• Spestrenie hodín anglického jazyka

     • Sme veľmi vďační, že sme mohli mať úžasnú online hodinu anglického jazyka spojenú s native speakerom pánom Stephenom White z Americkej ambasády, ktorý nás obohatil o svoje skúsenosti a život z Hawaii a porozprával aj o klimatických zmenách. Následne sa žiaci zapojili do obohacujúcej diskusie.

     • Pokračovanie v dištančnom vzdelávaní

     • Vážení rodičia, milí žiaci,
      vzhľadom na to, že v dôsledku pandemickej situácie zostávajú od 8.2.2021 stredné školy v Košickom kraji na dištančnom vzdelávaní, so súhlasom nášho zriaďovateľa budú v dištančnom vzdelávaní pokračovať aj žiaci našej školy podľa doteraz platného rozvrhu hodín. Veríme, že po jarných prázdninách sa situácia zlepší a my sa stretneme v škole.
      Prajeme všetkým hlavne veľa zdravia, trpezlivosti a ochoty aj naďalej spolupracovať.

      Mgr. Otília Berková

     • Informácie o organizácii vyučovania od 11.1.2021

     • Na základe rozhodnutia ministra školstva SR  zo dňa  5. 1. 2021 s účinnosťou od 11. 1. 2021 sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie.

      Vyučovanie bude naďalej prebiehať dištančné  podľa doterajšieho rozvrhu.

      Bližšie informácie nájdete v kliknutím TU. 

                                                                    Mgr. Otília Berková, riaditeľka školy

     • Netradičné hodiny dejepisu

     • 17. decembra naši tretiaci a štvrtáci – maturanti z dejepisu mali možnosť nahliadnuť do Múzea holokaustu v Seredi prostredníctvom online prednášky. Tá mala názov Naftaliho príbeh a boli sme svedkami toho, čo prežil Žid Naftali ako mladý chlapec počas vojny. Prenasledovanie aj život v pracovnom tábore v Seredi. Naftaliho životný osud bol prerozprávaný jeho vlastným podaním.
      Dozvedeli sme sa viacero historických súvislostí pútavou formou. Súčasťou bola aj virtuálna prehliadka expozície múzea holokaustu a zaujímavé aktivity pre žiakov, ktoré si pripravil Mgr. Peter Vanko – metodik a lektor múzea. Pán Vanko pochválil žiakov za aktívnu účasť i zaujímavé otázky a podnety k téme. Snáď budeme môcť niekedy v budúcnosti navštíviť múzeum aj naživo.
      Aj na online hodinách sa nám podarilo naladiť sa sviatočne a predvianočne. Naši prváci aj druháci si na posledných hodinách dejepisu v tomto kalendárnom roku pripravili špeciálne tematicky aktuálne aktivity, pomocou ktorých sme si privodili predvianočnú atmosféru.
      Druháci si pripravili hodinu v štýle súťaže Piati proti piatim, súťažili rozdelení do viacerých družstiev. Veselo a neformálne sme sa dozvedeli kopec zaujímavých informácií o histórii Vianoc či o pôvode viacerých vianočných tradícií, napr. kedy a kým bola zložená „večná pieseň“ Tichá noc, odkedy a prečo sa zdobia vianočné stromčeky alebo čo bol historicky najväčší vianočný darček a kto ho daroval.
      Prváci si zasa prichystali zaujímavú prezentáciu, z ktorej sme sa dozvedeli napríklad symboliku adventného venca a sviečok na ňom, či napríklad aj to, odkedy a prečo jedávame na Vianoce šalát a rybu. Následne sme si vedomosti preskúšali v kvíze. Na záver sme sa porozprávali o zvykoch a tradíciách v našich rodinách.
      Mgr. Petra Hurajová

      Fotogaléria

     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • Na našej škole sa uskutočnila olympiáda v anglickom jazyku, na ktorej sa zúčastnili žiaci s výbornými komunikačnými schopnosťami v tomto jazyku.
      Výsledky v kategórii 2A:
      1. Matúš Tököly
      2. Sebastián Zumrik
      3. Natália Omastová
      Výsledky v kategórii 2B:
      1. Dominika Zekuciová
      2. Veronika Pronská, Radovan Marcinčin
      3. Viktória Legátová
      Do okresného kola postupujú Matúš Tököly a Dominika Zekuciová.
      Tešíme sa z vašich úspechov a gratulujeme.

      Fotogaléria

     • POKRAČUJEME V DIŠTANČNEJ VÝUČBE

     • Vážení rodičia, milí žiaci, kolegovia,
      podmienkou zmeny dištančného vzdelávania žiakov na prezenčné v zmysle Uznesenia vlády SR č. 760/2020, Vyhlášky č. 32/2020 ÚVZ SR a Rozhodnutia ministra školstva SR bola 70% účasť žiakov a jedného z rodičov na antigénovom testovaní na COVID-19. 
      Vzhľadom na nízke percento účastníkov (rodičov a plnoletých žiakov) na našom prieskume prostredníctvom Edupage, bude vzdelávanie žiakov pokračovať dištančnou formou.
      O príprave na otvorenie školy v januári 2021 Vás budeme včas informovať.

      Ďakujeme za pochopenie.
      Mgr. Otília Berková, riaditeľka školy

     • iBobor

     • Aj keď netradične, teda z domu (on line), ale predsa sa 18 našich žiakov zapojilo do medzinárodnej súťaže iBobor. Tomáš Vikiszály 4.A, Matej Marcinčin 2.A a Andrej Kalík 2.A získali 100% a zaradili sa medzi najlepších na Slovensku. Úspešnými riešiteľmi boli ešte Bruno Jakubov 4.A a Matúš Tököly 2.A. Všetkým srdečne blahoželáme. 

     • Piráti krásy

     • Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do už 7. ročníka recitačnej súťaže Piráti krásy, ktorá bola tentoraz zameraná na prednes úryvkov Svätého Písma. Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu prebiehala súťaž vo forme videonahrávok a naša druháčka Petra Olejníková obhájila svoje minuloročné prvenstvo a stala sa víťazkou diecézneho kola v 2. kategórii v prednese poézie, konkrétne 45. žalmu Pieseň pre Kráľa.

      Srdečne blahoželáme!

     • Turistická vychádzka

     • Dňa 9. októbra 2020 sme so žiakmi III.A uskutočnili prvú časť kurzu Ochrany života a zdravia.
      Absolvovali sme turistickú vychádzku v Tatrách, keďže počasie nám prialo, vychutnali sme si jesennú scenériu, aj prvý tatranský sneh. Načerpali sme energiu a silu do ďalších dní.

      Fotogaléria

     • POZOR ZMENA – DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE OD 12.10.2020

     • Milé kolegyne, kolegovia, vážení rodičia, milí žiaci,

       

      na základe dnešných prvotných informácií zverejnených na tlačovej besede ministra školstva SR  prechádzame od zajtrajšieho dňa, teda od 12.10.2020  na dištančnú formu vzdelávania.

      Opäť pripomínam, že ide o plnohodnotný vyučovací proces a účasť žiakov na tomto vzdelávaní je povinná podľa podmienok stanovených školou resp. vyučujúcimi. Po skúsenostiach z predchádzajúceho dištančného vzdelávania neúčasť žiakov na vyučovaní kvôli brigádam  nebude ospravedlnená.

      V pondelok 12.10.2020 bude každá trieda postupovať podľa rozvrhu hodín, tak, že vyučujúci pridelia žiakom úlohy cez Edupage.  

      Preto žiadam o zodpovedný prístup všetkých zainteresovaných strán, teda učiteľov, žiakov aj rodičov, aby sme vzájomnou spoluprácou a podporou zvládli toto obdobie.

      Podrobnejšie informácie k ďalšiemu postupu na našej škole budú zverejnené prostredníctvom Edupage po vydaní oficiálneho rozhodnutia MŠVVaŠ SR.

       

      Informácia pre žiakov:

      Žiaci, ktorí majú učebnice v škole sa skontaktujú so svojim triednym učiteľom a zajtra (12.10.2020) od 10:00 do 13:00 si vyzdvihnú veci v škole.

       

      Prajem všetkým hlavne veľa zdravia, síl a ochoty spolupracovať a zároveň Vás všetkých prosím o zjednotenie v modlitbe....

       

      Mgr. Otília Berková, riaditeľka školy

     • SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021

     •  

      Milí žiaci,

      slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční v stredu 02.09.2020 slávením svätej omše VENI SANTCE vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi so začiatkom o 8:15 hod.

      S triednymi učiteľmi sa stretnete pred školou o 8:00 hod., kde im odovzdáte vyplnené a podpísané tlačivá potrebné pred začiatkom školského roka v tomto mimoriadnom období.

      Po skončení svätej omše sa presunieme ku škole.

      Počas dňa sa správame podľa aktuálnych opatrení.

       

      Srdečne vás pozývame a tešíme sa na stretnutie….

       

                                                                                                         Mgr. Otília Berková, riaditeľka školy

     • Te Deum

     • Na sviatok sv. Petra a Pavla 29.júna sme ako každý rok ukončili slávnostným Te Deum vo farskom kostole uplynulý školský rok. Po karanténe sme sa opäť na chvíľu stretli aj v školských laviciach, bolo rozdané vysvedčenie a pani riaditeľka všetkým popriala príjemné a požehnané leto. Navštívili nás aj naši milí bývalí študenti, veľmi nás to vždy poteší... 

      Fotogaléria

     • Matematický klokan 2020

     • Naši žiaci sa aj tento rok zapojili do súťaže Klokan - najväčšej medzinárodnej matematickej súťaže na svete. Tento rok súťaž prebiehala online formou, kvôli mimoriadnej situácii. Z našej školy sa do tejto súťaže zapojilo 14 žiakov zo všetkých štyroch ročníkov v dvoch kategóriách. V kategórii Kadet G12 boli najúspešnejší žiaci Matej Marcinčin s percentilom 97,3% , Andrej Kalík s percentilom 77,9% a Samuel Vanko s percentilom 77,9%. V kategórii Junior G34 boli najúspešnejší Bruno Jakubov s percentilom 87,2% a Dominika Zekuciová
      s percentilom 73,6%. Všetkým úspešným riešiteľom gratulujeme.