• Pokračovanie v dištančnom vzdelávaní

     • Vážení rodičia, milí žiaci,
      vzhľadom na to, že v dôsledku pandemickej situácie zostávajú od 8.2.2021 stredné školy v Košickom kraji na dištančnom vzdelávaní, so súhlasom nášho zriaďovateľa budú v dištančnom vzdelávaní pokračovať aj žiaci našej školy podľa doteraz platného rozvrhu hodín. Veríme, že po jarných prázdninách sa situácia zlepší a my sa stretneme v škole.
      Prajeme všetkým hlavne veľa zdravia, trpezlivosti a ochoty aj naďalej spolupracovať.

      Mgr. Otília Berková