• Novinky

      • Projekt EXPLORER

      • Ako pritiahnuť mladých ľudí bližšie k prírodným vedám? Určite praktickými aktivitami. Na škole prebiehal projekt Explorer od konca júna do septembra. Bol zameraný na rozvíjanie prírodovednej digitálnej gramotnosti, laboratórnych zručností a analytického myslenia. V rámci projektu boli zakúpené digitálne meracie prístroje so senzormi, s ktorými naši študenti merali napr. vodivosť vôd, zmenu teploty počas chemických reakcií, meranie zmien teplôt rôznymi metódami.

       Myslieť ako bádateľ nie je jednoduché, ale vďaka praktickým aktivitám na hodinách prírodných vied sa naši študenti naučili analyzovať problémy a prichádzať s riešeniami, ktoré odpovedajú na otázky AKO? a PREČO? to tak funguje.

       Projekt Explorer podporili: Nadácia Pontis Embraco .

       Ďakujeme !

       PS: Príď na CGŠM a zamiluješ si vedu :)

      • OŽAZ

      • Príjemné jesenné počasie ponúklo v piatok, 14. októbra 2022 v Šulerlochu ideálne miesto na plnenie úloh účelového cvičenia, ktoré si pripravili žiaci tretieho ročníka pre svojich mladších spolužiakov. Naši žiaci sa naučili rozpoznať nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie, osvojiť si praktické zručnosti v sebaochrane, pochopiť dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia, vedieť poskytnúť prvú predlekársku pomoc, či orientovať sa v teréne.

        

      • Okresné kolo v bedmintone

      • 11. októbra 2022 sa na SOŠ ekonomickej konalo okresné kolo v bedmintone chlapcov a dievča stredných škôl. 

       Naši žiaci opäť potvrdili, že im šikovnosť a obratnosť s raketou v ruke nechýba. Chlapci obsadili 1. miesto a postúpili do krajského kola. Dievčatá obsadili pekné 2. miesto.

       Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu.

      • Plavecká štafeta

      • 7. októbra sme sa zapojili do plaveckej súťaže, ktorú zorganizovala Asociácia športu v rámci programu "Slovensko v pohybe 2022" pre všetky vekové kategórie, deti, mládež, dospelých aj seniorov. Cieľom bolo odplávať spoločne čo najviac metrov s čo najvyšším počtom účastníkov. Žiaci si mohli zvoliť spôsob plávania a počet odplávanej dĺžky. Celkovo náš tím odplával 1375m.

       Ďakujeme všetkým za reprezentáciu!

        

      • Štrba Race 2022

      • V stredu 5. októbra 2022 sa naši žiaci zúčastnili celoslovenskej súťaže v prekážkovom behu stredných škôl Štrba Race 2022. Súťaže sa zúčastnilo vyše 300 žiakov zo 79 škôl. V náročnom teréne museli zdolať 17 rôznych prekážok - preskoky cez pneumatiky, podliezanie, streľba na cieľ, samozrejme beh a ďalšie náročné výzvy.

       Naši žiaci nás opäť veľmi úspešne reprezentovali: Benjamín Gradžilo obsadil 14. miesto, Timotej Krupa 50. miesto, Erika Lesňáková 56. miesto a Kristína Szuperáková 78. miesto. 

       Okrem náročnej športovej výzvy sa žiaci dozvedeli priamo od profesionálov zaujímavé informácie ako napríklad  začať kariéru profesionálneho vojaka, ale aj o tom, čo tomu predchádza, o podmienkach prijatia do štátnej služby profesionálneho vojaka v ozbrojených silách Slovenskej republiky, o možnosti štúdia na Akadémii ozbrojených síl či na Leteckej fakulte. 

      • Bronzová DofE ceremónia

      • Deň 12. október 2022 sa do histórie našej školy zapíše ako deň prvých ocenených dofákov.

       Bronzovú úroveň si v školskom roku 2021/2022 dokončilo 6 študentov, menovite: Katarína Hvizdošová - 2.A, Emanuel Kollár - 2.A, Daniel Klešč - 3.A, Andrej Kalík - 4.A, Radoslav Kollár - 4.A, Katarína Šebíková - 4.A.

       Splnili si ciele v oblasti šport, talent a dobrovoľníctvo. V športe sa rozvíjali niektorí v posilňovaní, v behu, či v  horolezectve. V talente si stanovili za cieľ naučiť sa variť, vytvoriť ekosystémy, naučiť sa hrať na hudobný nástroj či fotografovanie. V rámci programu DofE robili dobrovoľníkov v centre Alžbetka, či realizovali workshopy na tému "Zvládanie stresu". Spolupracovať v tíme sa naučili na dobrodružnej expedícii, ktorá sa konala v okolí Braniska. 

       A čo si naši dofáci odnášajú okrem diplomu a odznaku? Určite sú to nezabudnuteľné zážitky, rozvinutie svojho talentu, komunikačných zručností, zručnosti ako pracovať v tíme a samozrejme ako prežiť v prírode.

       Srdečne gratulujeme a sme na Vás hrdí! 

      • Po stopách minulosti

      • Štvrtok, 29. septembra 2022 sme sa vybrali na stredné Slovensko po stopách histórie. Začali sme v 18.storočí v artikulárnom kostole v Hronseku, zapísanom v zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. V Banskej Bystrici sme preskočili dve storočia a ocitli sa v Slovenskom národnom povstaní návštevou Múzea SNP, skanzenu vojenskej techniky, nazreli sme do partizánskeho bunkra, sadli do lietadla použitého v druhej svetovej vojne a pri pamätníku v Nemeckej sme si pripomenuli obete masakry v tejto obci.

      • Duchovná obnova

      • Naši štvrtáci sa ešte minulý týždeň zúčastnili  duchovnej obnovy, ktorá sa realizovala vo Svite. 

       Spolu pánom kaplánom Adamom, sr. Filoteou a triednou pani učiteľkou prežili tri dni bez mobilov plné zábavy, utužili si priateľstvá a načerpali duchovnej sily. Hlavnou témou duchovných cvičení bola katolícka kerigma - Božia láska, hriech, spása, spoločenstvo s Bohom.

        

      • Erasmus+ Murzasichle

      • Ako sa dá prepojiť tanec s 3 krajinami?

       Jednoducho, cez projekt Dance It Out. Naši 7 študenti - Rado, Elenka, Erika, Kika, Katka, Dávid, Katka si v priebehu prvých 4 dní vylepšili svoje tanečné zručnosti, komunikáciu v angličtine a takisto spoznali tradície a zvyky Poľska, Maďarska a Rumunska. Na slovenskú nôtu sa naladili aj ostatní účastníci počas medzinárodného večera.

       Viac v príbehu na našej fb stránke :)

      • CGŠM Day

      • Smiech, zábava, nové priateľstvá, ale aj utužovanie tých starých, šťastie v očiach detí a spokojnosť nás dospelých...

       ĎAKUJEME Vám všetkým, ktorí ste prišli nás spoznať, podporiť, či zaspomínať si na roky strávené na našom gymnáziu.

       Prvý ročník CGŠM Day je za nami a už teraz sa tešíme na ten ďalší!

      • Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

      • Dnes, 5.septembra, sme spolu so žiakmi Zš sv. Cyrila a Metoda slávnostnou svätou omšou Veni Sancte vykročili do nového školského roka 2022/2023. Zároveň sme medzi sebou privítali aj nového učiteľa náboženstva, pána kaplána Adama Konkoľa.
       Všetkým prajeme úspešný štart a veľa úspechov v novom školskom roku.

      • Te Deum

      • Poďakovanie za úspešné ukončenie školského roka sme začali ďakovnou svätou omšou na sviatok sv. Petra a Pavla vo farskom kostole, kde sme sa zároveň rozlúčili s pánom dekanom Mgr. Slavomírom Gallikom a našim pánom kaplánom Mgr. Martinom Bartošom, ktorí odchádzajú na nové pôsobiská.

       Následne si v priestoroch nášho gymnázia žiaci prevzali vysvedčenia, pochvaly a ocenenia za výborný prospech a úspešnú reprezentáciu školy a rozlúčili sme sa s p. učiteľkou Čerkalovou, p. učiteľkou Olejárovou, pánom učiteľom Tomasellom a pánom učiteľom Jakubovom.

       Všetkým žiakom, pedagógom a zamestnancom školy prajeme požehnané prázdniny. 

        

      • Medzinárodné majstrovstvá v cezpoľnom behu

      • Benjamín Gradžilo a Timotej Krupa sa vďaka ich skvelým umiestneniam v jednotlivých kolách cezpoľného behu prebojovali až na Medzinárodné majstrovstvá, kde nás reprezentovali ako členovia nášho národného tímu na Štrbskom plese - športový areál SNOW.

       Reportáž z pretekov ste mohli vidieť aj na TA3.

       https://www.ta3.com/clanok/234697/v-tatrach-sa-konali-majstrovstva-sveta-skolska-mladez-tam-sutazila-v-cezpolnom-behu?fbclid=IwAR0svI3hbg13BgxgNhVBsqJdqdm0Z7zVeNMeF6WMz2QBC-WeGpzXsXnZeIE.

      • Krajské kolo v bedmintone SŠ

      • Janko Dzurňák a Benjamín Gradžilo v pondelok 30. mája 2022 reprezentovali našu školu na Krajskom kole stredných škôl v bedmintone, kde potrápili reprezentačné tímy SR a obsadili pekné 4. miesto. K dosiahnutému úspechu im srdečne blahoželáme!

      • OŽAZ

      • Včerajšie slnečné počasie prialo našim žiakom prvého až tretieho ročníka, ktorí preverili svoje praktické zručnosti a teoretické vedomosti z ochrany života a zdravia.

       Pekné a tiché prostredie v Šulerlochu ponúklo ideálne miesto na plnenie úloh účelového cvičenia. Teoretická časť pozostávala zo zdravotnej prípravy, riešenia mimoriadnych situácií a pohybu a pobytu v prírode. Skupinky žiakov tretieho ročníka si zadané témy z týchto oblastí vopred pripravili a prezentovali svojim mladším spolužiakom. Nezabudlo sa ani na praktické plnenie úloh. Študenti si zo zdravotnej prípravy vyskúšali obväzovú techniku, polohovanie a prenos zraneného, odhadovali vzdialenosť rôznych objektov, pracovali s buzolou a mapou v teréne, určovali azimut a stanovištia na mape a ďalšie praktické úlohy súvisiace s pohybom a pobytom v prírode.

      • Opäť na nás dýchla dávna história

      • Naše gymnázium pokračuje v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV, ktorého pobočka sídli v Spišskej Novej Vsi.

       Po prednáške a besede s techničkou ústavu Zuzanou Galovou a viacnásobnej návšteve archeologickej lokality pod Blaumontom – pohrebiska z doby bronzovej, kde nás sprevádzali Mgr. Tatiana Daráková a PhDr. Marián Soják, PhD., sme sa tentokrát boli pozrieť na ďalšiu fázu výskumu – čistenie, spracovanie, triedenie, časové datovanie  artefaktov z nájdených v archeologických lokalitách. Naši študenti a jeden budúci nádejný archeológ z radu tretiakov mali možnosť na vlastné oči vidieť prácu historikov, archeológov a technikov nielen v teréne, ale aj na vedeckom pracovisku. Dokonca sme sa mohli dotknúť a vyskúšať si 8000 rokov staré nástroje. V ktorom múzeu na svete Vám to dovolia? Myslím, že nikde. Fotky našich študentov však poskytujú dôkaz, že oni tú príležitosť mali.

      • Zážitkové vyučovanie v Košiciach

      • Je možné  spojiť dejepis, fyziku a kultúru do jedného podujatia? Určite áno.

       Naši študenti sa o tom presvedčili dňa 19. mája, kedy v rámci zážitkového vyučovania navštívili mesto Košice. Študenti sa počas dňa mohli vžiť do role astronóma v planetáriu a do role vedca v sieni výbojov v technickom múzeu. Znalosti o hviezdach preukázal hlavne študent Marek, ktorý ohúril aj samotnú pani sprievodkyňu. V sieni výbojov si na svoje prišli zanietení fyzici, no vyskúšanie si fyzikálnych zákonov v praxi ocenila väčšina.

       Trochu sme sa presunuli v čase do našej histórie, konkrétne do histórie Dómu sv. Alžbety. p.uč. Farkašová podala pútavý a zaujímavý výklad, a kto dával pozor, získal výhodu pri plnení úloh. Pri histórii sme ešte trochu pobudli. P.uč. Mitríková nás zaviedla do viac aj menej známych uličiek mesta a vybrala hlavné historické budovy, o ktorých sa oplatilo počuť. Nasledovala skupinová aktivita, kde študenti mali v rámci svojich skupín získať odpovede na rôzne otázky a v závere natočiť video.

       A ako sa hovorí, to najlepšie nakoniec. Večer nás čakala kultúrna časť podujatia. Z našich študentiek sa stali krásne dámy a zo študentov šarmantní páni. V Štátnom divadle sme si spoločne užili baletné predstavenie o známom ľúbostnom príbehu - Rómeo a Júlia.

       Prepojenie vzdelávania a zážitku, aj to môžeš zažiť na našej škole :)

      • Relikvie Titusa Zemana na našej škole

      • V pondelok, 16. mája 2022 zažilo naše gymnázium slávnostné chvíle.

       Po slávnostnej svätej omši o 10:30, ktorú celebroval don Jozef Luscoň spoločne s dekanom našej farnosti, Mgr. Slavomírom Gallikom a biskupským vikárom ThDr. Viktorom Pardeľom, PhD., boli v priestoroch nášho gymnázia uložené relikvie blahoslaveného Titusa Zemana.

       Don Luscoň si pre nás všetkých pripravil pútavú prednášku, v ktorej nám priblížil život  Titusa Zemana.

       Možnosť uctiť si relikvie uložené u nás v škole je možné denne do 15-tej hodiny po telefonickom dohovore na čísle 0915 930 494.

      • Regionálne kolo v bedmintone

      • V dňoch 4. a 5. mája sa uskutočnilo regionálne finále chlapcov a dievčat stredných škôl v bedmintone, kde nás reprezentovali opäť aj naši žiaci. 

       V silnej konkurencii dievčatá obsadili tentokrát 5. miesto a chlapci opäť potvrdili nepremožiteľnosť a obsadili  1. miesto.

       Ďakujeme všetkým za reprezentáciu  a skvelé výkony a chlapcom prajeme veľa úspechov v krajskom kole.

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka
   • 0915 930494 - Riaditeľ školy
   • Radničné námestie 271/8 , 052 01 Spišská Nová Ves Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje