• Vážení rodičia a priatelia školy,

   • pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

    Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

    Finančné prostriedky budú použité na:

    • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
    • skvalitnenie vybavenia školy


    Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

 • Ak ste zamestnanec a do 15.2.2021 ste požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň:
  - požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
  - z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  - stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
  - v tlačivách potrebujete uviesť tieto údaje:

  Obchodné meno alebo názov:  Mišík, n.o.

  Sídlo-obec, PSČ, ulica, číslo:   Radničné nám. 271/8, 052 01 Spišská Nová Ves

  Právna forma:                         nezisková organizácia

  Identifikačné číslo (IČO/SID):  45731578       

  2. Ak ste fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie
  - vyplňte daňové priznanie
  - vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura
  - v daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť: 

       Obchodné meno alebo názov:  Mišík, n.o. 
       Sídlo-obec, PSČ, ulica, číslo:   Radničné nám. 271/8, 052 01 Spišská Nová Ves     
       Právna forma:                         nezisková organizácia 
       Identifikačné číslo (IČO/SID): 45731578

  - riadne vyplnené daňové priznanie:
     a) odošlite v lehote na podanie daňového priznania elektronicky na Finančnú správu a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
     b) ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie – vytlačte a doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2020) na daňový úrad 

  3. Ak ste právnická osoba
  - riadne vyplňte daňové priznanie
  - vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur)
  - v daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:)
       Obchodné meno alebo názov:  Mišík, n.o.
       Sídlo-obec, PSČ, ulica, číslo:   Radničné nám. 271/8, 052 01 Spišská Nová Ves
       Právna forma:                         nezisková organizácia
       Identifikačné číslo (IČO/SID): 45731578

  - riadne vyplnené daňové priznanie odošlite elektronicky v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania  a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov)
  - ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie s Finančnou správou, tak vyplnené daňové priznanie zašlite v lehote na Finančnú správu a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov