• Predvianočná exkurzia v Prahe
     • Predvianočná exkurzia v Prahe

     • V závere roka, v dňoch 10.-12.  Decembra, sa uskutočnila duchovno-poznávacia exkurzia do predvianočnej Prahy. Boli to dva plné dni úžasnej atmosféry, vychutnali sme si nielen vianočné trhy s ich vôňou, ale aj architektonické krásy stovežatej Prahy v celej svojej nádhere, Hradčany, Malú Stranu, Vyšehrad, Staromestské námestie s orlojom, navštívili sme Pražské Jezuliatko, Loretu

      s jej zvonkohrou a v neposlednom rade Národnú galériu s jej umeleckými skvostami. Mali sme to šťastie, že sme mohli zhliadnuť výstavu monumentálnych obrazov Alfonza Muchu Slovanská epopeja, ktorá v nás zanechala hlboký dojem.

       Veľmi radi sa tam opäť vrátime!

      Predvianočná exkurzia v Prahe - Obrázok 1    Predvianočná exkurzia v Prahe - Obrázok 2     Predvianočná exkurzia v Prahe - Obrázok 3   Predvianočná exkurzia v Prahe - Obrázok 4  Predvianočná exkurzia v Prahe - Obrázok 5

       

     • Deti deťom .....

     • Naši šikovní druháci v spolupráci so Spišskou katolíckou charitou pripravili pre detičky zo sociálne slabších rodín perfektnú mikulášsku oslavu, veľmi im ďakujeme a teší nás to....

      Deti deťom ..... - Obrázok 1     Deti deťom ..... - Obrázok 2  Deti deťom ..... - Obrázok 3

    • Zbierka Hodina deťom
     • Zbierka Hodina deťom

     • Náš dobrovoľnícky tím pripravený vyraziť dnes na zbierku Hodina deťom...smiley ďakujeme!

    • Čas adventu
     • Čas adventu

     • Menšia spomienka na posvetenie adventných vencov za spoločnej vrúcnej motlitby.....

      Čas adventu - Obrázok 1  Čas adventu - Obrázok 2   Čas adventu - Obrázok 3

     • Zavítal k nám sv. Mikuláš ......

     • Dnes k nám do školy prišiel sv. Mikuláš.....

      Zavítal k nám sv. Mikuláš ...... - Obrázok 1   Zavítal k nám sv. Mikuláš ...... - Obrázok 2

    • Skautské Vianoce
     • Skautské Vianoce

     • Všetkých Vás srdečne pozývame na tradičnú akciu Skautské Vianoce

       

     • Výborný zápas našich chlapcov proti Krompachom...výhra 5:0!

      Blahoželáme

     • Naj skokan medzi školami na Slovensku

     • Naše gymnázium sa umiestnilo v rebríčku porovnávania základných a stredných škôl na Slovensku na pozícii "naj skokana".

      Naj skokan medzi školami na Slovensku - Obrázok 1

    • Zážitkové vyučovanie v Košiciach
     • Zážitkové vyučovanie v Košiciach

     • Aj takto netradične a zaujímavo môže prebiehať vyučovanie - zbieraním osobných skúseností a zážitkov. Navštívili sme interaktívne expozície v SteelParku, Planetárium a Sieň výbojov v Technickom múzeuu a deň sme zavŕšili kultúrnym zážitkom v podobe baletu Labutie jazero  v Štátnom divadle Košice.

     • Diecézne kolo súťaže Piráti krásy

     • Srdečne blahoželáme našim Pirátom krásy, ktorí v diecéznom kole recitačnej súťaže zvíťazili vo svojich kategóriách! Matúš Olejník a Michael Blaško, ste super!

      Diecézne kolo súťaže Piráti krásy - Obrázok 1   Diecézne kolo súťaže Piráti krásy - Obrázok 2   Diecézne kolo súťaže Piráti krásy - Obrázok 3

      A tu sú naši víťazi.....

    • Imatrikulácie 2015
     • Imatrikulácie 2015

     • Srdečne všetkých pozývame na slávnostnú Imatrikuláciu našich prvákov, ktorá sa bude konať 13. novembra o 17.00 v budove našej školy.

       

      A takto sme zimatrikulovali.....smiley

       

     • Piráti krásy

     • 28. októbra sa konalo oblastné kolo recitačnej súťaže Piráti krásy, ktorú organizuje DKÚ a ktorá je venovaná prednesu poézie a prózy z diela básnikov Katolíckej moderny. Špeciálnu kategóriu tvorili texty písané pre o.b. Jána Vojtaššáka, ktorého 60. výročie smrti sme si nedávno pripomenuli. Našim študentom - Matúšovi Olejníkovi a Michaelovi Blaškovi - sa darilo výborne, v dvoch kategóriách zvíťazili a postupujú tak do diecézneho kola. Blahoželáme!

     • Dni kresťanskej kultúry na Spiši

     • Trinásť našich študentov sa v dňoch 27.-28.októbra zúčastnilo už 2. ročníka Dní kresťanskej kultúry, ktoré organizuje HEDr. Ľuboslav Hromjak na Spišskej Kapitule. Okrem podnetných a zaujímavých prednášok na tému mučeníctva vo výtvarnom umení si mohli prezrieť a vypočuť odborný výklad o Katedrále sv. Martina a biskupskom paláci. Obohacujúca bola aj prednáška o novodobom mučeníkovi o. b. Jánovi Vojtaššákovi. Všetci sa už tešia na ďalší ročník.

     • Môj pohyb v EÚ...

     • Sme súčasťou EÚ, no mnohé informácie či fakty nás často zaskočia a nevieme si s nimi poradiť. Preto sme oslovili Ing. Petra Malatinského z EUROPE DIRECT SNV, aby nám objasnil práva a fungovanie EÚ. Prednáška sa konala 28.10. v rámci Seminára z občianskej náuky a žiakov zaujala, no hlavne prakticky vyzbrojila do života, keďže sme sa venovali aj otázke práce či štúdia v krajinách EÚ. Ďakujeme za príjemné posedenie.

     • Divadelné umenie: Kam sme sa to dostali?

     • Divadlo žije! Týmito slovami sa končilo predstavenie v Spišskom divadle, ktoré spríjemnilo tretiakom deň pred jesennými prázdninami. Edukačný projekt o spoznávaní divadla-  DIVADLO V KOCKE: Kam sme sa to dostali?-  žiakov zaujal, pobavil i poučil. Tešíme sa na ďalší umelecký zážitok.

     • Bohúňova paleta 2015

     • Naša žiačka Janka Budzáková- 4.A sa zapojila do medzinárodnej výtvarnej súťaže BOHÚŇOVA PALETA 2015 a jej práca mala úspech...Blahoželáme!

     • Školenie v Kysaku

     • Základné ľudské práva a slobody- téma, ktorá sa týka každého z nás...Preto sa naši traja žiaci z 3.A- Kamila Lazorová, Branislav Galik a Mária Kyjovská- rozhodli preveriť svoje znalosti v rámci tejto problematiky a boli súčasťou školenia v Kysaku a to 21.- 23. 10. 2015. Tvorili videá, prezentácie a vzdelávali sa na zaujímavých a podnetných prednáškach. Ďalej ich čaká olympiáda, na ktorej využijú vedomosti z tohto školenia. Veľa šťastia!

     • Hodina dejepisu v uliciach mesta

     • Výučba dejepisu nemusí byť len nudné memorovanie dátumov a udalostí, ale môže prebiehať aj zaujímavým výkladom priamo v uliciach mesta, o čom sa presvedčili aj žiaci prvého a druhého ročníka.

       

    • Majstrovstvá v bedmintone
     • Majstrovstvá v bedmintone

     • Srdečne blahoželáme našim chlapcom k víťazstvu 2. miesta v obvodných majstrovstvách v bedmintone stredných škôl a prajeme im veľa úspechov aj v budúcnosti.

    • Celoslovenská zbierka Biela pastelka
     • Celoslovenská zbierka Biela pastelka

     • Žiaci druhého ročníka sa zapojili do celoslovenskej verejnej zbierky Biela pastelka na podporu ľudí zo zrakovým postihnutím, ktorá sa konala vuliciach nášho mesta.Svoju podporu vyjadrili aj ostatní žiaci a pedagógovia našej školy.