Kontakt

 • Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka, Radničné námestie 271/8, Spišská Nová Ves
  Radničné námestie 271/8 , 052 01 Spišská Nová Ves
 • +421 4173702, 0915 930494 - Riaditeľ školy
  +421 4173705 - Ekonómka školy
  +421 4173706 - Zborovňa

Štvrtok 3. 9. 2015

Statistics

Počet návštev: 1271120

Mapa

Diplomy

Juvenes Translatores

Vitajte na stránke našej školy

Vítame Vás na oficiálnej stránke našej školy.

 

Jedáleň

http://www.eskoly.sk/marcesta8/jedalen

 

Novinky

 • OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2015/16

  Nový školský rok spolu otvoríme dňa 2. 9. 2015 slávnostnou sv. omšou o 8,15 hod. Žiaci s učiteľmi sa stretnú o 8,00 pred školou. Do školy prídeme bez tašiek a prezúvok, no  zato s dobrou náladou.

 • OZNAM PRE ŽIAKOV A RODIČOV

  Potvrdenia o návšteve školy a iné potvrdenia pre žiakov a rodičov vydáva denne od 8,30 do 12,00 hod. ekonómka školy.

  Vedenie školy

 • LETNÉ PRÁZDNINY

  Príjemné, pokojné a slnečné prežitie letných prázdnin všetkým žiakom a zamestnancom školy praje vedenie školy. Opálení, oddýchnutí a plní zážitkov sa stretneme v novom školskom roku 2015/2016 dňa 2. septembra o 8,00 hod. v škole.

  Slávnostná svätá omša za úspešný nový školský rok sa uskutoční 2. septembra o 8,15 hod.

 • Záver školského roka 2014/2015

  Koniec školského roka 2014/2015 sa uskutoční dňa 29. 6. 2015 slávnostnou svätou omšou o 8,15 hod., po ktorej budú odovzdané výsledky celoročnej práce v triedach školy. Predpokladané ukončenie je okolo 10,00 hod. Na deň 30. 6. 2015 je udelené riaditeľské voľno.

  Tešíme sa na 2. september a nový školský rok 2015/2016.

  Pekné a pokojné prežitie prázdnin.

 • KLASIFIKAČNÁ PORADA ZA 2. POLROK ŠKOLSKÉHO ROKA 2014/2015

  Klasifikačná porada za 2. polrok školského roka 2014/15 sa uskutoční dňa 23. 6. 2015 (utorok).

   

                             Vedenie školy.

 • DRUHÉ KOLO PRIJÍMACÍCH POHOVOROV

  Riaditeľ školy podľa § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 v znení neskorších predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade vyhlasuje druhé kolo prijímacieho konania na študijný odbor 7902 J - gymnázium na deň 16. 6. 2015 od 8,00 hod.

  Prihlášky do druhého kola musia byť doručené najneskôr do 15. 6. 2015 poštou alebo osobne. Kritériá pre prijatie ostávajú v platnosti z prvého kola.

 • KOŠICE 2015

  Aj tento rok sme 29. a 30. apríla zaví-
  tali do Košíc, a to v rámci Medzinárod-
  nej prehliadky umeleckej činnosti cir-
  kevných škôl. Naši žiaci vystúpili v 
  kategóriách: recitácia, sólový spev a 
  hudobná skupina. Okrem pochvaly, nových známych
   a dobrej nálady sa stretli aj s o ... 
 • KRÁSA SLOVA

  Krása slova je všade okolo nás. Vyjadruje naše pocity, myšlienky.... A
  odrazom tejto krásy sú i súťaže HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - recitácia, prednes a
  ŠTÚROV ZVOLEN - rétorika, ktorých sa zúčastnili i naši žiaci a odniesli si
  nové zážitky a skúsenosti. Osobitne chceme zabl ... 
 • Výsledky prijímacích skúšok pre šk. rok 2015/2016

  Zoznam prijatých uchádzačov do 1. ročníka na šk. rok 2015/16

  kód žiaka  výsledok     LEGENDA:    
                  
  44176        PP                        
  44446        NT PS        PP      - prijatí na základe PS                    
  44451        PP                        
  44737        PP             P1       - prijatí bez PS                    
  44443        PP             NT PS  - náhradný termín PS                    
  44013        PP             NPP     - neprijatý, nedostavil sa                    
  44876        PP                        
  44754        PP                        
  44326        PP             Poradie prijatých žiakov je náhodné,

 • Klasifikačná porada žiakov maturantov

  Klasifikačná porada za  druhý polrok školského roka 2014/15 pre maturujúcich žiakov sa uskutoční dňa 11. mája o 13,30 hod.

Novinky

Kontakt

 • Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka, Radničné námestie 271/8, Spišská Nová Ves
  Radničné námestie 271/8 , 052 01 Spišská Nová Ves
 • +421 4173702, 0915 930494 - Riaditeľ školy
  +421 4173705 - Ekonómka školy
  +421 4173706 - Zborovňa

Fotogaléria