• Elektronická prihláška


 • Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka


  Prihláška na školský rok
  2022/2023


  Odbor

  Odbor:


  Základné údaje študenta

  Krstné meno:

  Priezvisko:

  Rodné číslo:

  Pohlavie:

  Dátum narodenia:

  Kontaktné údaje nie sú povinné, avšak môžu sa zísť. Ide o priamy kontakt na študenta, kontakt na rodičov sa zadáva neskôr v prihláške.

  Email študenta:

  Mobil študenta:

  Nasledovné údaje sú potrebné pre správne vyplnenie vysvedčenia

  Miesto narodenia:

  Okres:

  Národnosť:

  Občianstvo:


  Trvalý pobyt

  Ulica a číslo:

  Mesto:

  Okres:

  PSČ:


  Školské údaje

  Predchádzajúca škola:

  Ročník, kam sa študent hlási:

  Školský rok nástupu študenta:


  Rodičia

  Adresát korešpondencie:

  Otec

  Krstné meno:

  Priezvisko:

  Email otca:

  Číslo na mobil:

  Ulica a číslo:

  PSČ:

  Mesto:

  Zamestnanie:

  Zamestnávateľ:

  Titul pred menom:

  Matka

  Krstné meno:

  Priezvisko:

  Email matky:

  Číslo na mobil:

  Ulica a číslo:

  PSČ:

  Mesto:

  Zamestnanie:

  Zamestnávateľ:

  Titul pred menom:


  Rodina a súrodenci

  Žijú rodičia v spoločnej domácnosti:


  Ďalšie informácie

  Stravovanie v školskej jedálni:

  Cudzí jazyk:


  Zdravotný stav študenta

  Zdravotná poisťovňa:


  Ostatné údaje

  Druhý cudzí jazyk:

  Žiak so ŠVVP:


  Súhlas


  Poznámka

  Ak nám chcete nechať odkaz nad rámec doteraz zadaných údajov.

  Poznámka:


  Ďakujeme za vyplnenie elektronickej prihlášky a tešíme sa na osobné stretnutie v novom školskom roku 2022/23.

  Mgr. Otília Berková, riaditeľka školy

  V

  dňa


  Opíšte prosím text z obrázka

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka
   • gym.misika@gmail.com
   • 0915 930494 - Riaditeľ školy
   • Radničné námestie 271/8 , 052 01 Spišská Nová Ves Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje