• Rast našej školy

    • 1. septembra 2005 -Týmto dátumom sa naše gymnázium  zaradilo do siete škôl Slovenskej republiky.

     Škola nesie meno kňaza Štefana Mišíka, ktorý bol historikom a národopiscom. Zaoberal sa najmä regionálnymi dejinami a stal pri zrode Slovenskej muzeálnej spoločnosti, kde bol od roku 1908 až do svojej smrti predsedom.

     Výchova a vzdelávanie sa uskutočňuje v kresťanskom duchu, vyučovanie katolíckého náboženstva je povinné pre každého žiaka školy. Na škole môžu študovať žiaci s rôznym vierovyznaním, prípadne bez vierovyznania s podmienkou, že budú rešpektovať ducha školy.

     1. september 2005 - počet tried 2 - počet žiakov 36

     1. september 2006 - počet tried 4 - počet žiakov 84

     1. september 2007 - počet tried 5 - počet žiakov 119

     1. september 2008 - počet tried 7 - počet žiakov 168

     1. septembra 2009 - počet tried 7 - počet žiakov 160

     1. septembra 2010 - počet tried 7 - počet žiakov 147

     1. september 2011 - počet tried 7 - počet žiakov 135

     1. september 2012 - počet tried 6 - počet žiakov 119

     1. september 2013 - počet tried 5 - počet žiakov 104

     1. september 2014 - počet tried 4 - počet žiakov 75

     1. september 2015 - počet tried 4 - počet žiakov 71

     1. september 2016 - počet tried 4 - počet žiakov

     1. september 2017 - počet tried 4 - počet žiakov

     1. september 2018 - počet tried 4 - počet žiakov

     1. september 2019 - počet tried 4 - počet žiakov