• Naši partneri

     • Partneri školy


     •                                                                                                                                                                                                                                                                

               Rímskokatolícka cirkev                                                            Rímskokatolícka cirkev

          Biskupstvo Spišské Podhradie                                                       Farnosť Spišská Nová Ves

       

      Renovabis - Program vybavenia a dobudovania cirkevných škôl na Slovensku

       

                                                                                                                                                                                                                                         

        MPC-EDU modernizácia vyučovacieho procesu                MPC-profesionálny a kariérový rast

       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                    Infovek - internet do škôl                                                                        Dieťa a svet

        

                                                                                                                                                                                                 

         ÚIPŠ - informatizácia škôl                                      Fond sociálneho rozvoja

       

                                                                

                                 Európsky sociálny fond       Operačný program vzdelávanie ped. zamestnancov

                                                           

       

                                         

      Comenius, Socrates - Program celoživotného vzdelávania

       

       

       

       

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka
   • gym.misika@gmail.com
   • 0915 930494 - Riaditeľ školy
   • Radničné námestie 271/8 , 052 01 Spišská Nová Ves
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje