• Jarné prázdniny
     • Jarné prázdniny

     • Príjemné prežitie jarných prázdnin všetkým žiakom školy a dovoleniek zamestnancom želá riaditeľstvo školy.

     • Deň otvorených dverí

     •     Pozývame žiakov, rodičov i ostatnú širokú verejnosť na Deň otvorených dverí,ktorý sa uskutoční  dňa 13. 2. od 9,00 hod. v priestoroch školy.                                                                                                                                                                          Príďte sa na vlastné oči presvedčiť o materiálnom, technickom a metodicko-organizačnom vybavení školy, spoznajte tabletovú triedu, informatické triedy, chemické laboratórium, interaktívne tabule v každej miestnosti i študentskú odpočinkovú miestnosť a veľa ďalšieho.                                                                                                                                                                                    Nie reči, naši žiaci a vlastné oči Ťa presvedčia!

       

     • Klasifikačná porada

     • Klasifikačná porada za 1. polrok školského roka 2014/2015 sa uskutoční dňa 26. 1. 2015 o 14,00 hod.

     • RUŽENEC NAŽIVO Z RÁDIA LUMEN SO ŽIAKMI ŠKOLY

     • Pripoj sa aj Ty vo štvrtok (15. januára) spolu s našimi žiakmi v rádiu Lumen a žiakmi a učiteľmi z nášho gymnázia k modlitbe sv. ruženca o 11,10 hodine.

       

      Pozri: Fotoalbum/2014_2015/S ružencom na perách

     • Malým a bezbranným

     • Ďakujeme našim žiakom, ktorí pripravili Mikuláša pre deti zo Slovenskej katolíckej charity a deti zo sociálne slabších rodín. Pekný program, milé slovo a množstvo obohacujúcich zážitkov na oboch stranách sú výsledkami týchto stretnutí spoločenstiev. A najkrajšou odmenou bol úsmev v detských očiach, ktorý sa nedá nahradiť ničím. Pokojné prežitie vianočných sviatkov vám želá vaša škola.

    • Riaditeľské voľno
     • Riaditeľské voľno

     • Podľa § 150, ods. 5 Zákona č. 245/2008 Zb. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľujem na deň 19. december 2014 (piatok) riaditeľské voľno žiakom z prevádzkových dôvodov.

      Príjemné prežitie predĺžených vianočných prázdnin.

      Riaditeľ školy

     • Beseda o neznámych spravodlivých

     • O tom, kam môže viesť ľudská zloba, nenávisť a závisť paralelne s ľudskou hlúposťou a nevedomosťou sme sa dozvedeli v besede o politických procesoch z 50. rokov s priamym aktérom a človekom, ktorý to zažil na vlastnej koži, Nespravodlivo odsúdený bývalým režimom, vtedy mladý človek, ktorý sa dostal do Jáchymova dva roky po skončení gymnaziálneho štúdia. Pokora v jeho hlase nám jasne dávala najavo, že také niečo už nemôžeme dopustiť a od mladej generácie závisí, v akom spoločenstve a spoločnosti budeme žiť.

    • Ružomberok - Bratislava - Viedeň
     • Ružomberok - Bratislava - Viedeň

     • Pozrite si fotografie, čo všetko zažili žiaci a učitelia školy na duchovno-poznávacej exkurzii Ružomberok - Bratislava - Viedeň v posledných novembrových dňoch.

    • Juvenes translatores
     • Juvenes translatores

     • Usilovne pracovali, čakáme už iba na výsledky. Držíme im palce, nech im to z vybratých trinástich škôl zo Slovenska dopadne čo najlepšie. No asi najdôležitejšia je skúsenosť, ktorú títo žiaci získali a budúcoročné maturity zvládnu bez problémov. 

    • Triedne rodičovské spoločenstvo
     • Triedne rodičovské spoločenstvo

     • Triedne rodičovské spoločenstvá sa uskutočnia dňa 9. 12. (utorok) o 16,00 hod. v kmeňových triedach. Ich trvanie je do 17,30 hod. Pozývame všetkých rodičov na posledné spoločenstvo v tomto kalendárnom roku a zároveň aj posledné rodičovské pred polročnou klasifikáciou, dokedy je možné ešte popracovať na známkach pri polročných vysvedčeniach.

      Vedenie školy.

     • Naši žiaci si zmerajú sily s rovesníkmi z Európskej únie

     • Držíme palce našim mladým angličtinárom na deň 27. 11., kedy budú mať príležitosť zúčastniť sa súťaže v anglickom jazyku spolu s 12 vybranými školami vrámci Slovenska, čo je pre našu školu veľký úspech.

      Viac:

      Sutaz_EU.pdf

     • Kríž a Ikona Svetových Dní Mládeže v Spišskej Diecéze

     • 26. novembra privítame v našom kostole sídelného biskupa Mons. Štefana Sečku pri slávení sv. omše z príležitosti Svetových dní mládeže. Viac u svojich triednych učiteľov. Stretneme sa tam všetci.

    • Pedagogická rada za 1. štvrťrok
     • Pedagogická rada za 1. štvrťrok

     • Pedagogická rada za 1. štvrťrok školského roka 2014/2015 sa uskutoční dňa 19. 11. 2014

     • Janko Silan, s nádejou hľadiaci

     • Blahoželáme Matúšovi Olejníkovi ku 2. miestu v diecéznom kole recitačnej súťaže, v II. kategórii. A, samozrejme, držíme mu všetky prsty v ďalších súťažiach, na ktorých sa ešte zúčastní. Možno aj so svojou vlastnou tvorbou.

    • Fórum - politickí väzni minulého režimu
     • Fórum - politickí väzni minulého režimu

     • O 17. novembri toho z učebníc vieme veľmi málo. Ešte menej o politických väzňoch, ktorí boli nespravodlivo stíhaní, odsúdení a často aj popravení. Viac o tomto období by sme sa mohli dozvedieť na spomínanom fóre, kde budú prítomné aj deti (dnes už dospelí ľudia) nespravodlivo odsúdených. Fórum je spestrené prezentáciou DVD filmu a kladením vencov. Učme sa z minulosti, aby sa znovu nezopakovala.

      Uvidíme sa tam spolu po divadelnom predstavení (štvrtok, 13. 11.).

     • Rysavá jalovica

     • Dňa 13. 11. (štvrtok) spolu s inými strednými školami zistíme, či sa Adam Krt naozaj polepšil a či máme takého herca, ako bol Jozef Kroner. Tešíme sa na kultúrny zážitok a štvrtáci to môžu použiť pri maturitách. Všetci sa stretneme o 8, 15 hod. pred kinom MIER.

     • Dni kresťanskej kultúry

     • Tieto dni sú adresované pre študentov 3.-4. ročníka gymnázií a stredných škôl, vysokoškolákov, mladých intelektuálov a umelcov, ktorí majú záujem hlbšie vniknúť do poznávania kresťanskej kultúry spojenej s duchovným životom. Ide o poskytnutie formácie v oblasti kresťanskej kultúry a duchovného života pre intelektuálne zameraných mladých ľudí. Tento druh formácie zabezpečuje Dr. Ľuboslav Hromják, ktorý bude mať väčšinu prednášok, avšak nebudú chýbať ani jeho hostia.

      A nebudeme chýbať ani my. Už sa tešíme.

    • Oblastné kolo recitačnej súťaže "Janko Silan, s nádejou hľadiaci".
     • Oblastné kolo recitačnej súťaže "Janko Silan, s nádejou hľadiaci".

     • Blahoželáme Katke Valasovej za 2. miesto a Matúšovi Olejníkovi za 1. miesto v oblastnom kole recitačnej súťaže a prajeme im čo najviac podobných umiestnení.