• Olympiáda v anglickom jazyku

     • Na našej škole sa uskutočnila olympiáda v anglickom jazyku, na ktorej naši šikovní žiaci mohli ukázať svoju schopnosť komunikovať v anglickom jazyku. V kategórii 2A sa na 1. mieste umiestnil Matúš Tököly, na 2.mieste Matej Marcinčin a na 3.mieste Veronika Pronská.
      V kategórii 2B sa na 1.mieste umiestnil Kristián Sabol, na 2.mieste Radovan Marcinčin a na 3. mieste sa umiestnili Bruno Jakubov a Dávid Onufer. Gratulujeme a postupujúcim žiakom do okresného kola želáme veľa šťastia.

     • Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

     • V súlade s §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a § 3 ods. 10  vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach a organizácii školského roka na ZŠ, na SŠ, na ZUŠ, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v znení neskorších predpisov Vám týmto oznamujeme, že riaditeľka Cirkevného gymnázia Štefana Mišíka, Radničné námestie 271/8, 052 01 Spišská Nová Ves udeľuje dňa 13. 12. 2019 (piatok) riaditeľské voľno žiakom Cirkevného gymnázia Štefana Mišíka, Radničné námestie 271/8, 052 01 Spišská Nová Ves z dôvodu aktualizačného vzdelávania  pedagogických zamestnancov.

     • Exkurzia Viedeň

     • Pokračujeme v našej tradícii predvianočnej exkurzie do niektorej z blízkych metropol, tento rok sme navštívili Viedeň. Po ceste sme sa zastavili v L.Mikuláši v múzeu ochrany prírody, v Černovej, Na hore Butkov a po prenocovaní v Bratislave sme nasledujúci deň strávili vo Viedni, v prírodovednom aj umelecko-historickom múzeu, v centre mesta, prezreli sme si krásy kostolov a v jednom z nich - Maria am Gestade - sme slávili sv. omšu. Záver patril návšteve vychýrených viedenských vianočných trhov. Unavení, ale obohatení sme sa vo večerných hodinách vrátili domov.

      Fotogaléria

     • Deň študentstva

     • Pri príležitosti Dňa študentstva, ktorý je zároveň Dňom boja za slobodu a demokraciu, ocenil primátor mesta P. Bečarik úspešných žiakov a študentov mesta Spišská Nová Ves. Za našu školu boli nominovaní Katka Pacáková za vytvorenie dramatickej scénky a víťazstvo kolektívu vtedajšej I. A v celoslovenskej súťaži Jazykový kvet a Radovan Marcinčin za účasť vo finálovom kole celoslovenskej esejistickej súťaže Sofia. Obom srdečne blahoželáme!

     • Duchovné cvičenia pre štvrtákov

     • V minulých dňoch sa naši štvrtáci zúčastnili pravidelných duchovných cvičení, tentokrát v kláštore Komunity Blahoslavenstiev v Okoličnom. Okrem duchovného programu pod vedením p.kaplána Martina Bartoša navštívili aj rodný dom Milana Rúfusa v neďalekej Závažnej Porube a plní duchovných zážitkov sa po troch dňoch vrátili domov.

      Fotogaléria

     • Akadémia o Štefanovi Mišíkovi na Hnilci

     • 29.októbra 2019 sa naša škola vydala na návštevu dedinky Hnilec, kde sme si v miestnom kostole pripomenuli 100. výročie úmrtia kňaza Štefana Mišíka, po ktorom nesie naša škola meno. Sv. omšu pre nás a miestnych farníkov odslúžil vdp. dekan Gallik a po nej sme pripravili slávnostnú akadémiu, pásmo hovoreného slova, piesní a obrazovú prezentáciu s videonahrávkami, tzv. dokudrámu. Nakoniec sme si prezreli faru, kde Štefan Mišík pôsobil vyše 40 rokov.

      Fotogaléria

     • Dni kresťanskej kultúry

     • 25.10. 2019 sa v Spišskej Kapitule uskutočnil VI.ročník Dní kresťanskej kultúry na tému Význam sv. Cyrila a Metoda na Slovensku. Ďakujeme za obohacujúce prednášky HEDr.Ľuboslavovi Hromjákovi, hlavnému organizátorovi, a vdp. Petrovi Matisovi. Pozdraviť nás prišiel aj o.biskup Štefan Sečka.Po skončení sme sa spolu s pánom dekanom Gallikom pomodlili pri hrobe o.biskupa Františka Tondru, zakladateľa nášho gymnázia a pri hrobe kňaza Štefana Mišíka, nášho patróna. 

      Fotogaléria

     • Imatrikulácie prvákov

     • Vážení spolužiaci, bývalí spolužiaci, kamaráti a priatelia školy.
      Ako každý rok, ani teraz nás neobíde milá povinnosť uvítať do nášho školského kolektívu nových spolužiakov. Nebudú to však mať jednoduché. Naši tretiaci si pre nich pripravili súbor úloh, aby si preverili, či sú toho hodní. Ak chcete spoznať našich nových prvákov, poprípade aj okúsiť niečo zo školskej atmosféry, radi vás uvidíme už tento UTOROK 29.11.2019 v priestoroch spoločenskej sály geologického ústavu, kde sa táto slávnosť uskutoční o 18:00. Cena lístka na toto podujatie je 2€. Všetci ste srdečne pozvaní!

     • NDBA CUP v basketbale

     • V dňoch 17.-18.92019 sme sa zúčastnili netradičného diecézneho basketbalového turnaja - NDBA CUP v Dolnom Kubíne, v ktorom sme odohrali 5 zápasov so súpermi z Dolného Kubína, Strarej Ľubovne, Prešova, Ružomberkom. Chlapci mali pravé súťažné nasadenie a napokon obsadili 5 miesto. Bolo to nielen o basketbale, ale aj o duchovnom  a spoločenskom stretnutí škôl v diecéze. Dúfajme, že sa to ešte zopár krát zopakuje, pretože chlapci nadobudli nové skúseností aj kamarátstva so svojimi rovesníkmi z iných škôl.

      Fotogaléria

     • Milión detí sa modlí ruženec

     • V piatok 18.októbra sa sa aj my pripojili k medzinárodnej iniciatíve Milión detí sa modlí ruženec. Pod vedením pána kaplána Martina Bartoša sme sa spolu celá škola pomodlili Ruženec svetla za mier a pokoj vo svete.

      Fotogaléria

     • Akadémia veľkých diel

     • Od októbra sa na našej škole organizuje Akadémia veľkých diel, zaujímavý projekt Kolégia A. Neuwirtha pre stredoškolákov, ktorých zaujíma umenie a chcú o ňom diskutovať. Učíme sa vnímať myšlienky veľkých autorov, schované v príbehoch, obrazoch, hudbe a filmoch a rozvíjame kritické myslenie, schopnosť argumentovať a viesť diskusiu. Interpretujeme diela takých velikánov západnej civilizácie, ako sú Sokrates, Čechov, Van Gogh, Vivaldi..

      Fotogaléria

     • Prednáška o Štefanovi Mišíkovi

     • Tohto roku si pripomíname 100. výročie smrti patróna našej školy, Štefana Mišíka. Pri tejto príležitosti sme medzi nami privítali Mons. ThDr. Alojza Frankovského, PhD. Oboznámil nás s touto významnou osobnosťou slovenských cirkevných dejín a naši študenti mali tak možnosť sa bližšie zoznámiť so životom a dielom Štefana Mišíka. 

      Fotogaléria

     • Biela pastelka

     • Aj tento rok sme sa zapojili do charitatívnej zbierky  Biela pastelka v uliciach nášho mesta. Naše dobrovoľníčky vyzbierali pre Úniu nevidiacich a slabozrakých finančný obnos 132€ a aj tak prispeli k zlepšovaniu podmienok života našich znevýhodnených spoluobčanov. Ďakujeme.

     • Výstava Štefánik

     • „Veriť, milovať, pracovať.“  Sto rokov bez Štefánika – výstava v Múzeu Spiša

      Pri príležitosti 100. výročia tragického úmrtia významného slovenského politika, diplomata, astronóma, generála či cestovateľa Milana Rastislava Štefánika Múzeum Spiša pripravilo výstavu, ktorá pokrýva takmer všetky etapy jeho života i kariéry. 
      Naši žiaci sa v rámci dejepisného vyučovania zúčastnili tejto výstavy, kde sa oboznámili s mnohými zaujímavými a podnetnými informáciami o velikánovi našich dejín, ktorého nedávno občania v celonárodnej ankete zvolili za najväčšieho Slováka. Výstava pomocou fotografií, kníh a mnohých ďalších predmetov (vrátane osobných predmetov Štefánika) približuje jeho pomerne krátky, no veľmi pohnutý život. Žiaci sa dozvedeli zaujímavosti zo súkromného aj profesionálneho života. Pozreli si doteraz málo známe fotografie zo súkromného archívu. Matka M. R. Štefánika Albertína Štefániková prežila posledné roky života v Spišskej Novej Vsi. Ďalší Štefánikovi príbuzní žili taktiež na Spiši.
      Milan Rastislav Štefánik – „malý veľký muž“ (ako ho zvykli nazývať pre jeho nižší vzrast) nás môže inšpirovať aj v súčasnosti aktívnym prístupom k životu, pracovitosťou a skromnosťou. Svoje odhodlanie najlepšie vyjadril sám slovami: „Ja s udivením norím sa do vesmíru a snažím sa určiť v ňom súradnice mojej duše.“

      Fotogaléria

     • Bedminton

     • Dňa 8.10.2019 sa konalo okresné kolo v bedmintone žiakov,  ktorého sa zúčastnili aj žiaci nášho gymnázia. Chlapci aj dievčatá sa museli  potrápiť so silnými súpermi  a zhodne obsadili konečné 8. miesto.

      Fotogaléria

     • Plavecká štafeta

     • Dňa 4.10.2019  v rámci projektu ,,Európsky týždeň športu 2019" sa konala na plavárni v Spišskej Novej Vsi plavecká štafeta, ktorej sa zúčastnili aj žiaci nášho gymnázia. Spolu odplávali 1200 m a umiestnili sa tak na 6. mieste. Najlepší čas dosiahol Jozef Širila, ktorý v kategórií na 50 m voľným spôsobom obsadil 2. miesto. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa športových úspechov.

      Fotogaléria

     • Cezpoľný beh

     • Dňa 27.9.2019 sa konali okresné majstrovstvá v cezpoľnom behu žiakov SŠ. Zúčastnili sa ho aj žiaci nášho gymnázia v zložení Timotej Krupa, Benjamín Gradžilo, Michal Gibala, Dávid Findura, Marcel Kotrady, kde prvý menovaný obsadil 5. miesto. V kategórií družstiev sme obsadili pekné 3. miesto. Chlapcom blahoželáme a prajeme veľa športových úspechov.

      Fotogaléria

     • Celoškolské a triedne združenie rodičov

     • Pozývame Vás na celoškolské rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v utorok dňa 24.09.2019 o 16.30 v aule školy (1.poschodie, číslo dverí 211).

      Následne bude pokračovať triedne rodičovské združenie.

     • Jazykový kvet – 1. miesto

     • Dňa 14. 06. 2019 sa uskutočnilo celoslovenské kolo súťaže Jazykový kvet v Nitre. Žiaci I.A triedy našej školy získali 1. miesto v talianskom jazyku v kategórii vlastná tvorba drámy. Vytvorili scénku v talianskom jazyku s hlbokou myšlienkou s názvom „ Il giorno attraverso gli altri occhiali “ („ Deň cez iné okuliare “), čím ukázali svoju tvorivosť a schopnosť komunikovať v talianskom jazyku, hoci sa tento jazyk učia iba od septembra. Sme na nich veľmi hrdí, ako krásne reprezentovali našu školu.