•  

      Celý kolektív Cirkevného gymnázia Štefana Mišíka v SNV Vám praje pokojom požehnané vianočné sviatky.

    • Vianočná besiedka
     • Vianočná besiedka

     • V posledný deň pred vianočnými prázdninami si naši žiaci pripravili zaujímavý program a spoločné predvianočné posedenie. Aj týmto spôsobom sme si vzájomne popriali šťasné a požehnané vianočné sviatky a šťastný a úspešný nový rok.

         

    • Predvianočná exkurzia v Prahe
     • Predvianočná exkurzia v Prahe

     • V závere roka, v dňoch 10.-12.  Decembra, sa uskutočnila duchovno-poznávacia exkurzia do predvianočnej Prahy. Boli to dva plné dni úžasnej atmosféry, vychutnali sme si nielen vianočné trhy s ich vôňou, ale aj architektonické krásy stovežatej Prahy v celej svojej nádhere, Hradčany, Malú Stranu, Vyšehrad, Staromestské námestie s orlojom, navštívili sme Pražské Jezuliatko, Loretu

      s jej zvonkohrou a v neposlednom rade Národnú galériu s jej umeleckými skvostami. Mali sme to šťastie, že sme mohli zhliadnuť výstavu monumentálnych obrazov Alfonza Muchu Slovanská epopeja, ktorá v nás zanechala hlboký dojem.

       Veľmi radi sa tam opäť vrátime!

                   

       

     • Deti deťom .....

     • Naši šikovní druháci v spolupráci so Spišskou katolíckou charitou pripravili pre detičky zo sociálne slabších rodín perfektnú mikulášsku oslavu, veľmi im ďakujeme a teší nás to....

            

    • Čas adventu
     • Čas adventu

     • Menšia spomienka na posvetenie adventných vencov za spoločnej vrúcnej motlitby.....

          

     • Výborný zápas našich chlapcov proti Krompachom...výhra 5:0!

      Blahoželáme

    • Zážitkové vyučovanie v Košiciach
     • Zážitkové vyučovanie v Košiciach

     • Aj takto netradične a zaujímavo môže prebiehať vyučovanie - zbieraním osobných skúseností a zážitkov. Navštívili sme interaktívne expozície v SteelParku, Planetárium a Sieň výbojov v Technickom múzeuu a deň sme zavŕšili kultúrnym zážitkom v podobe baletu Labutie jazero  v Štátnom divadle Košice.

     • Diecézne kolo súťaže Piráti krásy

     • Srdečne blahoželáme našim Pirátom krásy, ktorí v diecéznom kole recitačnej súťaže zvíťazili vo svojich kategóriách! Matúš Olejník a Michael Blaško, ste super!

           

      A tu sú naši víťazi.....

    • Imatrikulácie 2015
     • Imatrikulácie 2015

     • Srdečne všetkých pozývame na slávnostnú Imatrikuláciu našich prvákov, ktorá sa bude konať 13. novembra o 17.00 v budove našej školy.

       

      A takto sme zimatrikulovali.....smiley