Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Popis S/bez DPH Dátum
Faktúra Faktúry 01/2020 s DPH 31.01.2020
Faktúra Faktúry 01/2021 s DPH 31.01.2021
Faktúra Faktúry 02/2020 s DPH 29.02.2020
Faktúra Faktúry 02/2021 s DPH 28.02.2021
Faktúra Faktúry 03/2020 s DPH 31.03.2020
Faktúra Faktúry 03/2021 s DPH 31.03.2021
Faktúra Faktúry 04/2020 s DPH 30.04.2020
Faktúra Faktúry 04/2021 s DPH 30.04.2021
Faktúra Faktúry 05/2020 s DPH 31.05.2020
Faktúra Faktúry 05/2021 s DPH 31.05.2021
Faktúra Faktúry 06/2020 s DPH 30.06.2020
Faktúra Faktúry 06/2021 s DPH 30.06.2021
Faktúra Faktúry 07/2020 s DPH 31.07.2020
Faktúra Faktúry 07/2021 s DPH 31.07.2021
Faktúra Faktúry 08/2020 s DPH 31.08.2020
Faktúra Faktúry 08/2021 s DPH 31.08.2021
Faktúra Faktúry 09/2019 s DPH 30.09.2019
Faktúra Faktúry 09/2020 s DPH 30.09.2020
Faktúra Faktúry 09/2021 s DPH 30.09.2021
Faktúra Faktúry 1-6/2022 s DPH 28.02.2022
zobrazené záznamy: 1-20/57