• Olympiáda v anglickom jazyku

     • Na našej škole sa uskutočnila olympiáda v anglickom jazyku, na ktorej sa zúčastnili žiaci s výbornými komunikačnými schopnosťami v tomto jazyku.
      Výsledky v kategórii 2A:
      1. Matúš Tököly
      2. Sebastián Zumrik
      3. Natália Omastová
      Výsledky v kategórii 2B:
      1. Dominika Zekuciová
      2. Veronika Pronská, Radovan Marcinčin
      3. Viktória Legátová
      Do okresného kola postupujú Matúš Tököly a Dominika Zekuciová.
      Tešíme sa z vašich úspechov a gratulujeme.

      Fotogaléria

     • POKRAČUJEME V DIŠTANČNEJ VÝUČBE

     • Vážení rodičia, milí žiaci, kolegovia,
      podmienkou zmeny dištančného vzdelávania žiakov na prezenčné v zmysle Uznesenia vlády SR č. 760/2020, Vyhlášky č. 32/2020 ÚVZ SR a Rozhodnutia ministra školstva SR bola 70% účasť žiakov a jedného z rodičov na antigénovom testovaní na COVID-19. 
      Vzhľadom na nízke percento účastníkov (rodičov a plnoletých žiakov) na našom prieskume prostredníctvom Edupage, bude vzdelávanie žiakov pokračovať dištančnou formou.
      O príprave na otvorenie školy v januári 2021 Vás budeme včas informovať.

      Ďakujeme za pochopenie.
      Mgr. Otília Berková, riaditeľka školy