• Termíny

     • Termíny 2022

     • Termíny EČ a PFIČ MS 2022

      Do 30.09.2021 je potrebné sa prihlásiť na maturitnú skúšku.

      Do 15.10.2021 je možné urobiť zmenu v prihlásení sa maturitnú skúšku. V tom prípade žiak oznámi zmenu triednemu učiteľovi.

      Do 31.1.2022 je možné urobiť zmenu vo výnimočných prípadoch, ak žiak žiada o zmenu riaditeľku školy.

      Ústne skúšky z maturitných predmetov našej škole budú prebiehať v dňoch 30.5.2022 a 31.5.2022.

       

      Užitočné webové stránky o maturite:
      https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita
      https://maturita.svsbb.sk
      https://svs.edu.sk

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka
   • gym.misika@gmail.com
   • 0915 930494 - Riaditeľ školy
   • Radničné námestie 271/8 , 052 01 Spišská Nová Ves Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje