• Finančná olympiáda
     • Finančná olympiáda

     • Naša škola sa tento rok zúčastnila súťaže finančnej gramotnosti pre stredné školy. Vedomostná súťaž ponúka šancu mladým ľuďom otestovať a následne si porovnať základné finančné vedomosti, vďaka ktorým sa v živote určite nestratia a budú sa vedieť efektívne orientovať pri riadení svojich financií. Súťaže sa zúčastnili žiaci všetkých stredných škôl a gymnázií na Slovensku, pričom do II. kola súťaže postúpilo len 500 najlepších. Z našej školy postúpili Denis Čuchran (4.A) a Jana Balúchova (3.A), ktorým srdečne blahoželáme. 

    • Juvenes Translatores
     • Juvenes Translatores

     • 13 škôl zo Slovenska dostalo v šk. roku 
      2014/2015 možnosť zúčastniť sa medzinárod-
      nej prekladateľskej súťaže JUVENES TRANS-
      LATORES. 
      Naše gymnázium bolo jedným z nich a spolu 
      s ostatnými školami všetkých členských štátov 
      EU žiaci prekladali anglický text s genealogickou 
      témou.Ich práce boli posudzované profesionálny-
      mi tlmočníkmi pracujúcimi pre európsky parlament
       a iné inštitúcie EU.
      Naši žiaci získali za svoj výkon Certifikát účasti udele-
      ný Európskou komisiou.

       

      Srdečne blahoželáme!

     • Patróni čistoty

     • Naša škola v spolupráci s mestom Spišská Nová Ves a farnosťou Spišská Nová Ves si vzala pod patronát užšie centrum mesta, kde sa bude snažiť so svojimi žiakmi zabezpečovať a udržiavať jeho čistotu a tak zvýraznilť výnimočnosť a krásu najväčšieho námestia šošovkovitého typu na Slovensku. Podrobnosti viď v navigácii "Za čisté mesto".

    • Jarné prázdniny
     • Jarné prázdniny

     • Príjemné prežitie jarných prázdnin všetkým žiakom školy a dovoleniek zamestnancom želá riaditeľstvo školy.

     • Deň otvorených dverí

     •     Pozývame žiakov, rodičov i ostatnú širokú verejnosť na Deň otvorených dverí,ktorý sa uskutoční  dňa 13. 2. od 9,00 hod. v priestoroch školy.                                                                                                                                                                          Príďte sa na vlastné oči presvedčiť o materiálnom, technickom a metodicko-organizačnom vybavení školy, spoznajte tabletovú triedu, informatické triedy, chemické laboratórium, interaktívne tabule v každej miestnosti i študentskú odpočinkovú miestnosť a veľa ďalšieho.                                                                                                                                                                                    Nie reči, naši žiaci a vlastné oči Ťa presvedčia!

       

     • RUŽENEC NAŽIVO Z RÁDIA LUMEN SO ŽIAKMI ŠKOLY

     • Pripoj sa aj Ty vo štvrtok (15. januára) spolu s našimi žiakmi v rádiu Lumen a žiakmi a učiteľmi z nášho gymnázia k modlitbe sv. ruženca o 11,10 hodine.

       

      Pozri: Fotoalbum/2014_2015/S ružencom na perách

     • Malým a bezbranným

     • Ďakujeme našim žiakom, ktorí pripravili Mikuláša pre deti zo Slovenskej katolíckej charity a deti zo sociálne slabších rodín. Pekný program, milé slovo a množstvo obohacujúcich zážitkov na oboch stranách sú výsledkami týchto stretnutí spoločenstiev. A najkrajšou odmenou bol úsmev v detských očiach, ktorý sa nedá nahradiť ničím. Pokojné prežitie vianočných sviatkov vám želá vaša škola.

    • Riaditeľské voľno
     • Riaditeľské voľno

     • Podľa § 150, ods. 5 Zákona č. 245/2008 Zb. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľujem na deň 19. december 2014 (piatok) riaditeľské voľno žiakom z prevádzkových dôvodov.

      Príjemné prežitie predĺžených vianočných prázdnin.

      Riaditeľ školy

     • Beseda o neznámych spravodlivých

     • O tom, kam môže viesť ľudská zloba, nenávisť a závisť paralelne s ľudskou hlúposťou a nevedomosťou sme sa dozvedeli v besede o politických procesoch z 50. rokov s priamym aktérom a človekom, ktorý to zažil na vlastnej koži, Nespravodlivo odsúdený bývalým režimom, vtedy mladý človek, ktorý sa dostal do Jáchymova dva roky po skončení gymnaziálneho štúdia. Pokora v jeho hlase nám jasne dávala najavo, že také niečo už nemôžeme dopustiť a od mladej generácie závisí, v akom spoločenstve a spoločnosti budeme žiť.

    • Ružomberok - Bratislava - Viedeň
     • Ružomberok - Bratislava - Viedeň

     • Pozrite si fotografie, čo všetko zažili žiaci a učitelia školy na duchovno-poznávacej exkurzii Ružomberok - Bratislava - Viedeň v posledných novembrových dňoch.

    • Juvenes translatores
     • Juvenes translatores

     • Usilovne pracovali, čakáme už iba na výsledky. Držíme im palce, nech im to z vybratých trinástich škôl zo Slovenska dopadne čo najlepšie. No asi najdôležitejšia je skúsenosť, ktorú títo žiaci získali a budúcoročné maturity zvládnu bez problémov. 

    • Triedne rodičovské spoločenstvo
     • Triedne rodičovské spoločenstvo

     • Triedne rodičovské spoločenstvá sa uskutočnia dňa 9. 12. (utorok) o 16,00 hod. v kmeňových triedach. Ich trvanie je do 17,30 hod. Pozývame všetkých rodičov na posledné spoločenstvo v tomto kalendárnom roku a zároveň aj posledné rodičovské pred polročnou klasifikáciou, dokedy je možné ešte popracovať na známkach pri polročných vysvedčeniach.

      Vedenie školy.