• Profil školy

   •     

    Budova, v ktorej sídli naša škola, je zaradená medzi národné kultúrne pamiatky. Je situovaná v mestskom parku, tvoriacom centrálnu časť šošovkovitého námestia v Spišskej Novej Vsi, ktoré je ústredným priestorom historického jadra mesta a pamiatkovo chráneného územia. Predstavuje objekt dlhodobo slúžiaci edukačnému účelu - kedysi bývalá Rímskokatolícka ľudová škola, v súčasnosti Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka.

     

                                                    

     

    Národná kultúrna pamiatka sa nachádza východne od Rímsko-katolíckeho kostola Nanebovzatia Panny Márie a v priestoroch Radničného námestia sa radí k súboru významných solitérov, situovaných v jeho strede. Objekt bol postavený v r. 1877 v duchu neskorého eklekticizmu na mieste staršej farskej, neskôr mestskej školy, ktorá jestvovala pravdepodobne už v 14. storočí. Budova školy bola priamo napojená na kamenný ohradový múr, obiehajúci kedysi okolo kostola a priľahlého cintorína, ktorý odstránili ešte pred postavením novej školy. Okrem architektonickej a urbanistickej hodnoty má aj významnú kultúrno-historickú hodnotu pre mesto. 


                                         

     

     

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka
   • 0915 930494 - Riaditeľ školy
   • Radničné námestie 271/8 , 052 01 Spišská Nová Ves Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje