• Termíny 2021

    • Termíny EČ a PFIČ MS 2021

     Do 30.09.2020 je potrebné sa prihlásiť na maturitnú skúšku.

     Do 15.10.2020 je možné urobiť zmenu v prihlásení sa maturitnú skúšku. V tom prípade žiak
     oznámi zmenu triednemu učiteľovi.

     Do 31.1.2021 je možné urobiť zmenu vo výnimočných prípadoch, ak žiak žiada o zmenu
     riaditeľku školy.

     16.3.2021 (utorok) - slovenský jazyk a literatúra
     17.3.2021 (streda) - anglický jazyk
     18.3.2021 (štvrtok) -matematika

     Ústne skúšky z maturitných predmetov našej škole budú prebiehať v dňoch 24.5.2021 do
     26.5.2021.

     Užitočné webové stránky o maturite:
     https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita
     https://maturita.svsbb.sk
     https://svs.edu.sk