• Profil školy

     • Štefan Mišík

     •  

      Katolícky kňaz Štefan Mišík patril k najdôležitejším slovenským historikom, jazykovedcom, etnografom, kultúrnym a osvetovým pracovníkom druhej polovice 19. storočia.

     • Osobnosť

     •  

      • mal vysokú postavu a silnú telesnú konštrukciu
      • bol nadaný, usilovný a vytrvalý
      • ovládal všetky európske jazyky
      • rád chodil na dlhé prechádzky
      • viedol veľkú korešpondenciu s viacerými významnými ľuďmi
      • bol veľmi citlivý a háklivý na svoju osobu a reputáciu
      • bol milý k pospolitému ľudu a medzi nimi bol aj veľmi obľúbený

       

     • Narodenie a detstvo

     •  

      • narodil sa 1. decembra 1943 v Liptovskej Ondrášovej (dnes Liptovský Mikuláš)
      • otec Matej Mišík, evanjelik, bol správcom majetku Pongrácovcov
      • matka Barbora Vamossy - Nagy, rodom zemianka z Maďarska
      • mal dve mladšie sestry Zuzanu a Annu Evu
     • Štúdiá

     •  

      • ľudovú školu ukončil vo svojom rodisku
      • v roku 1856 sa dostal na levočské gymnázium, kde absolvoval 6 tried
      • tam sa prvýkrát prejavilo jeho národné cítenie
      • teológiu a filozofiu študoval v rokoch 1862-1868 v Spišskej Kapitule
      • vždy vynikal výborným prospechom
      • medzi predstavenými mal povesť pansláva a buriča

       

     • Pastoračné pôsobenie

     •  

      • za kňaza bol vysvätený 26. júla 1868 biskupom Ladislavom Zábojským
      • ako kaplán pôsobil v Nemeckej Ľupči, Ružomberku, Námestove, Hniezdnom a Hnilci
      • v roku 1873 bol preložený za farára do Hnilca, kde pobudol 45 rokov
      • viackrát žiadal o preloženie na lepšiu faru, nebolo mu však vyhovené
     • Dejepisec a folklórista

     •  

      • pôsobil v dobe veľmi silnej maďarizácie a útlaku Slovákov, bol veľký národovec, matičiar a podporovateľ Slovákov
      • veľmi horlivo sa usiloval o pozdvihnutie slovenskej národnej identity
      • významne sa uplatnil na poli národopisectva
      • zaoberal sa históriou spišských miest a pôvodom ich názvov
      • poznatky uverejnil vo viacerých článkoch, štúdiách a knihách

       

     • Národný a sociálny buditeľ

     •  

      • už od štúdií Mišík pomáhal svojmu národu v jeho národných a sociálnych ťažkostiach, pre svoje národné cítenie sa viackrát dostal do sporu s vysokou svetskou a cirkevnou vrchnosťou
      • často písal ostro namierené články proti Maďarom
      • horlivo finančne podporoval chudobný slovenský ľud
      • bol zakladajúcim členom Matice slovenskej a katolíckeho gymnázia v Kláštore pod Znievom
      • stál pri zrode Slovenskej muzeálnej spoločnosti, kde bol od roku 1908 až do svojej smrti predsedom

       

     • Kapitulný vikár

     •  

      • 24. marca zomiera spišský biskup Alexander Párvy
      • za kapitulárneho vikára - zástupcu biskupa - je následne zvolený pomocný biskup Martin Keberich
      • po 17-tich dňoch Keberich za neobjasnených príčin na túto funkciu abdikuje
      • hneď na to je 16. apríla 1919 za vikára zvolený Štefan Mišík
      • tento krok sa stretol s pozitívnou odozvou u slovenských kňazov v diecéze

       

     • Záver života

     •  

      • v závere života Mišíka trápili viaceré choroby (skleróza, srdcová slabosť, ochorenia pečene a obličiek)
      • v roku 1907 dostal porážku z ktorej sa už nikdy celkom nevyliečil
      • po zvolení za kapitulného vikára už nevládal zasahovať do diecézy
      • na čele diecézy strávil len 102 dní
      • dňa 27. 7. 1919 o 3 hod. rannej, po dlhej chorobe zomiera v 76 roku života a 51 roku kňazstva
      • pochovaný je v Spišskej Kapitule
      • náhrobok mu spravil Ján Vojtaššák
  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka
   • 0915 930494 - Riaditeľ školy
   • Radničné námestie 271/8 , 052 01 Spišská Nová Ves Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje