• Novinky

      • Škola na 100 slov

      • V obradnej sále radnice včera ocenili víťazov štyroch kategórii literárnej súťaže Škola na 100 slov. Naša žiačka II.A triedy, Karolína Kozáková, získala krásne 1. miesto v kategórii žiakov stredných škôl. 

       Karolíne srdečne blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu školy a Vám prinášame jej víťaznú tvorbu.

        

       Karolína Kozáková - Škola na 100 slov

       Škola - miesto, kde sa všetci hľadáme. Niekto si na to nenájde čas, ale jeho to dobehne. Obohatiť, naučiť, zabaviť, seba i ostatných - hlavne dobrovoľne, máš si to vážiť. No vynechať sa neopováž, predsa sám zistíš, čo si stratil. Môžeš nájsť životnú cestu, či len márniť čas. Je na tebe, koľko do toho odovzdáš. Stráviš tam času kopec. Najprv sa sťažuješ, no na jej konci tu zotri slzu z líca. Lavica. Tabuľa. Pokazený projektor. Hlavne nedopadni ako on. Nájdi si priateľov, maj dobré známky, posúvaj sa vpred. Uč sa. Zatiaľ nemáš čo stratiť. Tak už sa tešíš z tej darovanej šance?

      • Rozlúčka s maturantmi

      • Ďakovná svätá omša, maturitné tablo, slová lúčiacich sa maturantov, kytice vďaky, slávnostný príhovor pani riaditeľky, ocenenia najlepších žiakov za výborné študijné výsledky a úspešnú reprezentáciu školy. Aj takýto bol slnečný piatok 19. mája 2023 pre našich štvrtákov - maturantov 💙

       Teraz im už zostáva len naplno využiť akademický týždeň, aby úspešne zvládli ďalší míľnik vo svojom živote – ústnu maturitnú skúšku.

      • Hodnotiaci seminár k výstave Životný príbeh Anny Frankovej

      • Definitívnou bodkou za putovnou výstavou s názvom „Nechajte ma byť takou, aká som – Putovný príbeh Anny Frankovej“, ktorá sa počas minulého mesiaca realizovala na pôde našej školy, bol hodnotiaci seminár a workshop, ktorý sprevádzajúci žiaci absolvovali za prítomnosti dvoch skvelých lektoriek – Zuzany a Kristíny.

       Touto cestou by sme sa im chceli poďakovať za ich korektný prístup a za možnosť diskutovať o všetkých témach racionálne, no s otvoreným srdcom. Ešte raz veľká vďaka patrí aj našim žiakom, ktorí boli ochotní obetovať svoj čas i energiu a ktorí využili unikátnu šancu rásť nielen po vedomostnej a odbornej, ale hlavne po ľudskej stránke. Naučili sa profesionálne vystupovať pred verejnosťou, posilnili svoje komunikačné zručnosti a schopnosť zaujať celkom neznáme publikum tvorené ich rovesníkmi z rôznych škôl. Andrej, Nina, Ráchel, Renátka, Samo, Emo, Senky, Betka, Laura, Sára, Dominika a Kristína – ĎAKUJEME.

      • Exkurzia občiankárov na Okresnom súde v Spišskej Novej Vsi

      • Naši štvrtáci dnes v rámci seminára z občianskej náuky navštívili verejné súdne pojednávanie z oblasti trestného práva. Bol to naozaj veľmi intenzívny zážitok, ktorý nás utvrdil v tom, že porušovať zákony sa nevypláca a že ich nedodržiavanie prináša nepriaznivé dôsledky nielen pre právoplatne odsúdených, ale aj pre poškodených občanov.

       Na vlastnej koži sme precítili atmosféru pojednávania v súdnej sieni a po vynesení rozsudku nám pani sudkyňa ochotne odpovedala na množstvo zvedavých otázok nielen z oblasti trestného práva. Aj takýmto spôsobom sa snažíme našich maturantov čo najkvalitnejšie pripraviť na blížiacu sa maturitnú skúšku.

      • Ukončenie výstavy

      • 11 základných a stredných škôl a takmer 1000 žiakov, učiteľov a širokej verejnosti navštívilo za posledné dva týždne putovnú výstavu s názvom Nechajte ma byť takou, aká som – Životný príbeh Anny Frankovej, ktorá prebiehala v priestoroch nášho gymnázia.

       Dnešným dňom výstava na našom gymnáziu končí.

       Veľké ĎAKUJEM patrí 12-tim sprievodcom z radov našich žiakov, ktorí si pre Vás pripravili odborné sprevádzanie výstavou a Vám všetkým za možnosť zrealizovať pre Vás 48 vstupov.

       Ďakujeme!

      • Návšteva ministra školstva

      • V piatok, 14. apríla 2023 sme privítali na našej škole milú a vzácnu návštevu, ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Mgr. Jána Horeckého.

       Pán minister si pozrel priestory a vybavenie školy, diskutoval so žiakmi aj učiteľmi.

       Náš mediálny tím si pre Vás pripravili reportáž z tohto stretnutia.

      • Slávnostné otvorenie výstavy

      • Slávnostné otvorenie putovnej výstavy s názvom Nechajte ma byť takou, aká som – Životný príbeh Anny Frankovej sa uskutočnilo dnes o 10:00 v priestoroch našej školy.

        

       Historická časť výstavy sprevádza životom Anny Frankovej od jej narodenia až po smrť v koncentračnom tábore Bergen-Belsen. Prostredníctvom archívnych fotografií dokumentuje život Frankovcov v Nemecku, emigráciu do Amsterdamu a ukrývanie sa v tajných priestoroch firmy Otta Franka. Súčasne ukazuje historický kontext doby: vzostup nacionálneho socializmu, diskrimináciu a prenasledovanie židovského obyvateľstva, ktoré vyústilo do genocídy.

       Aktualizačná časť výstavy necháva prehovoriť súčasných mladých ľudí, ktorí sa vyjadrujú k rôznym témam vyplývajúcim z historickej časti výstavy, ako sú identita, skupinová identita či diskriminácia.

        

       Výstava pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl a pre žiakov stredných škôl bude sprístupnená v dňoch 12. až 26. apríla 2023.

       Pre širokú verejnosť bude výstava sprístupnená dňa 19. apríla 2023 od 14:00 so vstupmi o 14:00, 15:00 a 16:00.

       Expozíciou Vás budú sprevádzať žiaci našej školy.

        

       Tešíme sa na Vašu návštevu.

      • Projekt "Climate is our future" Spišská Nová Ves

      • Od 20. - 24. 3. sa na našej škole konala 2. časť projektu "Climate Is Our Future" financovaného Višegrádskym fondom. Poľskí študenti z Wroclavu prišli na výmenu k našim študentom.
       Celý týždeň sa niesol v duchu - klimatickej zmeny. Pozorovali sme dopad ľudskej činnosti na zmenu klímy v týchto oblastiach: Spišská Nová Ves, Vysoké Tatry, Košice. V Tatrách sme navštívili observatórium na Skalnatom plese, kde sme sa oboznámili s prístrojmi na meranie zrážok, vlhkosti, rýchlosti vetra a teploty. V centre Košíc sme urobili malú prehliadku Poliakom. Okrem toho sme sa v Steelparku zúčastnili workshopu na tému voda. Vytvorili sme si model kolobehu vody a zero-waste filter na filtráciu znečistenej vody. Celý týždeň sme si zbierali odpad, z ktorého sme vytvorili 4 postery. V školskom laboratóriu sme v zmiešaných skupinách robili analýzu vzoriek vôd odobratých z rôznych miest. Výsledky nášho pozorovania sme spoločne odprezentovali.

       Naši študenti a rovnako aj poľskí študenti si odnášajú veľa zážitkov a skúseností a nové priateľstvá.

      • Projekt "Climate is our future" Wroclaw

      • Na začiatku februára mali naši 9-ti študenti možnosť zažiť v zahraničí týždeň plný zážitkového vyučovania ekológie a anglického jazyka v rámci projektu Climate is our future, podporovaného Višegrádskym fondom.
       Spolu so svojimi rovesníkmi z Wroclawu sa priamo v Poľsku  zúčastnili  hodiny geografie na poľskom lýceu,  vyrábali ekologický poster, naučili sa ako efektívne využívať a tým chrániť vzácne zdroje pitnej vody... Z celého aktivitami naplneného týždňa sme prišli  plní zážitkov.
       Koncom marca bude zase naša škola hostiť poľských študentov. Určite sa budeme snažiť pripraviť im rovnako bohatý program. 

      • Netradičný filozofický seminár

      • V cykle „Návraty“ sme pokračovali na seminári z občianskej náuky, kam zavítal ďalší úspešný absolvent nášho gymnázia a taktiež absolvent Kolégia Antona Neuwirtha Radovan Marcinčin. Rado v súčasnosti študuje filozofiu a teológiu a pre maturantov si pripravil zaujímavú a netradične poňatú prednášku, v ktorej sa dotkol viacerých aktuálnych filozofických tém, ako je napríklad otázka slobody, slobodnej vôle, šťastia alebo zmyslu života. So žiakmi živo diskutoval aj o koncepcii ideálneho štátu či o otázke kolektívnej viny. Maturantom ukázal, že aj filozofia môže byť dôležitou a pútavou súčasťou nášho bytia a nemusí byť nevyhnutne len  vzdialeným teoretickým konceptom. 
       Radovi ďakujeme a držíme mu palce v ďalšom štúdiu i na životnej ceste.

      • Právnický workshop

      • Naši absolventi sa k nám radi vracajú, čoho dôkazom je aj štvrtkový workshop spojený s besedou, ktorý si pre maturantov – občiankárov pripravil Rafael Štofaník. Rafo je študentom druhého ročníka Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Študentov najprv zorientoval v problematike štruktúry a orgánov súdnej moci,  v systéme ochrany ľudských práv a potom sa začalo modelové „súdne pojednávanie“. Študenti boli rozdelení do viacerých skupín, vyskúšali si vžiť sa do roly sudcu či obžalovaného. Po vynesení „rozsudkov“ sa dozvedeli, ako by mohol byť proces vyriešený v reálnej praxi a taktiež analyzovali podobný prípad, ktorý sa skutočne odohral.
       Ďakujeme Rafaelovi za ochotu podeliť sa s nami o vedomosti a praktické zručnosti z oblasti trestného práva, ľudských práv a ochrany osobnosti. Je radosť vidieť spokojných bývalých študentov, ktorí úspešne pokračujú v štúdiu na vysokých školách so zápalom a jasnou víziou do budúcna, inšpirujúc mladších spolužiakov svojím entuziazmom a nasadením pre zvolený študijný odbor.

        

      • Zážitkové vyučovanie regionálnych dejín

      • Naši maturanti z dejepisu navštívili ešte v decembri v Múzeu Spiša výstavu obohatenú o nové interaktívne prvky. Pomocou virtuálnej reality sme sa preniesli do obdobia stredoveku na Spiši a mohli sme vidieť, ako žili a pracovali roľníci, remeselníci - napríklad obuvníci, súkenníci či garbiari  i mešťania a šľachta. Taktiež sme mali možnosť vidieť, ako to mohlo vyzerať na miestnom stredovekom trhovisku. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavostí z dejín spišskej župy a nabudúce si určite nenecháme ujsť  aktuálnu výstavu s názvom Spišská župa – 100 rokov od zániku. 

        

      • Zážitkové vyučovanie v Košiciach

      • Pondelok, 28. novembra 2022 sa celá naša škola presunula do budovy Štátneho divadla Košice, kde sme mohli sledovať najznámejší klasický balet na svete, Labutie jazero Petra Iľjiča Čajkovského.

       Po umeleckom zážitku študenti 1., 3. a 4. ročníka navštívili Múzeum obetí komunizmu, ktoré otvára tému obetí, ktoré počas 40 rokov trvania komunizmu boli perzekvovaní z rozličných politických dôvodov. Okrem zaujímavej prehliadky a výkladu absolvovali aj workshop zameraný na samizdat a exilovú literatúru, či prakticky vyskúšať unikátnu mapu, vďaka ktorej mohli vyhľadať obete tohto režimu vo svojom okolí.

       Študenti 2. ročníka navštívili  v tento deň botanickú záhradu. Okrem prehliadky  v skleníkoch si plnili úlohový checklist zameraný na tropické, vodné a úžitkové  rastliny. Po exkurzii v skleníkoch nasledovala prehliadka priestorov katedry botaniky, kde nás sprevádzal doc. Peter Paľove-Balang, PhD. Naši študenti zavítali aj do priestorov laboratórií, kde sa vykonávajú praktické cvičenia z botaniky.

      • Duchovné obnovy

      • Naši tretiaci sa s pánom kaplánom Adamom zúčastnili minulý týždeň duchovnej obnovy, ktorá sa realizovala vo Svite. 

       Spolu prežili tri dni, ktoré neboli len o modlitbe, ale aj o radosti a spoločenstve...

      • Študentské relaxačné zóny

      • Aj vďaka podpore Košického samosprávneho kraja sa nám podarilo vytvoriť príjemné prostredie na stretávanie a komunikáciu žiakov a učiteľov a tak zútulniť spoločné priestory našej školy. 

       Ďakujeme!

      • Súťaž v bedmintone

      • Dňa 3. novembra 2022 sa naši chlapci zúčastnili krajského kola v bedmintone v Košiciach. So silnými súpermi držali krok, no napokon obsadili 5. miesto.

       To, čo sa im nepodarilo na kraji, vylepšili v regionálnom finále, kde nenašli svojho premožiteľa. Získali najkrajšie 1. miesto.

       Dievčatám sa darilo o niečo menej a v regionálnom finále obsadili 5. miesto.

       Ráchel, Natália, Kaja, Michal, Janko a Benjamín blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu.

      • Workshop barokovej hudby

      • Dňa 8. 11. sa naša škola rozozvučala tónmi barokovej hudby. Workshop viedli naši hostia - Jakub Mitrík (teorba), Hilda Gulyás (soprán) z hudobného telesa Le nuove musiche. Naším študentom bola predstavená baroková hudba - jej predstavitelia, spôsob kompozície hudby, zaujímavosti z histórie či spôsob hrania na daný nástroj. Počas workshopu boli predstavené 2 barokové nástroje - lutna a teorba. Vedeli ste, že existuje prepojenie medzi črevami a strunami? Naši študenti to už vedia :) Medzi hovoreným slovom zazneli aj 4 ukážky skladieb, vďaka ktorým sme sa povzniesli na duchu.

       Aj umenie a kultúra sa dá učiť zaujímavým a pútavým spôsobom, a táto hodina bola jedna z nich. 

        

      • Odkaz štúrovskej generácie

      • Naši žiaci navštívili v miestnej pobočke Matice slovenskej putovnú výstavu s názvom Odkaz štúrovskej generácie.

       Pani Prochotská nás ochotne a s nadšením previedla udalosťami a osobnosťami revolučných rokov a dozvedeli sme sa množstvo zaujímavých informácií o rôznorodých aktivitách štúrovského a hurbanovského hnutia, o troch slovenských revolučných výpravách i o založení Matice slovenskej.

      • Piráti krásy

      • V pondelok 7. 11. 2022 sa uskutočnil 9. ročník oblastného kola recitačnej súťaže "Piráti krásy" s takmer 50 súťažiacich, ktorí si zmerali svoje recitačné schopnosti v troch kategóriách.

        

       Naše študentky Sára Hollaarová a Petra Olejníková obsadili vo svojej kategórii 1. a 2. miesto a postupujú na diecézne kolo!

       Dievčatá držíme palce!

      • Saleziánske misijné DOBROvoľníctvo

      • Dnes sme na našej škole privítali misionára saleziána dona Štefana Kormančíka, ktorý našim študentom po odslúžení svätej omše priblížil činnosť misionárov aj misijných laických pomocníkov a pútavo porozprával o situácii v krajinách, kde saleziáni pôsobia, teda o Azerbajdžane, Jakutsku, Južnom Sudáne, v ktorých aj pôsobil. Ďakujeme za zaujímavé rozprávanie.

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka
   • 0915 930494 - Riaditeľ školy
   • Radničné námestie 271/8 , 052 01 Spišská Nová Ves Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje