• Novinky

      • Olympiáda v anglickom jazyku

      • Na našej škole sa uskutočnila olympiáda v anglickom jazyku, na ktorej sa zúčastnili žiaci s výbornými komunikačnými schopnosťami v tomto jazyku.
       Výsledky v kategórii 2A:
       1. Matúš Tököly
       2. Sebastián Zumrik
       3. Natália Omastová
       Výsledky v kategórii 2B:
       1. Dominika Zekuciová
       2. Veronika Pronská, Radovan Marcinčin
       3. Viktória Legátová
       Do okresného kola postupujú Matúš Tököly a Dominika Zekuciová.
       Tešíme sa z vašich úspechov a gratulujeme.

       Fotogaléria

      • POKRAČUJEME V DIŠTANČNEJ VÝUČBE

      • Vážení rodičia, milí žiaci, kolegovia,
       podmienkou zmeny dištančného vzdelávania žiakov na prezenčné v zmysle Uznesenia vlády SR č. 760/2020, Vyhlášky č. 32/2020 ÚVZ SR a Rozhodnutia ministra školstva SR bola 70% účasť žiakov a jedného z rodičov na antigénovom testovaní na COVID-19. 
       Vzhľadom na nízke percento účastníkov (rodičov a plnoletých žiakov) na našom prieskume prostredníctvom Edupage, bude vzdelávanie žiakov pokračovať dištančnou formou.
       O príprave na otvorenie školy v januári 2021 Vás budeme včas informovať.

       Ďakujeme za pochopenie.
       Mgr. Otília Berková, riaditeľka školy

      • iBobor

      • Aj keď netradične, teda z domu (on line), ale predsa sa 18 našich žiakov zapojilo do medzinárodnej súťaže iBobor. Tomáš Vikiszály 4.A, Matej Marcinčin 2.A a Andrej Kalík 2.A získali 100% a zaradili sa medzi najlepších na Slovensku. Úspešnými riešiteľmi boli ešte Bruno Jakubov 4.A a Matúš Tököly 2.A. Všetkým srdečne blahoželáme. 

      • Piráti krásy

      • Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do už 7. ročníka recitačnej súťaže Piráti krásy, ktorá bola tentoraz zameraná na prednes úryvkov Svätého Písma. Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu prebiehala súťaž vo forme videonahrávok a naša druháčka Petra Olejníková obhájila svoje minuloročné prvenstvo a stala sa víťazkou diecézneho kola v 2. kategórii v prednese poézie, konkrétne 45. žalmu Pieseň pre Kráľa.

       Srdečne blahoželáme!

      • Turistická vychádzka

      • Dňa 9. októbra 2020 sme so žiakmi III.A uskutočnili prvú časť kurzu Ochrany života a zdravia.
       Absolvovali sme turistickú vychádzku v Tatrách, keďže počasie nám prialo, vychutnali sme si jesennú scenériu, aj prvý tatranský sneh. Načerpali sme energiu a silu do ďalších dní.

       Fotogaléria

      • POZOR ZMENA – DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE OD 12.10.2020

      • Milé kolegyne, kolegovia, vážení rodičia, milí žiaci,

        

       na základe dnešných prvotných informácií zverejnených na tlačovej besede ministra školstva SR  prechádzame od zajtrajšieho dňa, teda od 12.10.2020  na dištančnú formu vzdelávania.

       Opäť pripomínam, že ide o plnohodnotný vyučovací proces a účasť žiakov na tomto vzdelávaní je povinná podľa podmienok stanovených školou resp. vyučujúcimi. Po skúsenostiach z predchádzajúceho dištančného vzdelávania neúčasť žiakov na vyučovaní kvôli brigádam  nebude ospravedlnená.

       V pondelok 12.10.2020 bude každá trieda postupovať podľa rozvrhu hodín, tak, že vyučujúci pridelia žiakom úlohy cez Edupage.  

       Preto žiadam o zodpovedný prístup všetkých zainteresovaných strán, teda učiteľov, žiakov aj rodičov, aby sme vzájomnou spoluprácou a podporou zvládli toto obdobie.

       Podrobnejšie informácie k ďalšiemu postupu na našej škole budú zverejnené prostredníctvom Edupage po vydaní oficiálneho rozhodnutia MŠVVaŠ SR.

        

       Informácia pre žiakov:

       Žiaci, ktorí majú učebnice v škole sa skontaktujú so svojim triednym učiteľom a zajtra (12.10.2020) od 10:00 do 13:00 si vyzdvihnú veci v škole.

        

       Prajem všetkým hlavne veľa zdravia, síl a ochoty spolupracovať a zároveň Vás všetkých prosím o zjednotenie v modlitbe....

        

       Mgr. Otília Berková, riaditeľka školy

      • SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021

      •  

       Milí žiaci,

       slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční v stredu 02.09.2020 slávením svätej omše VENI SANTCE vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi so začiatkom o 8:15 hod.

       S triednymi učiteľmi sa stretnete pred školou o 8:00 hod., kde im odovzdáte vyplnené a podpísané tlačivá potrebné pred začiatkom školského roka v tomto mimoriadnom období.

       Po skončení svätej omše sa presunieme ku škole.

       Počas dňa sa správame podľa aktuálnych opatrení.

        

       Srdečne vás pozývame a tešíme sa na stretnutie….

        

                                                                                                          Mgr. Otília Berková, riaditeľka školy

      • Te Deum

      • Na sviatok sv. Petra a Pavla 29.júna sme ako každý rok ukončili slávnostným Te Deum vo farskom kostole uplynulý školský rok. Po karanténe sme sa opäť na chvíľu stretli aj v školských laviciach, bolo rozdané vysvedčenie a pani riaditeľka všetkým popriala príjemné a požehnané leto. Navštívili nás aj naši milí bývalí študenti, veľmi nás to vždy poteší... 

       Fotogaléria

      • Matematický klokan 2020

      • Naši žiaci sa aj tento rok zapojili do súťaže Klokan - najväčšej medzinárodnej matematickej súťaže na svete. Tento rok súťaž prebiehala online formou, kvôli mimoriadnej situácii. Z našej školy sa do tejto súťaže zapojilo 14 žiakov zo všetkých štyroch ročníkov v dvoch kategóriách. V kategórii Kadet G12 boli najúspešnejší žiaci Matej Marcinčin s percentilom 97,3% , Andrej Kalík s percentilom 77,9% a Samuel Vanko s percentilom 77,9%. V kategórii Junior G34 boli najúspešnejší Bruno Jakubov s percentilom 87,2% a Dominika Zekuciová
       s percentilom 73,6%. Všetkým úspešným riešiteľom gratulujeme.

      • OZNAM O OBSADENOSTI

      • Riaditeľka školy oznamuje, že po potvrdení o nastúpení, resp. nenastúpení na štúdium do 1. ročníka štvorročného štúdia v študijnom odbore 7902 J gymnázium pre školský rok 2020/21 je ešte počet voľných miest 7.

      • Predĺženie platnosti zľavy na dopravu

      • Predĺženie platnosti zľavy na dopravu na Preukaze študenta ISIC/EURO<26 pre školský rok 2020/21.

       Predĺž si platnosť zľavy na dopravu na Preukaze študenta na rok 2020/2021.

       Ak pokračuješ v štúdiu a chceš naďalej využívať svoj preukaz ako dopravnú kartu, zľavu využívanú v doprave prostredníctvom čipu si predĺžiš zaslaním SMS podľa nasledujúcich krokov:

       1. Na číslo 8844 pošli SMS v tvare: TC medzera priezvisko medzera číslo čipu (meno uvádzaj ako na preukaze a bez diakritiky, príklad SMS: TC Mrkvicka 1042019005).
       2. Príde ti potvrdzujúca SMS, ktorá je spoplatnená sumou 3 €. Ostatné SMS sú bezplatné.
       3. Po prijatí potvrdzujúcej SMS prilož kartu k terminálu na svojej škole alebo k verejnému terminálu (mapa je na www.preukazstudenta.sk). Terminál ti predĺži platnosť zľavy na dopravu na čipe preukazu.

       Terminál je prístupný v škole každý v utorok, v stredu a vo štvrtok v  čase od 10:00 do 12:00 hod. Najlepšie dohodnúť vopred, aby nedošlo k hromadnému príchodu žiakov.

       Viac info na www.preukazstudenta.sk alebo kontaktuj TransData, tel.: 0905 384 092 (pracovné dni 7:00-15:00), email: preukazstudenta@transdata.sk.”Informácie o predĺžení preukazu (zakúpenie známky ISIC) nájdete na na www.isic.sk.

      • Výsledky prijímacieho konania do 1.roč. štvorročného štúdia v šk. roku 2020/2021

      • Výsledky prijímacieho konania nájdete kliknutím TU.

       Žiak je identifikovaný podľa číselného kódu, ktorý mu bol pridelený pri prijímacích skúškach a bol mu doručený s rozhodnutím.

       Vzhľadom na súčasnú situáciu žiadam uchádzačov, ktorí sú prijatí na štúdium, aby na adresu gym.misika@gmail.com obratom oznámili prípadné nenastúpenie na štúdium. Uvoľnené miesta poskytneme ďalším záujemcom.

       Ďakujem za pochopenie.


       Mgr. Otília Berková, riaditeľka školy


  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka
   • gym.misika@gmail.com
   • 0915 930494 - Riaditeľ školy
   • Radničné námestie 271/8 , 052 01 Spišská Nová Ves Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje