• Novinky

      • Turistická vychádzka

      • Dňa 9. októbra 2020 sme so žiakmi III.A uskutočnili prvú časť kurzu Ochrany života a zdravia.
       Absolvovali sme turistickú vychádzku v Tatrách, keďže počasie nám prialo, vychutnali sme si jesennú scenériu, aj prvý tatranský sneh. Načerpali sme energiu a silu do ďalších dní.

       Fotogaléria

      • POZOR ZMENA – DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE OD 12.10.2020

      • Milé kolegyne, kolegovia, vážení rodičia, milí žiaci,

        

       na základe dnešných prvotných informácií zverejnených na tlačovej besede ministra školstva SR  prechádzame od zajtrajšieho dňa, teda od 12.10.2020  na dištančnú formu vzdelávania.

       Opäť pripomínam, že ide o plnohodnotný vyučovací proces a účasť žiakov na tomto vzdelávaní je povinná podľa podmienok stanovených školou resp. vyučujúcimi. Po skúsenostiach z predchádzajúceho dištančného vzdelávania neúčasť žiakov na vyučovaní kvôli brigádam  nebude ospravedlnená.

       V pondelok 12.10.2020 bude každá trieda postupovať podľa rozvrhu hodín, tak, že vyučujúci pridelia žiakom úlohy cez Edupage.  

       Preto žiadam o zodpovedný prístup všetkých zainteresovaných strán, teda učiteľov, žiakov aj rodičov, aby sme vzájomnou spoluprácou a podporou zvládli toto obdobie.

       Podrobnejšie informácie k ďalšiemu postupu na našej škole budú zverejnené prostredníctvom Edupage po vydaní oficiálneho rozhodnutia MŠVVaŠ SR.

        

       Informácia pre žiakov:

       Žiaci, ktorí majú učebnice v škole sa skontaktujú so svojim triednym učiteľom a zajtra (12.10.2020) od 10:00 do 13:00 si vyzdvihnú veci v škole.

        

       Prajem všetkým hlavne veľa zdravia, síl a ochoty spolupracovať a zároveň Vás všetkých prosím o zjednotenie v modlitbe....

        

       Mgr. Otília Berková, riaditeľka školy

   • Kontakty

    • Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka
    • gym.misika@gmail.com
    • 0915 930494 - Riaditeľ školy
    • Radničné námestie 271/8 , 052 01 Spišská Nová Ves Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje