• Novinky

      • DOD

      • Dňa 5.2.2020 sa na našej škole uskutočnil Deň otvorených dverí, počas ktorého sa mohli všetci záujemcovia o štúdium zoznámiť nielen s priestormi našej školy, ale mohli vidieť aj ukážky jednotlivých predmetov, napr. taliančiny, fyziky, dejepisu, či zažiť rozhovor s našou írskou lektorkou anglického jazyka. Sprievodcovia z radov študentov poukazovali všetky zákutia, telocvičňu s lezeckou stenou, či chemické laboratórium. Pozrite si priložený fotoalbum aj reportáž z TV Reduty, ktorá nás prišla navštíviť.   

      • Portál VŠ

      • Každý rok pomáhame študentom s výberom vysokej školy prostredníctvom Portálu vysokých škôl na adrese www.portalvs.sk.

       I keď určite poznáte PortálVŠ, uvádzame zhrnutie jeho najväčších výhod pre záujemcov o vysokoškolské štúdium. Ide najmä o:
       -  informácie o prijímacom konaní na všetkých vysokých školách z jedného miesta,
       - aktuality, z ktorých sa dozviete, čo zaujímavé sa uskutočnilo alebo ešte len uskutoční na vysokých školách    (https://www.portalvs.sk/sk/aktuality),
       -  kalendár podujatí, v ktorom nájdete, kedy sa na Vami vybraných vysokých školách konajú Dni otvorených dverí (https://www.portalvs.sk/sk/kalendar),
       -       centrálnu elektronickú prihlášku (www.prihlaskavs.sk), prostredníctvom ktorej si môže záujemca o vysokoškolské štúdium podať prihlášku na viacero vysokých škôl bez nutnosti ďalšej registrácie  a niekoľkonásobného vypĺňania rovnakých údajov,
       -       poskytovanie veľkej podpory používateľov – poskytujeme pomoc telefonicky, e-mailom, chatom, osobne; pomôžeme vám vyhľadať informácie, kontakty; je pre vás pripravený aj chatbot, zoznámte sa s ním.

      • Reprezentačný ples CG 2020

      • Pozývame všetkých pedagógov, rodičov, žiakov (aj bývalých) a ostatných priateľov školy na Reprezentačný ples cirkevného gymnázia dňa 25.1.2020 v Koncertnej sále Reduty. Viac info na plagáte.

      • Olympiáda v anglickom jazyku

      • Na našej škole sa uskutočnila olympiáda v anglickom jazyku, na ktorej naši šikovní žiaci mohli ukázať svoju schopnosť komunikovať v anglickom jazyku. V kategórii 2A sa na 1. mieste umiestnil Matúš Tököly, na 2.mieste Matej Marcinčin a na 3.mieste Veronika Pronská.
       V kategórii 2B sa na 1.mieste umiestnil Kristián Sabol, na 2.mieste Radovan Marcinčin a na 3. mieste sa umiestnili Bruno Jakubov a Dávid Onufer. Gratulujeme a postupujúcim žiakom do okresného kola želáme veľa šťastia.

      • Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

      • V súlade s §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a § 3 ods. 10  vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach a organizácii školského roka na ZŠ, na SŠ, na ZUŠ, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v znení neskorších predpisov Vám týmto oznamujeme, že riaditeľka Cirkevného gymnázia Štefana Mišíka, Radničné námestie 271/8, 052 01 Spišská Nová Ves udeľuje dňa 13. 12. 2019 (piatok) riaditeľské voľno žiakom Cirkevného gymnázia Štefana Mišíka, Radničné námestie 271/8, 052 01 Spišská Nová Ves z dôvodu aktualizačného vzdelávania  pedagogických zamestnancov.

      • Exkurzia Viedeň

      • Pokračujeme v našej tradícii predvianočnej exkurzie do niektorej z blízkych metropol, tento rok sme navštívili Viedeň. Po ceste sme sa zastavili v L.Mikuláši v múzeu ochrany prírody, v Černovej, Na hore Butkov a po prenocovaní v Bratislave sme nasledujúci deň strávili vo Viedni, v prírodovednom aj umelecko-historickom múzeu, v centre mesta, prezreli sme si krásy kostolov a v jednom z nich - Maria am Gestade - sme slávili sv. omšu. Záver patril návšteve vychýrených viedenských vianočných trhov. Unavení, ale obohatení sme sa vo večerných hodinách vrátili domov.

       Fotogaléria

      • Deň študentstva

      • Pri príležitosti Dňa študentstva, ktorý je zároveň Dňom boja za slobodu a demokraciu, ocenil primátor mesta P. Bečarik úspešných žiakov a študentov mesta Spišská Nová Ves. Za našu školu boli nominovaní Katka Pacáková za vytvorenie dramatickej scénky a víťazstvo kolektívu vtedajšej I. A v celoslovenskej súťaži Jazykový kvet a Radovan Marcinčin za účasť vo finálovom kole celoslovenskej esejistickej súťaže Sofia. Obom srdečne blahoželáme!

      • Duchovné cvičenia pre štvrtákov

      • V minulých dňoch sa naši štvrtáci zúčastnili pravidelných duchovných cvičení, tentokrát v kláštore Komunity Blahoslavenstiev v Okoličnom. Okrem duchovného programu pod vedením p.kaplána Martina Bartoša navštívili aj rodný dom Milana Rúfusa v neďalekej Závažnej Porube a plní duchovných zážitkov sa po troch dňoch vrátili domov.

       Fotogaléria

      • Akadémia o Štefanovi Mišíkovi na Hnilci

      • 29.októbra 2019 sa naša škola vydala na návštevu dedinky Hnilec, kde sme si v miestnom kostole pripomenuli 100. výročie úmrtia kňaza Štefana Mišíka, po ktorom nesie naša škola meno. Sv. omšu pre nás a miestnych farníkov odslúžil vdp. dekan Gallik a po nej sme pripravili slávnostnú akadémiu, pásmo hovoreného slova, piesní a obrazovú prezentáciu s videonahrávkami, tzv. dokudrámu. Nakoniec sme si prezreli faru, kde Štefan Mišík pôsobil vyše 40 rokov.

       Fotogaléria

      • Dni kresťanskej kultúry

      • 25.10. 2019 sa v Spišskej Kapitule uskutočnil VI.ročník Dní kresťanskej kultúry na tému Význam sv. Cyrila a Metoda na Slovensku. Ďakujeme za obohacujúce prednášky HEDr.Ľuboslavovi Hromjákovi, hlavnému organizátorovi, a vdp. Petrovi Matisovi. Pozdraviť nás prišiel aj o.biskup Štefan Sečka.Po skončení sme sa spolu s pánom dekanom Gallikom pomodlili pri hrobe o.biskupa Františka Tondru, zakladateľa nášho gymnázia a pri hrobe kňaza Štefana Mišíka, nášho patróna. 

       Fotogaléria

      • Imatrikulácie prvákov

      • Vážení spolužiaci, bývalí spolužiaci, kamaráti a priatelia školy.
       Ako každý rok, ani teraz nás neobíde milá povinnosť uvítať do nášho školského kolektívu nových spolužiakov. Nebudú to však mať jednoduché. Naši tretiaci si pre nich pripravili súbor úloh, aby si preverili, či sú toho hodní. Ak chcete spoznať našich nových prvákov, poprípade aj okúsiť niečo zo školskej atmosféry, radi vás uvidíme už tento UTOROK 29.11.2019 v priestoroch spoločenskej sály geologického ústavu, kde sa táto slávnosť uskutoční o 18:00. Cena lístka na toto podujatie je 2€. Všetci ste srdečne pozvaní!

      • NDBA CUP v basketbale

      • V dňoch 17.-18.92019 sme sa zúčastnili netradičného diecézneho basketbalového turnaja - NDBA CUP v Dolnom Kubíne, v ktorom sme odohrali 5 zápasov so súpermi z Dolného Kubína, Strarej Ľubovne, Prešova, Ružomberkom. Chlapci mali pravé súťažné nasadenie a napokon obsadili 5 miesto. Bolo to nielen o basketbale, ale aj o duchovnom  a spoločenskom stretnutí škôl v diecéze. Dúfajme, že sa to ešte zopár krát zopakuje, pretože chlapci nadobudli nové skúseností aj kamarátstva so svojimi rovesníkmi z iných škôl.

       Fotogaléria

      • Milión detí sa modlí ruženec

      • V piatok 18.októbra sa sa aj my pripojili k medzinárodnej iniciatíve Milión detí sa modlí ruženec. Pod vedením pána kaplána Martina Bartoša sme sa spolu celá škola pomodlili Ruženec svetla za mier a pokoj vo svete.

       Fotogaléria

      • Akadémia veľkých diel

      • Od októbra sa na našej škole organizuje Akadémia veľkých diel, zaujímavý projekt Kolégia A. Neuwirtha pre stredoškolákov, ktorých zaujíma umenie a chcú o ňom diskutovať. Učíme sa vnímať myšlienky veľkých autorov, schované v príbehoch, obrazoch, hudbe a filmoch a rozvíjame kritické myslenie, schopnosť argumentovať a viesť diskusiu. Interpretujeme diela takých velikánov západnej civilizácie, ako sú Sokrates, Čechov, Van Gogh, Vivaldi..

       Fotogaléria

      • Prednáška o Štefanovi Mišíkovi

      • Tohto roku si pripomíname 100. výročie smrti patróna našej školy, Štefana Mišíka. Pri tejto príležitosti sme medzi nami privítali Mons. ThDr. Alojza Frankovského, PhD. Oboznámil nás s touto významnou osobnosťou slovenských cirkevných dejín a naši študenti mali tak možnosť sa bližšie zoznámiť so životom a dielom Štefana Mišíka. 

       Fotogaléria

      • Biela pastelka

      • Aj tento rok sme sa zapojili do charitatívnej zbierky  Biela pastelka v uliciach nášho mesta. Naše dobrovoľníčky vyzbierali pre Úniu nevidiacich a slabozrakých finančný obnos 132€ a aj tak prispeli k zlepšovaniu podmienok života našich znevýhodnených spoluobčanov. Ďakujeme.

      • Výstava Štefánik

      • „Veriť, milovať, pracovať.“  Sto rokov bez Štefánika – výstava v Múzeu Spiša

       Pri príležitosti 100. výročia tragického úmrtia významného slovenského politika, diplomata, astronóma, generála či cestovateľa Milana Rastislava Štefánika Múzeum Spiša pripravilo výstavu, ktorá pokrýva takmer všetky etapy jeho života i kariéry. 
       Naši žiaci sa v rámci dejepisného vyučovania zúčastnili tejto výstavy, kde sa oboznámili s mnohými zaujímavými a podnetnými informáciami o velikánovi našich dejín, ktorého nedávno občania v celonárodnej ankete zvolili za najväčšieho Slováka. Výstava pomocou fotografií, kníh a mnohých ďalších predmetov (vrátane osobných predmetov Štefánika) približuje jeho pomerne krátky, no veľmi pohnutý život. Žiaci sa dozvedeli zaujímavosti zo súkromného aj profesionálneho života. Pozreli si doteraz málo známe fotografie zo súkromného archívu. Matka M. R. Štefánika Albertína Štefániková prežila posledné roky života v Spišskej Novej Vsi. Ďalší Štefánikovi príbuzní žili taktiež na Spiši.
       Milan Rastislav Štefánik – „malý veľký muž“ (ako ho zvykli nazývať pre jeho nižší vzrast) nás môže inšpirovať aj v súčasnosti aktívnym prístupom k životu, pracovitosťou a skromnosťou. Svoje odhodlanie najlepšie vyjadril sám slovami: „Ja s udivením norím sa do vesmíru a snažím sa určiť v ňom súradnice mojej duše.“

       Fotogaléria

      • Bedminton

      • Dňa 8.10.2019 sa konalo okresné kolo v bedmintone žiakov,  ktorého sa zúčastnili aj žiaci nášho gymnázia. Chlapci aj dievčatá sa museli  potrápiť so silnými súpermi  a zhodne obsadili konečné 8. miesto.

       Fotogaléria

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka
   • 0915 930494 - Riaditeľ školy
   • Radničné námestie 271/8 , 052 01 Spišská Nová Ves Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje