• DUPKANÝ ČARDÁŠ
     • DUPKANÝ ČARDÁŠ

     • 16. mája sme sa stali súčasťou celoslovenského projektu a rekordu, ktorý súvisel s tancovaním dupkaného čardáša pri príležitosti vstupu SR do EÚ.

    • MEDZINÁRODNÁ PREHLIADKA UMELECKEJ ČINNOSTI
     • MEDZINÁRODNÁ PREHLIADKA UMELECKEJ ČINNOSTI

     • 24. a 25. 4. sa žiaci našej školy stretli v Košiciach so žiakmi iných cirkevných škôl a na Medzinárodnej prehliadke umeleckej činnosti cirkevných škôl  získali ocenenie a množstvo zážitkov a skúseností. Ďakujeme.

    • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
     • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

     • Hviezdoslavov Kubín je recitačná súťaž, ktorá má svoju históriu a záčastnil sa jej aj náš žiak Lukáš Frankovič, 4.B. V rámci krajského kola získal aj krásne ocenenie za najlepšiu dramaturgiu. Blahoželáme!

    • RODIČOVSKÉ SPOLOČENSTVO
     • RODIČOVSKÉ SPOLOČENSTVO

     • Triedne rodičovské spoločenstvá sa uskutočnia dňa 5. mája 2014 (pondelok) od 16,00 do 17,00 hod. v kmeňových triedach.

                                                   Riaditeľstvo školy

    • HODNOTIACA PEDAGOGICKÁ RADA
     • HODNOTIACA PEDAGOGICKÁ RADA

     • Hodnotiaca pedagogická rada za 3. štvrťrok školského roka 2013/14 sa uskutoční dňa 14. 4. 2014.


                                            Vedenie školy.

    • KRÍŽOVÁ CESTA - SPIŠSKÝ JERUZALEM
     • KRÍŽOVÁ CESTA - SPIŠSKÝ JERUZALEM

     • Tretí pôstny piatok, 21. marca, sme si vykonali pobožnosť krížovej cesty. Jej zvláštnosťou bolo miesto, na ktorom sme sa ju boli pomodliť. Bola to lúka naproti Spišskej Kapitule, zvaná Pažica, ktorá je súčasťou teritória zvaného Spišský Jeruzalem. Krátko po pol deviatej sme v dvoch autobusoch vyrazili spred školy a cesta sa nám vďaka spoločným rozhovorom ani nezdala polhodinová. Texty krížovej cesty čítali naši spolužiaci a počas presunov medzi zastaveniami zneli tóny a spevy nášho speváckeho zboru; ’Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym‘. Počasie nám vyšlo – slnko dodávalo príjemné teplo, no dosť ho tlmil nepríjemný búrlivý vietor. Po ukončení krížovej cesty na vrchole Kalvárie pri Kaplnke sv. kríža sme mali prestávku na občerstvenie a program pokračoval na Kapitule. Tam si na nás našiel čas absolvent nášho gymnázia, Lukáš Stolárik, ktorý sa už čochvíľa stane diakonom. Sprevádzal nás kapitulským cintorínom, kde sme na hrob Štefana Mišíka položili veniec a zotrvali v modlitbe za jeho dušu ako aj za dušu vedľa pochovaného spišského biskupa Mons. Františka Tondru. Lukáš nás potom vzal do vnútra Katedrály sv. Martina i do katakomb a poskytol nám vyčerpávajúci výklad interiéru, pričom sme mali možnosť uctiť si tu uložené relikvie svätých a  blahoslaveného Jána Pavla II. O trinástej sme sa vrátili  domov posilnení na duchu s pocitom zmysluplne stráveného dopoludnia.

    • ŠPORTOVÉ POPOLUDNIA
     • ŠPORTOVÉ POPOLUDNIA

     • Športové popoludnia

      24.2.2014 (pondelok)  – Futbalový turnaj

      25.2.2014 (utorok) – Volejbalový turnaj

      Organizátor: Bc. Dávid Lesňák

      Spoluorganizátori: Pavol Zmuda, Michal Dzurilla

      Športové podujatie umožnili a podporili: pán riaditeľ Mgr. Ján Stuhlák a pán dekan ThLic. Anton Mišek

      V pondelok sa uskutočnil na Cirkevnom gymnáziu futbalový turnaj, na ktorom sa mohli zúčastniť všetci študenti cirkevného  gymnázia. Turnaj sa uskutočnil 24.2.2014 a začal sa  o 14:00, skončil o 16:00. Na turnaji sa zúčastnilo 5 tímov, v jednom tíme hrali dokonca dve študentky, ako jediné zastupovali na turnaji nežnejšie pohlavie, s nimi bol v tíme ich tunajší praktikant. Turnaj bol otvorený samotným pánom riaditeľom a modlitbou pána kaplána Mgr. Pavla Garbiara, ktorý na gymnáziu vyučuje náboženstvo. Na turnaji sa podával vďaka dvom „hosteskám“ Zuzke Švandovej a Dominike Koňakovej teplý čaj, k dispozícii bolo aj sladké občerstvenie a dobrú náladu študentom udržiavala skvelá hudba.

      V utorok sa uskutočnil volejbalový turnaj, ktorý mal podobný priebeh ako ten futbalový, začínal sa v tom istom čase, trval rovnako dlho a dokonca aj zúčastnených tímov bol rovnaký počet, čiže 5. Pre študentov bol nepochybne jednou z najväčších „atrakcií“ turnaja zúčastnenie tímu, ktorý bol zložený z učiteľov učiacich na tomto gymnáziu. Študenti si mali možnosť zmerať svoje „volejbalové sily“ s ich pedagógmi. Pripomínalo to jeden skvelý film: „The Longest yard“ alebo (Trestná lavica), kde sa na futbalovom zápase zúčastnili väzni z väznice proti svojim dozorcom.

      Samozrejme, obidva turnaje sa zaobišli bez zranení, študenti aj pedagógovia zachovali športového ducha a všetci sa skvelo zabavili.

      Vyhodnotenie turnajov spočívalo v tom, že každý zúčastnený tím dostal balík cukríkov a nepochybne najväčšou motiváciou zúčastniť sa turnaja bola prvá cena v podobe výstupu na kostolnú vežu v Spišskej Novej Vsi, ktorá je so svojimi 87 m najvyššou kostolnou vežou v strednej Európe. Prvá cena bola sponzorovaná pánom dekanom Antonom Mišíkom, ktorý tiež vyučuje náboženstvo na gymnáziu.

      Príloha: Fotoalbum