• Novinky

      • Pravda a lož na internete

      • Tento rok sa naše žiačky Tímea Nováková, Erika Lesňáková (II. roč.) a Petra Olejníková (III. roč.), absolventky predmetu Mediálna výchova, zapojili do Esejistickej súťaže, ktorú organizoval Inštitút etiky a bioetiky v spolupráci s Katedrou bioetiky UNESCO, FF Prešovskej univerzity s názvom Pravda a lož na internete.

       Žiačky vo svojich prácach kriticky poukázali novodobé negatívne správanie sa ľudí, spôsobené neuvedomelým používaním sociálnych sietí a internetu. Vyzdvihli potrebu kritického prístupu a zvyšovania mediálnej gramotnosti. Inak sa ľudia a najmä mladí ľudia môžu stať obeťou rôznych foriem klamstva, konšpirácii i závislostí, ktoré sú okrem iných dobrých vecí tiež súčasťou online priestoru. 

       Za ich tvorivosť a ochotu prezentovať svoje myšlienky k tejto téme im ďakujeme. 

      • Novoročné požehnanie školy

      • Prvý deň v škole v novom kalendárnom roku sme začali s požehnaním a posvätením priestorov školy vdp. dekanom Slavomírom Gallikom. K sviatočnej atmosfére prispeli aj koledy v podaní našich žiakov a  nechýbal ani vianočný punč. 

      • Netradičné online hodiny občianskej náuky a dejepisu

      • V predvianočnom čase  sme si spestrili vyučovanie občianskej náuky a dejepisu netradičnými formami a metódami, ktoré  v plnom rozsahu navrhli a zrealizovali  samotní žiaci.

       Druháci si pomocu aplikácie Gartic Phone preverili, či vedia správne odhadnúť rôzne modelové situácie z oblasti psychológie a sociológie. Keďže tieto situácie museli zároveň aj popísať slovne a aj nakresliť,  vyskúšali si svoje praktické aj kreatívne zručnosti.  

       Tretiaci zorganizovali špeciálne „Inkognito a Radom Voštinárom“ a do štúdia si pozvali rôznych filozofov.  V rámci skupín mali pomocou zverejnenej indície a následných otázok uhádnuť, o ktorých filozofov išlo. Nechýbal ani tajný hosť, ktorého identitu si môžete overiť v galérii.

       Maturanti sa vžili do úlohy investigatívnych reportérov a priniesli nám zaujímavé a pestré, často aj alternatívne  informácie zo súčasného spoločenského i politického diania.  Svojich úloh sa zhostili naozaj veľmi zodpovedne a mnohí aj svoj celkový vzhľad, oblečenie  alebo dokonca pozadie na Zoome prispôsobili svojej role.

       Na dejepisnom seminári si zase maturanti pripravili prezentáciu s mnohými zaujímavosťami z histórie vianočných sviatkov a tradícií.  Potom sa pomocou kvízu Kahoot  pobavili na najnetradičnejších a najbizarnejších faktoch o vianočných  zvykoch v rôznych krajinách sveta.

       Milí žiaci, nech vás kreativita, skvelé nápady a chuť pracovať neopúšťajú ani v Novom roku.

      • Micro:bit Vianoce

      • Dnes sa u nás rozblikali farebné LED svetielka na vianočnom stromčeku a zaznela známa vianočná melódia Jingle bells. Naše dievčatá absolvovali online workshop Micro:bit Vianoce organizovaný občianskym združením Aj Ty v IT, ktoré pomáha dievčatám a ženám objaviť svet IT, vzdelávať, motivovať a naštartovať ich kariéru v IT sektore.

      • Piráti krásy 2021

      • Témou tohtoročnej diecéznej recitačnej súťaže Piráti krásy bola rodina. Recitátori sa mali zamerať na texty slovenských autorov, ktoré odrážajú bohatstvo rodiny a rodinných vzťahov. Napriek súčasným opatreniam a náročným okolnostiam sa do súťaže zapojilo viac než 30 súťažiacich z celej našej diecézy. Našu školu v II.kategórii žiakov gymnázií a SOŠ reprezentovali dve žiačky - v umeleckom prednese poézie Petra Olejníková, žiačka III.A triedy s textom od Ján Smreka Krásna matka  a v prednese prózy Sára Mária Hollaarová, žiačka I.A triedy s textom od Tomáša Repčiaka Krosná.

       Obe dievčatá sa umiestnili na krásnych prvých miestach.

       Ďakujeme za reprezentáciu a srdečne blahoželáme!

        

        

        

        

      • Časopis Farská rodina o nás

      • O tom, čo všetko sme prežili počas prvých dvoch mesiacov v škole, že sme častokrát prekonali samých seba a dokázali, že talent a zanietenie nám nechýba, aké stretnutia a aktivity sú za nami, ktoré nás nielen niečo nové naučili, ale obohatili myseľ i dušu, o tom všetkom sa dočítate v najnovšom čísle Farskej rodiny.

      • Tínedžer vo virtuálnom svete

      • Dňa 3. decembra 2021 sa uskutočnilo vyhodnotenie súťaže vo výtvarnej a literárnej tvorbe zameranej na ochranu pred násilím na deťoch a mládeži Tínedžer vo virtuálnom svete, ktorú usporiadalo Spišské kultúrne centrum a knižnica v spolupráci s koordinátorkou Národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím, Mgr. Zuzanou Plíhalovou a s podporou školských psychológov. 

        

       Študenti našej školy získali krásne 3 prvé miesta a 1 druhé miesto v nasledujúcich kategóriách:

       V kategórii výtvarná tvorba:

       1. miesto: Daniel Klešč

        

       V kategórii literárnej tvorby boli udelené dve prvé miesta:

       1. miesto: Natália Omastová + Erika Lesňáková

       1. miesto: Martina Zakuciová

       2. miesto: Dominika Vojtkovská

       Ďakujeme a všetkým oceneným srdečne blahoželáme!

      • Sviatok sv. Mikuláša

      • Malí, či veľkí, na dnešný deň sa teší každý z nás. Svätý Mikuláš zavítal v predstihu aj k nám na školu, kde ešte v piatok, posledný deň, kedy sme boli všetci spolu v škole, priniesol dobroty a sladkosti pre našich žiakov. A dnes rozžiaril detské očká v Špeciálnej materskej škôlke na Základnej škole sv. Maximiliána Kolbeho a v súkromnej materskej škôlke Alžbetka.

      • Ocenenie primátorom mesta Spišská Nová Ves

      • Pri príležitosti dňa študentstva sa každoročne koná ocenenie žiakov a študentov základných a stredných škôl, ktorí dosiahli významné úspechy na krajskej aj celoslovenskej úrovni primátorom mesta Spišská Nová Ves.

       Dnes sa pán primátor Pavol Bečarik prihovoril týmto žiakom a študentom online prostredníctvom platformy ZOOM, vyzdvihol ich úspechy a povzbudil ich do ďalšej práce.

       Medzi ocenenými žiakmi je aj žiak nášho gymnázia Samuel Repaský zo IV.A triedy.

       Srdečne blahoželáme!

      • Požehnanie adventných vencov

      • Požehnanie adventných vencov je u nás na škole už každoročnou tradíciou. Aj včera sme spolu s našim pánom kaplánom Mgr. Martinom Bartošom spoločne rozsvietili prvú adventnú sviecu.

       Požehnaný adventný čas Vám prajeme!

      • iBobor

      • Dňa 11. novembra si naši žiaci zmerali svoju šikovnosť v súťaži iBobor, ktorej hlavným cieľom je podporiť záujem žiakov o informačné a komunikačné technológie a tak ich posmeliť v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

       V kategórii SENIOR dosiahol Matej Marcinčin z III.A percentil 93,18, v kategórii JUNIOR dosiahla žiačka I.A triedy Alžbeta Zekuciová percentil 91,2 a Barbora Mišendová z II.A percentil 83,72.

       Srdečne blahoželáme!

        

        

      • Buon giorno!

      • Pozrite si prácu našich druhákov a tretiakov, ktorí si na hodinách taliančiny pripravili zaujímavé video, v ktorom v rámci partnerskej spolupráce so strednou školou v Bologni predstavia naše mesto svojim rovesníkom.

      • Nesmú byť zabudnutí...

      • S našimi druhákmi sme sa boli pozrieť v Spišskom kultúrnom centre na výstavu s názvom Nesmú byť zabudnutí.  Ide o putovnú výstavu výtvarných diel so židovskou tematikou. Komorná výstava nám priblížila tvorbu súčasných maliarov (nielen) židovského pôvodu, ktorých korene siahajú na východné Slovensko. Dozvedeli sme sa viacero zaujímavých informácií o židovských symboloch a tradíciách. 

      • Staroveká Sparta

      • Dejiny to nie sú len nudné údaje a letopočty, ktoré sa musíme učiť naspamäť, ale sú plné aj neuveriteľných príbehov, ktoré v žiakoch prebúdzajú záujem o tento predmet. 

       Preneste sa spolu s nami  vďaka tomuto videu, ktoré vytvorili žiaci 1. až 3. ročníka do minulosti a spoznajte život v starovekej Sparte, kde chod spoločnosti a spôsob života sa podriaďoval vojenským potrebám...

      • Sladká pomoc

      • Čokoláda...

       Dnes u nás stretnete žiakov a učiteľov v ruke iba s touto sladkou maškrtou a úplne bez výčitiek.

       Kúpou čokoládky sme podporili kampaň Sladká pomoc, ktorá je misijnou iniciatívou Pápežských misijných diel, ktorá robí našu kresťanskú lásku konkrétnejšou a umožňuje nám robiť niečo pre deti a mladých ľudí v najchudobnejších krajinách sveta.

       Žiakov navyše čaká zaujímavý online kvíz o tejto maškrte so samozrejme sladkou odmenou pre najlepšieho.

      • Medzinárodný deň boja proti násiliu a šikanovaniu na školách

      • Prvý štvrtok v novembri bol na Generálnej konferencii UNESCO v roku 2019 vyhlásený za Medzinárodný deň boja proti násiliu a šikanovaniu na školách. Ten tohtoročný je venovaný téme “Riešenie kyberšikany a iných foriem online násilia zahŕňajúceho deti a mládež”. 

       Aj na našej škole sme sa venovali tejto problematike. Vymieňali sme si navzájom názory, skúsenosti v spoločnej diskusii ale aj v skupinách. Svoje postoje a rady sme dali aj na papier vo forme plagátov, básní, úvah či rozprávok. Jednoznačne sme sa zhodli, že takéto chovanie nemá miesto vo vyspelej spoločnosti.

        

      • Saleziánske misijné DOBROvoľníctvo

      • Monika Tomaštíková, úžasný mladý človek, ktorý virtuálne preniesol kúsok Afriky k nám do školy. Nám a našim žiakom priblížila svoje ročné pôsobenie v škole Bosco Boys v Nairobi v Keni, kde pôsobila ako dobrovoľníčka v saleziánskom rehabilitačnom centre, kde pomáhajú chlapcom z ulice a zo slumov získať základné návyky.

       Žiaci si v rámci besedy mohli v priestoroch školy pozrieť aj výstavu predmetov z krajín, kde pôsobia saleziánski dobrovoľníci.

       Monike patrí naše obrovské ďakujem a prajeme jej veľa síl a požehnania v jej službe.

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka
   • gym.misika@gmail.com
   • 0915 930494 - Riaditeľ školy
   • Radničné námestie 271/8 , 052 01 Spišská Nová Ves Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje