• Zo života Štefana Mišíka

    • Štefan Mišík

     Narodenie a detstvo

     • narodil sa 19. 8. 1844 v Liptovskej Ondrášovej (dnes Liptovský Mikuláš)
     • otec Matej Mišík, evanjelik, bol správcom majetku Pongrácovcov
     • matka Barbora Vamossy – Nagy, rodom zemianka z Maďarska
     • mal dve mladšie sestry Zuzanu (1848) a Annu Evu (1850)

     Štúdia

     • ľudovú školu ukončil vo svojom rodisku
     • v roku 1856 sa dostal na levočské gymnázium, kde absolvoval 6 tried
     • tam sa prvý krát prejavilo jeho národné cítenie
     • teológiu a filozofiu študoval v rokoch 1862-1868 v Sp. Kapitule
     • vždy vynikal výborným prospechom
     • medzi predstavenými mal povesť pansláva a buriča

                                                                        

     Pastoračné pôsobenie

     • za kňaza bol vysvätený 26. 7. 1868 biskupom Ladislavom Zábojským
     • ako kaplán pôsobil v Nemeckej Ľupči, Ružomberku, Námestove, Hniezdnom
     • v roku 1873 bol preložený za farára do Hnilca, kde pobudol  45 rokov
     • viac krát žiadal o preloženie na lepšiu faru, nebolo mu však vyhovené

                                                                                                             

     Dejepisec a folklorista

     • Mišík pôsobil v dobe veľmi silnej maďarizácie a útlaku Slovákov
     • veľmi horlivo sa usiloval o pozdvihnutie slovenskej  národnej identity
     • významne sa uplatnil na poli národopisectva
     • zaoberal sa históriou spišských miest a pôvodom ich názvov
     • poznatky uverejnil vo viacerých článkoch, štúdiách a knihách
     • po smrti A. Kmeťa bol predsedom Muzeálnej slovenskej spoločnosti

     Národný a sociálny buditeľ

     • už od štúdii Mišík pomáhal svojmu národu v jeho národných a sociálnych ťažkostiach
     • pre svoje národné cítenie sa viac krát dostal do sporu s vysokou svetskou a cirkevnou vrchnosťou
     • často písal ostro namierené články proti Maďarom
     • horlivo finančne podporoval chudobný slovenský ľud
     • bojoval proti alkoholizmu

     Kapitulný vikár

     • 24. 3. 1919 zomiera spišský biskup Alexander Párvy
     • za kapitulného vikára (zástupcu biskupa) je následne zvolený pomocný biskup Martin Keberich
     • po 17 dňoch Keberich za neobjasnených príčin na túto funkciu abdikuje
     • hneď na to je 16. 4. 1919 za vikára zvolený Štefan Mišík
     • tento krok sa stretol s veľmi pozitívnou odozvou u slovenských kňazov v diecéze

     Záver života

     • v závere života Mišíka trápili viaceré choroby (skleróza, srdcová slabosť, ochorenia pečene a obličiek)
     • v roku 1907 dostal porážku z ktorej sa už nikdy celkom nevyliečil
     • po zvolení za kapitulného vikára už nevládal zasahovať do diecézy
     • na čele diecézy strávil len 102 dní
     • dňa 27. 7. 1919 o 3 hod. rannej, po dlhej chorobe zomiera v 76 roku života a 51 roku kňazstva
     • pochovaný je v Spišskej Kapitule
     • náhrobok mu spravil Ján Vojtaššák

     Osobnosť

     • mal vysokú postavu a silnú telesnú konštrukciu
     • bol nadaný usilovný a vytrvalý 
     • ovládal všetky európske jazyky
     • rád chodil na dlhé prechádzky
     • viedol veľkú korešpondenciu s viacerými významnými ľuďmi
     • bol veľmi citlivý a háklivý na svoju osobu a reputáciu
     • bol milý k pospolitému ľudu a medzi ním bol aj veľmi obľúbený 

     Použitá literatúra

     Jozef Špirko: Štefan Mišík. SSV. 1950
     Lukáš Stolárik: Cirkevné pôsobenie Š. Mišíka