• Help to help

    • Ciele projektu

     -         zviditeľniť Misiu sv. Jána z mesta Barberton, Juhoafrická republika

     -         vyzbierať finančné prostriedky pre túto misiu na pokrytie prevádzkových nákladov a nákladov spojených so zabezpečením novej strechy

     -         osveta proti AIDS/HIV

      

     Základné myšlienky projektu

     V roku 2004 vyšiel film s názvom Anjeli, ktorý hovorí o smrti ľudí, no najmä detí na AIDS. Celý jeho dej sa odohráva v misii sv. Jána v Barbertone, v ktorej významnú úlohu zohráva sestra Františka Olexová zo Slovenska. Táto misia je známa tým, že pomáha prežiť ľuďom, no zároveň aj deťom s chorobou AIDS/HIV. Mnohí ľudia z tejto misie sú vážne chorí a mnohí sa už, bohužiaľ, nedožijú dospelosti.

     Tieto myšlienky veľmi silno zasiahli ľudí zúčastnených v projekte, keďže denne zomierajú dospelí a deti, ktoré umierajú za niečo, za čo oni vôbec nemôžu. Posledné prieskumy hovoria, že AIDS zabije do roku 2012  polovicu pätnásťročných mladých ľudí v Zimbabwe. A oni s tým nemôžu urobiť vôbec nič...

     Vo filme je vykreslený aj malý chlapec – Surprise. Už v dobe natáčania filmu (2004) sa mu lekári divili, že žije. Jeho zdravotný stav bol vo veľmi vážnom stave. Túžba žiť však bola silnejšia ako choroba. Od doby, kedy film vznikol prešlo už päť rokov a tento chlapec, ktorý má AIDS a pľúca vo veľmi zlom stave stále žije, pretože chce. V porovnaní s dnešnou dobou ,,nášho sveta“ je to nepochopiteľné. Mnohí nevidia zmysel života, no tento chlapec napriek tomu, že je vážne chorý ho má.

     Na základe myšlienok tejto misie sa organizátori tohto projektu rozhodli pomôcť týmto ľuďom, ktorí potrebujú pomoc. Cestu pomoci, ktorú sme si vybrali je vyzbieranie finančných prostriedkov, ktoré by pomohli misii pri riešení existenčných problémov, ktoré majú. Zároveň – a hlavne - by sme chceli týmto projektom poukázať na tieto problémy, ktoré sú v našej spoločnosti a vyzvať na ich riešenie. Všetci zúčastnení veríme, že existuje nádej, že sa to dá riešiť a ponúkame možnosť pomôcť. Pomáhame pomáhať.

      

     Príbeh dejín sveta

     Hviezdy...

     ...to sú oči detí Afriky, ktoré umreli na AIDS.

     ... to sú oči mladých plných nádejí na lepší život, nadaných a schopných mladých Afričanov, ktorí sa už nepodelia so svojimi darmi, lebo sú mŕtvi.  

     ...to sú oči, ktoré Vám žiaria a vyzývajú Vás k zmene, aby ste žiarili na zemi....

     ...to sú oči, ktoré kričia - Nie viac AIDS!

      

     Príbeh dejín sveta je predstavenie vytvorené pre potreby projektu Help to Help – Pomôžme pomáhať. Jeho základným motívom je stále opakujúca sa história ľudstva – zrod, harmónia, zápas o moc, nespravodlivosť, rozdelenie sveta na ,,dobrých“ a ,,zlých“, smrť lásky.

     Súčasťou Príbehu dejín sveta je aj film Anjeli o misii sv. Jána z Barbertonu (Juhoafrická republika), po ktorom nasleduje definitívne porazenie zla, víťazí láska a dobro.

     Cieľom predstavenia je v prvom rade robiť osvetu proti AIDS. Poukazujeme na tento problém, ktorý vládne hlavne v Afrike a podnecujeme ľudí, najmä mládež, aby sa nad touto problematikou zamysleli.

     V závere sa vedie diskusia, ponúkajú sa riešenia problémov, ktoré sa zhodujú s kresťanskou morálkou, a ktoré považujeme za jediné stabilné riešenia tohto problému v ,,treťom svete“. Je dôležité, aby sa všetkých tieto myšlienky dotkli, zasiahli ich a ostali v nich, donútili ich pomôcť zmeniť tento svet.

      

     Príbeh o Svetle

     Kde bolo tam bolo, teda tam, kde začína rieka... Na tom začiatku bolo Svetlo a Svetlo bolo u Svetla a Svetlo svietilo všade. Všetko bolo plné Svetla a nebolo nič – bytosť, vec či miesto, v ktorom by sa neodrážalo... Svetlo.

     Svetlo malo mnoho podôb... Bolo všade, kde ste sa len pozreli: v očiach, v smiechu, v ľuďoch, v láske, v samote, ba i tam, kde žiadne svetlo nie je vidieť...

     Tak je to i dnes... Svetlo stále svieti, hoci má mnoho podôb, nie všetci ho vidia. Nemôžu? Nechcú? Nevedno...

     Podstatné je to, aby ho každý uvidel, poznal,

               aby sa ho Svetlo dotklo...

      

     Príbeh o Svetle je film vytvorený na prezentáciu projektu Help to Help – Pomôžme pomáhať. Obsahuje materiály z príprav predstavenia Príbehu dejín sveta, samotný Príbeh dejín sveta, ukážku filmu Anjeli, myšlienky vzniku projektu a myšlienky prezentované projektom.

      

     Vystúpenia

     16.4. – Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka, Spišská Nová Ves

     14.5. – verejné vystúpenie, Reduta, Spišská Nová Ves

     27.5. – Gymnázium sv. Františka Assiského, Žilina

     27.5. – farnosť Martin – Sever

     28.5. – Piaristické gymnázium sv. Jozefa, Nitra

     7.6. – farnosť Smižany

     - žiadne ďalšie vystúpenia do konca verejnej zbierky (august 2009) už nie sú plánované. V prípade záujmu o vystúpenie Príbeh dejín sveta nás, prosím, kontaktuje mailom na helptohelp.bigos@gmail.com.

      

     Partneri, garanti a sponzori projektu

      

     Vyúčtovanie verejnej zbierky

      

     Fotogaléria

      

     Napísali o nás

      

     Ľudia zapojení do projektu

      

     Poďakovania

      

     Objednávky a kontakt


     Dňa 14.5. 2009 sa v koncertnej sieni Reduty uskutočnilo predstavenie Príbeh dejín sveta. Za toto vystúpenie sa vyzbieralo 123,83 EUR . Táto suma bude po ukončení verejnej zbierky koncom augusta 2009 prevedená na účet misie sv. Jána. Verejná zbierka je povolená ministerstvom vnútra SR rozhodnutím zo dňa 21.4.2009. Povolenie číslo: SVS-233004-2009/06553.

     pribeh_dejin_sveta.pdf

     http://korzar.sme.sk/c/4839339/nasi-studenti-pomozu-chorym-detom.html