• Výsledky prijímacieho konania do 1.roč. štvorročného štúdia v šk. roku 2020/2021

     • Výsledky prijímacieho konania nájdete kliknutím TU.

      Žiak je identifikovaný podľa číselného kódu, ktorý mu bol pridelený pri prijímacích skúškach a bol mu doručený s rozhodnutím.

      Vzhľadom na súčasnú situáciu žiadam uchádzačov, ktorí sú prijatí na štúdium, aby na adresu gym.misika@gmail.com obratom oznámili prípadné nenastúpenie na štúdium. Uvoľnené miesta poskytneme ďalším záujemcom.

      Ďakujem za pochopenie.


      Mgr. Otília Berková, riaditeľka školy


    • Prijímacie konanie pre 1. ročník v šk roku 2020/21
     • Prijímacie konanie pre 1. ročník v šk roku 2020/21

     • Milí rodičia, milí uchádzači o štúdium na našej škole,

      na základe pokynov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zverejňujeme kritéria pre prijatie žiakov do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021. Nájdete ich TU (kliknite)

      Všetky potrebné informácie a termíny sú uvedené vo všeobecných usmerneniach tohto zverejneného dokumentu alebo podrobnejšie na stránke Ministerstva školstva (kliknite TU).

      Potvrdenie o nástupe do školy  nájdete kliknutím TU.