• Staré Logo školy

    •  

      

     V pozadí sa nachádza veža nášho kostola, podľa ktorej hneď každý spozná, v akom meste sa nachádza naše gymnázium. Taktiež naznačuje, že naša škola je cirkevná. Kostol s vežou si zaslúži byť v našom logu aj preto, že zo všetkých budov na námestí je výraznou dominantou a naším najbližším susedom.

     Ústredným motívom  loga je priečelie budovy nášho gymnázia. Prečo, snáď netreba vysvetľovať.

     V dolnej časti loga je otvorená kniha. Predstavuje veľmi dôležitý symbol, ktorý znamená múdrosť a vzdelanosť, teda vlastnosti, ku ktorým má naša škola viesť. Nedá sa nespomenúť Štefana Mišíka, ktorého meno naše gymnázium nesie, a ktorý ako polyhistor bol autorom mnohých kníh.

     Vľavo nad otvorenou knihou sa nachádza ľalia. Tá je veľmi častý heraldický znak, ktorý majú vo svojom erbe viaceré významné rody, mestá alebo organizácie (napr. Anjouovci, Skauting, Spišská župa, atď. ). Má však aj veľa iných významov. Najčastejšie vyjadruje zbožnosť a nevinnosť, niekedy sa jej pripisujú aj vlastnosti ako odvaha a stálosť. Biela ľalia je symbolom čistoty a nevinnosti. Je privilegovaným kvetom Panny Márie. Keďže sa naša škola nachádza vo farnosti Nanebovzatia Panny Márie, úzko súvisí aj s nami.

     Posledným prvkom nášho loga, ktorý si možno nevšimnete na prvý pohľad, je šesťholník, ktorý akoby ohraničuje celé logo. Predstavuje jednu bunku včelieho plástu. Včely sú pre svoju pracovitosť, organizovanosť a rozdelenie rôznych pracovných povinností  považované za ideálny model spoločenstva ľudí. Predstavujú dobré spolunažívanie a ochotu vzájomne si pomáhať. Včely tiež znamenajú majestát a spoločenstvo rovných medzi rovnými. Plásty sú zdrojom medu, ktorý bol vo východnej tradícii spájaný s výrečnosťou. Z vosku sa vyrábajú aj sviece, ktoré sú zdrojom svetla.

     Lukáš Stolárik