Navigácia

Kontakt

 • Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka, Radničné námestie 271/8, Spišská Nová Ves
  Radničné námestie 271/8 , 052 01 Spišská Nová Ves
 • +421 4173702, 0915 930494 - Riaditeľ školy
  +421 4173705 - Ekonómka školy
  +421 4173706 - Zborovňa

Navigácia

Utorok 26. 5. 2015

Statistics

Počet návštev: 1239405

Mapa

Diplomy

Juvenes Translatores

Vitajte na stránke našej školy

Vítame Vás na oficiálnej stránke našej školy.

 

Jedáleň

http://www.eskoly.sk/marcesta8/jedalen

 

Novinky

 • DRUHÉ KOLO PRIJÍMACÍCH POHOVOROV

  Riaditeľ školy podľa § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 v znení neskorších predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade vyhlasuje druhé kolo prijímacieho konania na študijný odbor 7902 J - gymnázium na deň 16. 6. 2015 od 8,00 hod.

  Prihlášky do druhého kola musia byť doručené najneskôr do 15. 6. 2015 poštou alebo osobne. Kritériá pre prijatie ostávajú v platnosti z prvého kola.

 • KOŠICE 2015

  Aj tento rok sme 29. a 30. apríla zaví-
  tali do Košíc, a to v rámci Medzinárod-
  nej prehliadky umeleckej činnosti cir-
  kevných škôl. Naši žiaci vystúpili v 
  kategóriách: recitácia, sólový spev a 
  hudobná skupina. Okrem pochvaly, nových známych
   a dobrej nálady sa stretli aj s o ... 
 • KRÁSA SLOVA

  Krása slova je všade okolo nás. Vyjadruje naše pocity, myšlienky.... A
  odrazom tejto krásy sú i súťaže HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - recitácia, prednes a
  ŠTÚROV ZVOLEN - rétorika, ktorých sa zúčastnili i naši žiaci a odniesli si
  nové zážitky a skúsenosti. Osobitne chceme zabl ... 
 • Výsledky prijímacích skúšok pre šk. rok 2015/2016

  Zoznam prijatých uchádzačov do 1. ročníka na šk. rok 2015/16

  kód žiaka  výsledok     LEGENDA:    
                  
  44176        PP                        
  44446        NT PS        PP      - prijatí na základe PS                    
  44451        PP                        
  44737        PP             P1       - prijatí bez PS                    
  44443        PP             NT PS  - náhradný termín PS                    
  44013        PP             NPP     - neprijatý, nedostavil sa                    
  44876        PP                        
  44754        PP                        
  44326        PP             Poradie prijatých žiakov je náhodné,

 • Klasifikačná porada žiakov maturantov

  Klasifikačná porada za  druhý polrok školského roka 2014/15 pre maturujúcich žiakov sa uskutoční dňa 11. mája o 13,30 hod.

 • Finančná olympiáda

  Naša škola sa tento rok zúčastnila súťaže finančnej gramotnosti pre stredné školy. Vedomostná súťaž ponúka šancu mladým ľuďom otestovať a následne si porovnať základné finančné vedomosti, vďaka ktorým sa v živote určite nestratia a budú sa vedieť efektívne orientovať pri riadení svojich financií. Súťaže sa zúčastnili žiaci všetkých stredných škôl a gymnázií na Slovensku, pričom do II. kola súťaže postúpilo len 500 najlepších. Z našej školy postúpili Denis Čuchran (4.A) a Jana Balúchova (3.A), ktorým srdečne blahoželáme. 

 • TRIEDNE RODIČOVSKÉ SPOLOČENSTVÁ

  Triedne rodičovské spoločenstvá sa uskutočnia dňa 16. 4. 2015 o 16, 00 hod.  Rodičia sa stretnú v kmeňových triedach.

 • Hodnotiaca porada za tretí štvrťrok 2014/2015

  Hodnotiaca porada za tretí štvrťrok školského roka 2014/15 sa uskutoční dňa 16. 4. 2015 o 14,00 hod.

 • Juvenes Translatores

  13 škôl zo Slovenska dostalo v šk. roku 
  2014/2015 možnosť zúčastniť sa medzinárod-
  nej prekladateľskej súťaže JUVENES TRANS-
  LATORES. 
  Naše gymnázium bolo jedným z nich a spolu 
  s ostatnými školami všetkých členských štátov 
  EU žiaci prekladali anglický text s genealogickou 
  témou.Ich práce boli posudzované profesionálny-
  mi tlmočníkmi pracujúcimi pre európsky parlament
   a iné inštitúcie EU.
  Naši žiaci získali za svoj výkon Certifikát účasti udele-
  ný Európskou komisiou.

 • Patróni čistoty

  Naša škola v spolupráci s mestom Spišská Nová Ves a farnosťou Spišská Nová Ves si vzala pod patronát užšie centrum mesta, kde sa bude snažiť so svojimi žiakmi zabezpečovať a udržiavať jeho čistotu a tak zvýraznilť výnimočnosť a krásu najväčšieho námestia šošovkovitého typu na Slovensku. Podrobnosti viď v navigácii "Za čisté mesto".

Novinky

Kontakt

 • Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka, Radničné námestie 271/8, Spišská Nová Ves
  Radničné námestie 271/8 , 052 01 Spišská Nová Ves
 • +421 4173702, 0915 930494 - Riaditeľ školy
  +421 4173705 - Ekonómka školy
  +421 4173706 - Zborovňa

Fotogaléria