• Okresné kolo Olympiády z nemeckého jazyka
     • Okresné kolo Olympiády z nemeckého jazyka

     • Srdečne blahoželáme Valérii Harnišovej, žiačke IV.A triedy, k úspešnemu riešeniu a obsadeniu 2. miesta na okresnom kole Olympiády z nemeckého jazyka, ktoré sa konalo dňa 11. 1.2016. 

     • Novoročný vinš

     • Nech Božie požehnanie a radosť života naplní každý váš deň,

      nech vaša rodina nespozná v budúcom roku súženie starostí a problémov.

      Nech vaše príbytky navštívi šťastie, láska a zdravie, ktoré vás budú sprevádzať každým vašim krokom.

      Praje Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka

     •  

      Celý kolektív Cirkevného gymnázia Štefana Mišíka v SNV Vám praje pokojom požehnané vianočné sviatky.

    • Vianočná besiedka
     • Vianočná besiedka

     • V posledný deň pred vianočnými prázdninami si naši žiaci pripravili zaujímavý program a spoločné predvianočné posedenie. Aj týmto spôsobom sme si vzájomne popriali šťasné a požehnané vianočné sviatky a šťastný a úspešný nový rok.

         

    • Predvianočná exkurzia v Prahe
     • Predvianočná exkurzia v Prahe

     • V závere roka, v dňoch 10.-12.  Decembra, sa uskutočnila duchovno-poznávacia exkurzia do predvianočnej Prahy. Boli to dva plné dni úžasnej atmosféry, vychutnali sme si nielen vianočné trhy s ich vôňou, ale aj architektonické krásy stovežatej Prahy v celej svojej nádhere, Hradčany, Malú Stranu, Vyšehrad, Staromestské námestie s orlojom, navštívili sme Pražské Jezuliatko, Loretu

      s jej zvonkohrou a v neposlednom rade Národnú galériu s jej umeleckými skvostami. Mali sme to šťastie, že sme mohli zhliadnuť výstavu monumentálnych obrazov Alfonza Muchu Slovanská epopeja, ktorá v nás zanechala hlboký dojem.

       Veľmi radi sa tam opäť vrátime!

                   

       

     • Deti deťom .....

     • Naši šikovní druháci v spolupráci so Spišskou katolíckou charitou pripravili pre detičky zo sociálne slabších rodín perfektnú mikulášsku oslavu, veľmi im ďakujeme a teší nás to....

            

    • Čas adventu
     • Čas adventu

     • Menšia spomienka na posvetenie adventných vencov za spoločnej vrúcnej motlitby.....

          

     • Výborný zápas našich chlapcov proti Krompachom...výhra 5:0!

      Blahoželáme

    • Zážitkové vyučovanie v Košiciach
     • Zážitkové vyučovanie v Košiciach

     • Aj takto netradične a zaujímavo môže prebiehať vyučovanie - zbieraním osobných skúseností a zážitkov. Navštívili sme interaktívne expozície v SteelParku, Planetárium a Sieň výbojov v Technickom múzeuu a deň sme zavŕšili kultúrnym zážitkom v podobe baletu Labutie jazero  v Štátnom divadle Košice.

     • Diecézne kolo súťaže Piráti krásy

     • Srdečne blahoželáme našim Pirátom krásy, ktorí v diecéznom kole recitačnej súťaže zvíťazili vo svojich kategóriách! Matúš Olejník a Michael Blaško, ste super!

           

      A tu sú naši víťazi.....

    • Imatrikulácie 2015
     • Imatrikulácie 2015

     • Srdečne všetkých pozývame na slávnostnú Imatrikuláciu našich prvákov, ktorá sa bude konať 13. novembra o 17.00 v budove našej školy.

       

      A takto sme zimatrikulovali.....smiley

       

     • Piráti krásy

     • 28. októbra sa konalo oblastné kolo recitačnej súťaže Piráti krásy, ktorú organizuje DKÚ a ktorá je venovaná prednesu poézie a prózy z diela básnikov Katolíckej moderny. Špeciálnu kategóriu tvorili texty písané pre o.b. Jána Vojtaššáka, ktorého 60. výročie smrti sme si nedávno pripomenuli. Našim študentom - Matúšovi Olejníkovi a Michaelovi Blaškovi - sa darilo výborne, v dvoch kategóriách zvíťazili a postupujú tak do diecézneho kola. Blahoželáme!

     • Dni kresťanskej kultúry na Spiši

     • Trinásť našich študentov sa v dňoch 27.-28.októbra zúčastnilo už 2. ročníka Dní kresťanskej kultúry, ktoré organizuje HEDr. Ľuboslav Hromjak na Spišskej Kapitule. Okrem podnetných a zaujímavých prednášok na tému mučeníctva vo výtvarnom umení si mohli prezrieť a vypočuť odborný výklad o Katedrále sv. Martina a biskupskom paláci. Obohacujúca bola aj prednáška o novodobom mučeníkovi o. b. Jánovi Vojtaššákovi. Všetci sa už tešia na ďalší ročník.

     • Môj pohyb v EÚ...

     • Sme súčasťou EÚ, no mnohé informácie či fakty nás často zaskočia a nevieme si s nimi poradiť. Preto sme oslovili Ing. Petra Malatinského z EUROPE DIRECT SNV, aby nám objasnil práva a fungovanie EÚ. Prednáška sa konala 28.10. v rámci Seminára z občianskej náuky a žiakov zaujala, no hlavne prakticky vyzbrojila do života, keďže sme sa venovali aj otázke práce či štúdia v krajinách EÚ. Ďakujeme za príjemné posedenie.

     • Divadelné umenie: Kam sme sa to dostali?

     • Divadlo žije! Týmito slovami sa končilo predstavenie v Spišskom divadle, ktoré spríjemnilo tretiakom deň pred jesennými prázdninami. Edukačný projekt o spoznávaní divadla-  DIVADLO V KOCKE: Kam sme sa to dostali?-  žiakov zaujal, pobavil i poučil. Tešíme sa na ďalší umelecký zážitok.