• Partneri školy


    •                                                                                                                                                                                                                                                                

              Rímskokatolícka cirkev                                                            Rímskokatolícka cirkev

         Biskupstvo Spišské Podhradie                                                       Farnosť Spišská Nová Ves

      

     Renovabis - Program vybavenia a dobudovania cirkevných škôl na Slovensku

      

                                                                                                                                                                                                                                        

       MPC-EDU modernizácia vyučovacieho procesu                MPC-profesionálny a kariérový rast

      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                   Infovek - internet do škôl                                                                        Dieťa a svet

       

                                                                                                                                                                                                

        ÚIPŠ - informatizácia škôl                                      Fond sociálneho rozvoja

      

                                                               

                                Európsky sociálny fond       Operačný program vzdelávanie ped. zamestnancov

                                                          

      

                                        

     Comenius, Socrates - Program celoživotného vzdelávania