• Rada školy

   • Po voľbách kandidátov zo strany žiakov, učiteľov a rodičov, do Rady školy získali hlasy:
     
    Predseda – Mgr. BERKOVÁ Otília
    Pedagogickí zamestnanci – Mgr. MARCINČINOVÁ Jana
    Nepedagogický zamestnanec – DUCHOVÁ Alena
    Zástupcovia rodičov – Ing. PACÁKOVÁ Katarína, Ing. PAČNÁR Michal
    Zástupcovia zriaďovateľa – Mgr. GALLIK Slavomír, Mgr. ORININ Ján, Ing. KOLLÁR Radoslav
    Študent – HRITZOVÁ Simona