• Novinky

      • Dni kresťanskej kultúry

      • 25.10. 2019 sa v Spišskej Kapitule uskutočnil VI.ročník Dní kresťanskej kultúry na tému Význam sv. Cyrila a Metoda na Slovensku. Ďakujeme za obohacujúce prednášky HEDr.Ľuboslavovi Hromjákovi, hlavnému organizátorovi, a vdp. Petrovi Matisovi. Pozdraviť nás prišiel aj o.biskup Štefan Sečka.Po skončení sme sa spolu s pánom dekanom Gallikom pomodlili pri hrobe o.biskupa Františka Tondru, zakladateľa nášho gymnázia a pri hrobe kňaza Štefana Mišíka, nášho patróna. 

       Fotogaléria

      • Imatrikulácie prvákov

      • Vážení spolužiaci, bývalí spolužiaci, kamaráti a priatelia školy.
       Ako každý rok, ani teraz nás neobíde milá povinnosť uvítať do nášho školského kolektívu nových spolužiakov. Nebudú to však mať jednoduché. Naši tretiaci si pre nich pripravili súbor úloh, aby si preverili, či sú toho hodní. Ak chcete spoznať našich nových prvákov, poprípade aj okúsiť niečo zo školskej atmosféry, radi vás uvidíme už tento UTOROK 29.11.2019 v priestoroch spoločenskej sály geologického ústavu, kde sa táto slávnosť uskutoční o 18:00. Cena lístka na toto podujatie je 2€. Všetci ste srdečne pozvaní!

      • NDBA CUP v basketbale

      • V dňoch 17.-18.92019 sme sa zúčastnili netradičného diecézneho basketbalového turnaja - NDBA CUP v Dolnom Kubíne, v ktorom sme odohrali 5 zápasov so súpermi z Dolného Kubína, Strarej Ľubovne, Prešova, Ružomberkom. Chlapci mali pravé súťažné nasadenie a napokon obsadili 5 miesto. Bolo to nielen o basketbale, ale aj o duchovnom  a spoločenskom stretnutí škôl v diecéze. Dúfajme, že sa to ešte zopár krát zopakuje, pretože chlapci nadobudli nové skúseností aj kamarátstva so svojimi rovesníkmi z iných škôl.

       Fotogaléria

      • Milión detí sa modlí ruženec

      • V piatok 18.októbra sa sa aj my pripojili k medzinárodnej iniciatíve Milión detí sa modlí ruženec. Pod vedením pána kaplána Martina Bartoša sme sa spolu celá škola pomodlili Ruženec svetla za mier a pokoj vo svete.

       Fotogaléria

      • Akadémia veľkých diel

      • Od októbra sa na našej škole organizuje Akadémia veľkých diel, zaujímavý projekt Kolégia A. Neuwirtha pre stredoškolákov, ktorých zaujíma umenie a chcú o ňom diskutovať. Učíme sa vnímať myšlienky veľkých autorov, schované v príbehoch, obrazoch, hudbe a filmoch a rozvíjame kritické myslenie, schopnosť argumentovať a viesť diskusiu. Interpretujeme diela takých velikánov západnej civilizácie, ako sú Sokrates, Čechov, Van Gogh, Vivaldi..

       Fotogaléria

      • Prednáška o Štefanovi Mišíkovi

      • Tohto roku si pripomíname 100. výročie smrti patróna našej školy, Štefana Mišíka. Pri tejto príležitosti sme medzi nami privítali Mons. ThDr. Alojza Frankovského, PhD. Oboznámil nás s touto významnou osobnosťou slovenských cirkevných dejín a naši študenti mali tak možnosť sa bližšie zoznámiť so životom a dielom Štefana Mišíka. 

       Fotogaléria

      • Biela pastelka

      • Aj tento rok sme sa zapojili do charitatívnej zbierky  Biela pastelka v uliciach nášho mesta. Naše dobrovoľníčky vyzbierali pre Úniu nevidiacich a slabozrakých finančný obnos 132€ a aj tak prispeli k zlepšovaniu podmienok života našich znevýhodnených spoluobčanov. Ďakujeme.

      • Výstava Štefánik

      • „Veriť, milovať, pracovať.“  Sto rokov bez Štefánika – výstava v Múzeu Spiša

       Pri príležitosti 100. výročia tragického úmrtia významného slovenského politika, diplomata, astronóma, generála či cestovateľa Milana Rastislava Štefánika Múzeum Spiša pripravilo výstavu, ktorá pokrýva takmer všetky etapy jeho života i kariéry. 
       Naši žiaci sa v rámci dejepisného vyučovania zúčastnili tejto výstavy, kde sa oboznámili s mnohými zaujímavými a podnetnými informáciami o velikánovi našich dejín, ktorého nedávno občania v celonárodnej ankete zvolili za najväčšieho Slováka. Výstava pomocou fotografií, kníh a mnohých ďalších predmetov (vrátane osobných predmetov Štefánika) približuje jeho pomerne krátky, no veľmi pohnutý život. Žiaci sa dozvedeli zaujímavosti zo súkromného aj profesionálneho života. Pozreli si doteraz málo známe fotografie zo súkromného archívu. Matka M. R. Štefánika Albertína Štefániková prežila posledné roky života v Spišskej Novej Vsi. Ďalší Štefánikovi príbuzní žili taktiež na Spiši.
       Milan Rastislav Štefánik – „malý veľký muž“ (ako ho zvykli nazývať pre jeho nižší vzrast) nás môže inšpirovať aj v súčasnosti aktívnym prístupom k životu, pracovitosťou a skromnosťou. Svoje odhodlanie najlepšie vyjadril sám slovami: „Ja s udivením norím sa do vesmíru a snažím sa určiť v ňom súradnice mojej duše.“

       Fotogaléria

      • Bedminton

      • Dňa 8.10.2019 sa konalo okresné kolo v bedmintone žiakov,  ktorého sa zúčastnili aj žiaci nášho gymnázia. Chlapci aj dievčatá sa museli  potrápiť so silnými súpermi  a zhodne obsadili konečné 8. miesto.

       Fotogaléria

      • Plavecká štafeta

      • Dňa 4.10.2019  v rámci projektu ,,Európsky týždeň športu 2019" sa konala na plavárni v Spišskej Novej Vsi plavecká štafeta, ktorej sa zúčastnili aj žiaci nášho gymnázia. Spolu odplávali 1200 m a umiestnili sa tak na 6. mieste. Najlepší čas dosiahol Jozef Širila, ktorý v kategórií na 50 m voľným spôsobom obsadil 2. miesto. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa športových úspechov.

       Fotogaléria

      • Cezpoľný beh

      • Dňa 27.9.2019 sa konali okresné majstrovstvá v cezpoľnom behu žiakov SŠ. Zúčastnili sa ho aj žiaci nášho gymnázia v zložení Timotej Krupa, Benjamín Gradžilo, Michal Gibala, Dávid Findura, Marcel Kotrady, kde prvý menovaný obsadil 5. miesto. V kategórií družstiev sme obsadili pekné 3. miesto. Chlapcom blahoželáme a prajeme veľa športových úspechov.

       Fotogaléria

      • Celoškolské a triedne združenie rodičov

      • Pozývame Vás na celoškolské rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v utorok dňa 24.09.2019 o 16.30 v aule školy (1.poschodie, číslo dverí 211).

       Následne bude pokračovať triedne rodičovské združenie.

      • Jazykový kvet – 1. miesto

      • Dňa 14. 06. 2019 sa uskutočnilo celoslovenské kolo súťaže Jazykový kvet v Nitre. Žiaci I.A triedy našej školy získali 1. miesto v talianskom jazyku v kategórii vlastná tvorba drámy. Vytvorili scénku v talianskom jazyku s hlbokou myšlienkou s názvom „ Il giorno attraverso gli altri occhiali “ („ Deň cez iné okuliare “), čím ukázali svoju tvorivosť a schopnosť komunikovať v talianskom jazyku, hoci sa tento jazyk učia iba od septembra. Sme na nich veľmi hrdí, ako krásne reprezentovali našu školu.

      • LETO PRICHÁDZA .......

      • 29. júna sme úspešne ukončili školský rok  slávnostnou svätou omšou a odovzdaním vysvedčení, pochvál a ocenení.

       Zo srdca želáme krásne prázdniny plné slniečka a pohody a tešíme sa na spoločné stretnutie opäť v septembri.

                                                         Kolektív Cirkevného gymnázia. laugh

      • Putovný pohár dekana

      • Dňa 25. júna 2016 sa konal vo Farnosti Spišská Nová Ves 2. volejbalový turnaj za život o putovný pohár dekana, na ktorom sme sa zúčastnili aj my. Náš tím pozostával zo žiakov a učiteľov našej školy. So cťou sme obhájili tretie miesto a už teraz sa tešíme na budúce stretnutie.

        

      • Návšteva koncentračného tábora v Osvienčime a rodiska Jána Pavla II. vo Wadowiciach

      • V pondelok 6. júna 2016 sme sa spoločne s deviatakmi zo Základnej školy v Markušovciach zúčastnili exkurzie v koncentračnom tábore v Osvienčime. Postupne sme si pozreli celý komplex koncentračného tábora aj s plynovými komorami,  v ktorých zahynulo niekoľko stotisíc ľudí, prevažne Židov. Bol to pre nás srdcervúci zážitok, pri ktorom sme si ešte viac uvedomili dar slobody a demokracie. Cestou sme sa tiež zastavili v rodisku sv. Jána Pavla II. vo Wadowiciach, kde sme  navštívili krásny farský kostol na námestí, kde často trávil čas ešte ako malý chlapec.

      • "Kapitula deťom" z pohľadu našich žiakov

      • Kapitula deťom - tak sa volala akcia organizovaná Spišskou Kapitulou, na ktorej sme sa my, žiaci druhého ročníka zúčastnili ako dobrovoľníci. Program sa niesol v duchu biblického príbehu o Samsonovi. Našou úlohou bolo pomáhať na jednotlivých stanovištiach a uľahčiť prácu hlavným organizátorm akcie. Počas tejto akcie mali všetky deti, od najmenších škôlkarov až po stredoškolákov, možnosť zabaviť sa v tvorivých dielňach a v záhrade, obzrieť si Biskupský úrad, katedrálu a celý arál aj si zasúťažiť. Vyvrcholením bolo divadelné predstavenie "Silák Samson".

       Bola to pre nás skvelá skúsenosť a už teraz sa tešíme na budúci rok.

      • Oslava sviatku sv. Juraja na našej škole

      • V dňoch 22. - 23. apríla naša škola  prichýlila vyše 250 skautov z celej podtatranskej oblasti, aby spoločne oslávili sviatok svojho patróna, sv. Juraja. Boli medzi nimi samozrejme aj naši žiaci - aktívni skauti.

       Viac informácii na videu.

     • Kapitula deťom
      • Kapitula deťom

      • Pozývame vás na stretnutie detí a všetkých, ktorí majú radi históriu a zábavu, organizované Spišskou Kapitulou dňa 3. júna 2016.

       Je pripravený pestrý program: Slávnostné otvorenie o 9.00 a divadelné predstavenie: Silák Samson a veľa sprievodných aktivít. 

       Na programe sa budú spolupodieľať aj žiaci našej školy.

        

        

        

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka
   • gym.misika@gmail.com
   • 0915 930494 - Riaditeľ školy
   • Radničné námestie 271/8 , 052 01 Spišská Nová Ves Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje