• LETNÉ PRÁZDNINY
     • LETNÉ PRÁZDNINY

     • Príjemné, pokojné a slnečné prežitie letných prázdnin všetkým žiakom a zamestnancom školy praje vedenie školy. Opálení, oddýchnutí a plní zážitkov sa stretneme v novom školskom roku 2015/2016 dňa 2. septembra o 8,00 hod. v škole.

      Slávnostná svätá omša za úspešný nový školský rok sa uskutoční 2. septembra o 8,15 hod.

      S tými, čo chceli mať komisionálne skúšky, sa stretneme od 26. do. 28 augusta 2015. 

       

                                                                                                         Vedenie školy

            

     • Záver školského roka 2014/2015

     • Koniec školského roka 2014/2015 sa uskutoční dňa 29. 6. 2015 slávnostnou svätou omšou o 8,15 hod., po ktorej budú odovzdané výsledky celoročnej práce v triedach školy. Predpokladané ukončenie je okolo 10,00 hod. Na deň 30. 6. 2015 je udelené riaditeľské voľno.

      Tešíme sa na 2. september a nový školský rok 2015/2016.

      Pekné a pokojné prežitie prázdnin.

    • KLASIFIKAČNÁ PORADA ZA 2. POLROK ŠKOLSKÉHO ROKA 2014/2015
     • KLASIFIKAČNÁ PORADA ZA 2. POLROK ŠKOLSKÉHO ROKA 2014/2015

     • Klasifikačná porada za 2. polrok školského roka 2014/15 sa uskutoční dňa 23. 6. 2015 (utorok).

       

                                 Vedenie školy.