• TRIEDNE RODIČOVSKÉ SPOLOČENSTVÁ
     • TRIEDNE RODIČOVSKÉ SPOLOČENSTVÁ

     • Triedne rodičovské spoločenstvá sa uskutočnia dňa 16. 4. 2015 o 16, 00 hod.  Rodičia sa stretnú v kmeňových triedach.

    • Hodnotiaca porada za tretí štvrťrok 2014/2015
     • Hodnotiaca porada za tretí štvrťrok 2014/2015

     • Hodnotiaca porada za tretí štvrťrok školského roka 2014/15 sa uskutoční dňa 16. 4. 2015 o 14,00 hod.

    • Juvenes Translatores
     • Juvenes Translatores

     • 13 škôl zo Slovenska dostalo v šk. roku 
      2014/2015 možnosť zúčastniť sa medzinárod-
      nej prekladateľskej súťaže JUVENES TRANS-
      LATORES. 
      Naše gymnázium bolo jedným z nich a spolu 
      s ostatnými školami všetkých členských štátov 
      EU žiaci prekladali anglický text s genealogickou 
      témou.Ich práce boli posudzované profesionálny-
      mi tlmočníkmi pracujúcimi pre európsky parlament
       a iné inštitúcie EU.
      Naši žiaci získali za svoj výkon Certifikát účasti udele-
      ný Európskou komisiou.

       

      Srdečne blahoželáme!

     • Patróni čistoty

     • Naša škola v spolupráci s mestom Spišská Nová Ves a farnosťou Spišská Nová Ves si vzala pod patronát užšie centrum mesta, kde sa bude snažiť so svojimi žiakmi zabezpečovať a udržiavať jeho čistotu a tak zvýraznilť výnimočnosť a krásu najväčšieho námestia šošovkovitého typu na Slovensku. Podrobnosti viď v navigácii "Za čisté mesto".