Climate Is Our Future" financovaného Višegrádskym fondom. Poľskí študenti z Wroclavu prišli na výmenu k našim študentom.
       Celý týždeň sa niesol v duchu - klimatickej zmeny. Pozorovali sme dopad ľudskej činnosti na zmenu klímy v týchto oblastiach: Spišská Nová Ves, Vysoké Tatry, Košice. V Tatrách sme navštívili observatórium na Skalnatom plese, kde sme sa oboznámili s prístrojmi na meranie zrážok, vlhkosti, rýchlosti vetra a teploty. V centre Košíc sme urobili malú prehliadku Poliakom. Okrem toho sme sa v Steelparku zúčastnili workshopu na tému voda. Vytvorili sme si model kolobehu vody a zero-waste filter na filtráciu znečistenej vody. Celý týždeň sme si zbierali odpad, z ktorého sme vytvorili 4 postery. V školskom laboratóriu sme v zmiešaných skupinách robili analýzu vzoriek vôd odobratých z rôznych miest. Výsledky nášho pozorovania sme spoločne odprezentovali.

       Naši študenti a rovnako aj poľskí študenti si odnášajú veľa zážitkov a skúseností a nové priateľstvá.

   • Kontakty

    • Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka
    • 0915 930494 - Riaditeľ školy
    • Radničné námestie 271/8 , 052 01 Spišská Nová Ves Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje