• Elektronická prihláška


  • Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka


   Prihláška na školský rok
   2023/2024


   Odbor

   Odbor:


   Základné údaje študenta

   Krstné meno:

   Priezvisko:

   Rodné číslo:

   Pohlavie:

   Dátum narodenia:

   Kontaktné údaje nie sú povinné, avšak môžu sa zísť. Ide o priamy kontakt na študenta, kontakt na rodičov sa zadáva neskôr v prihláške.

   Email študenta:

   Mobil študenta:

   Nasledovné údaje sú potrebné pre správne vyplnenie vysvedčenia

   Miesto narodenia:

   Okres:

   Národnosť:

   Občianstvo:


   Trvalý pobyt

   Ulica a číslo:

   Mesto:

   Okres:

   PSČ:


   Školské údaje

   Predchádzajúca škola:

   Ročník, kam sa študent hlási:

   Školský rok nástupu študenta:


   Rodičia

   Adresát korešpondencie:

   Otec

   Krstné meno:

   Priezvisko:

   Email otca:

   Číslo na mobil:

   Ulica a číslo:

   PSČ:

   Mesto:

   Zamestnanie:

   Zamestnávateľ:

   Titul pred menom:

   Titul za menom:

   Matka

   Krstné meno:

   Priezvisko:

   Email matky:

   Číslo na mobil:

   Ulica a číslo:

   PSČ:

   Mesto:

   Zamestnanie:

   Zamestnávateľ:

   Titul pred menom:

   Titul za menom:


   Rodina a súrodenci

   Žijú rodičia v spoločnej domácnosti:


   Ďalšie informácie

   Stravovanie v školskej jedálni:

   Cudzí jazyk:


   Zdravotný stav študenta

   Zdravotná poisťovňa:


   Ostatné údaje

   Druhý cudzí jazyk:

   Žiak so ŠVVP:


   Súhlas


   Poznámka

   Ak nám chcete nechať odkaz nad rámec doteraz zadaných údajov.

   Poznámka:


   Ďakujeme za vyplnenie elektronickej prihlášky a tešíme sa na osobné stretnutie v novom školskom roku 2023/24.

   Mgr. Otília Berková, riaditeľka školy

   V

   dňa


   Opíšte prosím text z obrázka

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka
   • 0915 930494 - Riaditeľ školy
   • Radničné námestie 271/8 , 052 01 Spišská Nová Ves Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje